EU-kommisjonen:

Driver knallhard lønnskamp for EU-ansatte

Skjermes fra dårlige lønnstillegg: EU-byråkratene i Brussel. Foto: Thomas Vermes
Skjermes fra dårlige lønnstillegg: EU-byråkratene i Brussel. Foto: Thomas Vermes

EU-kommisjonen går til rettssak mot medlemslandene for å sikre EU-ansatte dobbelt så høy lønnsvekst.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): EU-kommisjonen kjemper for å skjerme EU-byråkratenes lønnsvekst fra den galopperende krisen i EU.

Finanskrisen har gjort at flere av EUs medlemsland har satt ned lønna til offentlig ansatte. Men EU-kommisjonen går til lønnskamp på vegne av de 32.229 EU-ansatte.

Kommisjonen går rettens vei for å gi EU-byråkratene dobbelt så høyt lønnstillegg som medlemsstatene har vedtatt i ministerrådet.

I desember vedtok ministerrådet enstemmig med tilslutning fra alle 27 medlemsland, å gi de EU-ansatte et lønnstillegg å 1,85 prosent. Det er en halvering av lønnspålegget på 3,70 prosent som EU-kommisjonen gikk inn for.

Totalt utbetalte EU 2.515.909.650 til sine ansatte i 2009. Men dette omfatter ikke de ansatte ved EU-kommisjonens delegasjoner i utlandet, får ABC Nyheter opplyst hos EU-kommisjonen.

Forskjell i Brussel

EU-ansattes lønn reguleres etter personalvedtektene i EU. Men i lys av finanskrise og nedsettelse av offentlige lønninger rundt omkring i EU-land, vedtok ministerrådet å avvike fra de faste formlene og gi 1,85 prosent.

De mener 1,85 prosent er nok til å opprettholde den reelle lønna fordi påslaget dekker inflasjonen i Brussel og økte pensjonskostnader.

Finanskrise eller ikke, Kommisjonen holder på sitt og stevnet 25. januar i år EUs ministerråd for EU-domstolen. Kravet er at domstolen skal oppheve ministerrådets vedtak og gi 3,7 prosent til de ansatte.

Les Kommisjonens stevning.

Vil ikke ha unntak

I sitt tilsvar til domstolen hevder ministerrådet at de har kompetanse til å tilpasse lønnsutviklingen av hensyn til den politiske og sosiale utviklingen i Unionen.

De viser også til artikkel 10 i et vedlegg nr. 11 til personalvedtektene (ja, her er mye byråkrat-mat!, journ. anm.) som gjør at Kommisjonen kan fravike den automatiske lønnsreguleringen i tilfelle av alvorlig og plutselig økonomisk og sosial tilbakeslag.

Kommisjonen valgte, tross sin kunnskap om dagens situasjon, å ikke å benytte seg av denne klausulen.

Nå har både Danmark, Tyskland, Storbritannia, Polen, Østerrike, Litauen - og ikke minst Hellas - gått inn som støttespillere for ministerrådet ved rettssaken.

I EU-kommisjonen får ABC Nyheter opplyst at EU-institusjonene hadde 32.229 ansatte ved utløpet av fjoråret.

Personvernpolicy