Meny

Gassen rammer Norges oljeverdier

Sleipner-feltet er et av de store gassfeltene i Norge (foto: Scanpix).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fallende gasspriser gir betydelig reduksjon i «oljeformuen».
Fra mangel til overflod

Som følge av en rekke nye skifergass-prosjekter flommer USA nå over av naturgass, og naturgassprisene har falt kraftig.

Den amerikanske skifergassen ble avskrevet så sent som begynnelsen på 2000-tallet. Geologer visste at det var store mengder naturgass fanget i skifer på USAs østkyst, men det var ingen måte å produsere gassen lønnsomt. Derfor var USA sulten på å importere naturgass fra andre steder av verden.

Ved å sterkt kjøle ned naturgassen til flytende form - derav navnet Liquefied natural gas - kan 600 kubikkmeter gass ved normal temperatur kjøles ned til kun 1 kubikkmeter LNG ved minus 163 grader. Dermed ble det lønnsomt å frakte store mengder gass på spesialskip til markedet i USA.

Men ny boreteknologi skulle raskt rive bunnen ut av markedet. For snart ble det mulig å bore brønner ikke bare vertikalt ned gjennom jordlagene, men også horisontalt. Ved å også bruke store mengder damp og vann for å knuse skiferen og frigjøre naturgassen, ble de store skifergassområdene plutselig lønnsomme. Det har ført til at LNG-etterspørselen fra USA og også gassprisene i landet har falt kraftig.

Norsk gass er, og vil forbli utfordret av flere trender i det internasjonale markedet. Nå slår lave gasspriser direkte ut på verdien av de norske olje- og gassatsningene.

De store gassprosjektene Troll Gass, Ormen Lange og Snøhvit er felt somnå drar ned den totale beregnede verdien av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Dette kommer frem i en ny rapport fra analyseselskapet Wood Mackenzie.

Markant vekst

«Troll Gass, Ormen Lange og Snøhvit-prosjektene har resultert i en betydelig nedgang i den totale verdien», heter det i rapporten.

Rapporten, som er lagd på oppdrag fra OED, har beregnet verdien av SDØE til 865 milliarder kroner per 1.1 2010. Rapporten antyder en verdiøkning på cirka 150 milliarder kroner siden 2008. Samtidig rapporteres det i samme periode å ha vært en markant kostnadsvekst på norsk sokkel og reduserte inntekter fra de store, norske gassfeltene.

Lavere enn oljeprisen

Oljeanalytiker Anne Gjøen i Handelsbanken er ikke overrasket over at gass-satsningene trekker ned:

– Gassprisen har vært lav og har holdt seg lavere enn oljeprisen, da etterspørselen etter gass har holdt seg lavere enn olje, mye på grunn av at oljen jo er en internasjonal vare som brukes mye til transport. I tillegg har skifergass og andre nye prosjekter supplert gassleveranser nærmere markedene. Statoil har jo også satset forholdsvis mer på skifergass, noe som kan være fornuftig, sier Gjøen til DN Energi.

Lav gasspris kan komme til å ha betydelige konsekvenser for fremtidig inntekt fra norsk sokkel.

Gassproduksjonen er nemlig beregnet å passere produksjonen av olje innen 2011 i følge årsrapporten Norsk Petroleumsverksemd 2010 utgitt av Oljedirektoratet.

Les mer om nedgangen i LNG -satsingene her:

Kan bruke milliarder i ødelagt marked

På innsiden: Minner om Team Antonsens «Joker Nord»

- Milliardtap for Norge

Tror Shtokman skrinlegges

Privatøkonomi
Populært