Meny

Dnb Nor innfrir

Konsernsjef Rune Bjerke, DnB Nor (foto: Scanpix).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DnB Nor gjorde det bedre enn ventet i årets andre kvartal med et resultat på 4,35 milliarder.

DnB Nor-konsernet fikk et resultat før skatt på 4,35 milliarder kroner i årets andre kvartal, viser resultatrapporten som banken la frem fredag morgen. I tilsvarende kvartal ifjor var resultatet før skatt på 1,14 milliarder kroner.

På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 4,26 milliarder kroner, ifølge estimater som SME Direkt har hentet inn for TDN Finans.

- Dette kvartalet var preget av mye uro i de europeiske finansmarkedene. Våre kunder i Norge har stort sett gått klar av disse urolighetene, og vi opplever en kraftig reduksjon i nedskrivninger på utlån. Nå må vi kunne si at nedskrivningene har etablert seg på et nivå som er vesentlig lavere enn det vi opplevde i fjor, sier konsernsjef Rune Bjerke i en melding fra selskapet.

Tapene krymper
De totale tapene var på 878 millioner kroner i kvaralet, en markert nedgang sammenlignet med tilsvarende kvartal ifjor. Da var tapene på 2,3 milliarder kroner. Tapene var også lavere enn fryktet. På forhånd ventet analytikerne tap på 1,1 milliarder kroner i kvartalet.

Banken tar også ned utsiktene for nedskrivninger i hele 2010. Tidligere i år har banken indikert at de totale nedskrivningene vil beløpe seg til mellom nedskrivninger på mellom 6,25 og 8 milliarder kroner. I dag blir dette estimatet redusert til nedskrivninger på mellom fire og fem milliarder kroner.

- Vi er veldig fornøyde med at vi mer enn halverer nedskrivningene våre i forhold til tilsvarende periode i fjor. Det er positivt både for oss og for kundene våre. Norsk økonomi er fortsatt i en særstilling i Europa, noe vi også ser i DnB Nors reduserte nedskrivninger, sier Bjerke.

Vekst i utlån
DnB Nors utlånen økte med 7 milliarder kroner, justert for valutakurseffekter, fra året før, og banken så en moderat utlånsvekst mot slutten av andre kvartal. Netto renteinntekter økte med 1,6 prosent fra andre kvartal 2009 samtidig som finansieringskostnadene var høyere i perioden.

Bjerke tror det fortsatt vil være stor usikkerhet i de internasjonale finansmarkedene i tiden som kommer, men at det vil bli en oppgang i bankens viktigste markeder.

- Det vil fortsatt være store utfordringer i Europa, men vi tror vi vil se en god utvikling i de asiatiske markedene og også en forsiktig bedring i USA. Her hjemme ser vi en økende etterspørsel etter lån, både fra folk som skal kjøpe bolig, og fra våre største kunder, sier Bjerke.

Andre driftsinntekter inkluderer en gevinst på 1,2 milliarder kroner som følge av fusjonen mellom betalingsformidlingsselskapet Nordito og danske PBS Holding. Også når man justerer for denne gevinsten økte andre driftsinntekter med 34,6 prosent fra andre kvartal 2009, blant annet som følge av høy volatilitet i finansmarkedene.

Kostnadene økte med 2,5 prosent fra andre kvartal 2009 justert for engangsposter. Konsernets program for reduksjon av kostnadene ligger foran plan og kompenserer for høyere pris- og lønnsvekst.

Her finner du alle oppdaterte børs- og finansnyheter

Bedring i DnB (NORD)
Resultatforbedringen på driftsnivå skyldes større inntekter i privatkundemarkedet og lavere negativt resultatbidrag for DnB Nord.

DnB Nord eies av DnB Nor (51 prosent) og Norddeutsche Landesbank (49 prosent). Banken har virksomhet i blant annet de baltiske statene og i Polen.

Det negative resulatatbidraget fra DnB Nord er redusert med 981 millioner kroner til et underskudd på 905 millioner kroner.

I DnB Nors meglervirksomhet DnB Nor Markets er resultatet før skatt redusert med 293 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal ifjor.

Resultatet før skatt endte på 984 millioner kroner i kvartalet.

     
 Tall i millioner kroner 2. kvartal 20102. kvartal 2009Ventet*
 Netto renteinntekter5.7445.6545.601
 Totale inntekter10.5388.3479.904
 Totale kostnader 5.3054.8914.534
 Totale tap 8782.3181.109
 Resultat før skatt 4.3551.1464.263

*Ifølge estimater hentet inn av SME Direkt for TDN Finans.

Les også:
- En solid rapport
Kutter kursmål for DnB Nor-aksjen
Tror Bjerke krymper Dnb Nor-tapene
God butikk på dårlige Dnb Nor-kunder

Privatøkonomi
Populært