Hver tredje senior vet lite om ny pensjon

Svært mange seniorer er spreke og kan se en aktiv pensonisttilværelse i møte. Men mange eldre arbeidstakere vet ikke nok om hva de vil få i pensjon eller hva pensjonsreformen går ut på (foto: Scanpix).
Svært mange seniorer er spreke og kan se en aktiv pensonisttilværelse i møte. Men mange eldre arbeidstakere vet ikke nok om hva de vil få i pensjon eller hva pensjonsreformen går ut på (foto: Scanpix).

Kunnskapsnivået er økende, men én av tre arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalderen kjenner lite til følgene av den nye pensjonsreformen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Pensjonskalkulatorer

Pensjonskalkulator født før 1954
Kalkulatoren beregner pensjonen for aldersgruppen 1949 til 1953. Denne gruppen får pensonen bestemt av det «gamle» pensjonsystemet, men med en viss levealdersjustering.

Pensjonskalkulator født mellom 1953 og 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang.

Pensjonskalkulator født etter 1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. Her vil hele pensjonen bli bestemt av den totale livsinntekten.

Pensjonskalkulator etter dagens regler
Kalkulatoren regner ut pensjonsnivået på den inntekten du legger inn.

Innskuddspensjon for ansatte
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en OTP-ordning vokser til. Det vil altså si når arbeidsgiveren din har en innskudds-pensjonsordning.

Pensjonssparing
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Det er konklusjonen etter at Nav denne våren har gjennomført to undersøkelser blant eldre arbeidstakere. I februar erkjente 56 prosent at de hadde ganske dårlig eller svært dårlig kjennskap til pensjonsreformen som innføres fra nyttår. I mai var andelen sunket til 35 prosent.

Les mer om pensjonsreformen her

På den annen side svarer 32 prosent at de har ganske god eller svært god kunnskap om det nye regelverket for alderspensjon. Dette er nesten en dobling siden undersøkelsen i februar, da 17 prosent oppga å ha god oversikt.

– Mangler kunnskap

Når det spørres om detaljer, blir svarene mer usikre. Bare 34 prosent sier de har ganske god eller svært god kunnskap om hvordan levealdersjustering påvirker pensjonen. 28 prosent svarer det samme om hvordan alderspensjonen reguleres.

– Samtidig som vi ser at informasjonsarbeidet har effekt, ser vi at så mange som to av tre fra de årskullene som først berøres av reformen, mangler kunnskap om sentrale sider ved det nye pensjonsregelverket. Dette viser at behovet for informasjon fortsatt er stort, sier Hilde Olsen, direktør for ytelser i Nav.

Siden mars har Nav gjennomført en informasjonskampanje om det nye pensjonssystemet på TV, nett og i aviser. Fem årskull (1944 til 1948) kan ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 1. januar 2011 når pensjonsreformen innføres.

– Vårt mål er at den enkelte skal kunne ta et informert valg om egen pensjon, sier Olsen.

De som planlegger å ta ut alderspensjon fra 1. januar 2011, må søke innen 1. august – for eksempel elektronisk via Navs nettjeneste Din pensjon. Om lag 37.000 nordmenn i alderen 62 til 66 år må innen fristen ha bestemt seg for om de skal inn under ny eller gammel AFP-ordning. Selv om de individuelle forskjellene er store, mener de fleste eksperter at dagens ordning vil være å foretrekke for dem som skal gå av ved årsskiftet og uansett ikke akter å jobbe ved siden av.

Jobb og pensjon

Hovedmålet med pensjonsreformen er å få flere til å stå i jobb lenger. Derfor vil det bli mulig å kombinere arbeid og pensjon etter eget forgodtbefinnende. Men når pensjonen tas ut tidligere, blir den årlige utbetalingen betydelig lavere enn om man venter til fylte 67 eller 70 år. Inntekten kan bli høy mellom 62 og 67 år, men så er det også slutt på dobbel inntekt og pensjonisten må leve på redusert pensjon livet ut.

I en fersk undersøkelse fra Storebrand og Synovate svarer over halvparten av arbeidstakere i alderen 62-66 år at de er usikre på hva de nye pensjonsreglene innebærer. I en tilsvarende undersøkelse magasinet Finansfokus gjorde blant Finansforbundets medlemmer, innrømte hele 86,7 prosent at kunnskapene ikke er har tilstrekkelige.

– Bruk litt tid på å sette deg inn i de nye reglene slik at du tar et riktig pensjonsvalg, sier Storebrands informasjonssjef Jan Otto Risebrobakken. Han mener det er liten grunn til la seg stresse av fristen 1. august.

– Det viktigste er å sette seg inn i det nye systemet og bruke den tiden som trengs for å gjøre et veloverveid valg. Det er mulig å søke om uttak av tidligpensjon også etter 1. august, og pensjonen øker desto lenger du venter med å ta den ut, påpeker han.

I undersøkelsen kommer det fram at 48 prosent av yrkesaktive 62-66-åringer ønsker å kombinere arbeid og pensjon i fremtiden. (©NTB)

Les mer om pensjonsreformen her

Personvernpolicy