Tanzania-revisoren avviser ikke at hele 150 millioner kan ha blitt borte:

- Norge undersøkte ikke alt

I april 2008 var både utviklingsminister Erik Solheim og statsminister Jens Stoltenberg i Tanzania. De tok da opp bruken av bistandsmidler med landets ledelse. I går ble det kjent at en tilbakebetaler 12 millioner kroner i urettmessig innkrevd moms og skatt. Foto: Scanpix
I april 2008 var både utviklingsminister Erik Solheim og statsminister Jens Stoltenberg i Tanzania. De tok da opp bruken av bistandsmidler med landets ledelse. I går ble det kjent at en tilbakebetaler 12 millioner kroner i urettmessig innkrevd moms og skatt. Foto: Scanpix

Da Norge fulgte opp sjokkrapportene om bistandsrot i Tanzania, sjekket en helst spørsmål om moms og skatt. - De andre områdene ble ikke ettergått, sier mannen bak rapportene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Revisoren som sjekket bruken av norske bistandsmillioner i Tanzania, danske Arthur F. Andreasen, avviser fortsatt ikke at hele 150 millioner kroner skal ha blitt misbrukt i de årene han har kontrollert.

I går sa det norske utenriksdepartementet seg fornøyd med en avtale hvor Tanzania betaler tilbake 12 millioner kroner, og at en derved får tilbake hele summen som kreves fra norsk side.

- Det er viktig å understreke at mesteparten av pengene vi får tilbake fra Tanzania, ikke dreier seg om underslag. Det dreier seg om moms og andre avgifter som vi ikke skulle ha betalt til statskassa i Tanzania, fortalte utviklingsminister Erik Solheim ABC Nyheter i går.

- Avtalen vi hadde sier at bistandspenger ikke skal brukes til betaling av skatter og avgifter. Derfor får vi pengene tilbake, sa han.

Les også: Får tilbake 12 underslåtte norske bistandsmillioner

I UD-systemet understreket en også at revisoren i sine rapporter ikke hadde sagt at det handlet om 150 millioner kroner og at beløpet var mediaspekulasjoner.

Men revisor Arthur F. Andreasen vil fortsatt ikke avvise at det faktisk kan handle om så store beløp som ikke har blitt brukt etter giverens intensjoner:

- Jeg nevnte ikke noe spesifikt beløp i min rapport, men noen har regnet på det og anslått at beløpet ville være omlag 150 millioner norske kroner. Dette kan jeg verken avvise eller bekrefte, sier Andreasen i en epost til ABC Nyheter.

Snakk om politikk

Revisoren sier at det etter hans rapporter fra januar 2008 ble sjekket om tanzanianske myndigheter feilaktig hadde innkrevd skatt og moms.

- De undersøkelsene bekrefter beløpene fra mine rapporter, sier han.

- Så vidt jeg vet har man ikke forhandlet om eller politisk berørt de øvrige punktene.

- Men jeg har fått opplyst at man senere har funnet manglende bilag, og at det derfor ikke var noen grunn til å gå videre med disse funnene, sier Andreasen som ettergikk 6 av 11 prosjekter.

- Dette er snakk om politikk og hvor hardt Norge ønsker å presse på, mener Arthur F. Andreasen som avdekket bistandsrotet i Tanzania. Foto: Dansk Revision- Dette er snakk om politikk og hvor hardt Norge ønsker å presse på, mener Arthur F. Andreasen som avdekket bistandsrotet i Tanzania. Foto: Dansk Revision

Han sier også at med utgangspunkt i at det er første gang men får et afrikansk land til å betale tilbake, så «må det nok siges at være fint».

- Når det gjelder beløpets størrelse så er det jo et politisk spørsmål om hvor hardt man vil gå frem. Er pengene misbrukt slik at de har forsvunnet ut av landet eller er de brukt lokalt og dermed likevel benyttet av lokalbefolkningen.

- Alt det er politikk som det kan være ulike meninger om. I mine rapporter har jeg beskrevet og dokumentert det jeg har funnet uten å skjele til politikken i det, sier Andreasen.

140 ulike merknader

En ny gjennomgang av hans rapporter viser at de mest konkrete beløpene omtales i forbindelse med feilaktig innkrevning av moms og skatter, samt ukorrekte lønnsutbetalinger og ulike innkjøp uten kvittering.

I de fem prosjektene han omtaler i «Report on financial review of 5 projects under Management of Natural Resource Programme (TAN – 0092)», gis det nesten 140 konkrete merknader.

Les også: 150 bistandsmillioner på avveie

Det påvises også systematiske feil i rapporteringen. Lønnsutbetaling skjer for eksempel ut fra hva som planlegges og ikke hva som faktisk blir gjort.

I det aktuelle departement har man et eget prosjekt for å bygge kunnskaper om finansiell styring, kontroll og ettersyn. Det er et mål å spre kunnskap om dette, men det skjer i liten grad.

Dette påpekes konkret i sammenheng med at det er én enkelt person som kan innkassere relativt store beløp på å bli sendt på ulike kurs og seminarer, med overtid, kurstillegg og diettgodtgjørelse i løpet av en fireårs-periode.

Kl 15.47: Korrigert tittelen til Erik Solheim (ikke bistandsminister).

Personvernpolicy