Frykter rådyrt bredbånd

BRANSJEN BEKYMRET: Her blir det lagt bredbåndskabler i en grøft ved Tvetenveien i Oslo. Nå trues bredbåndsutbyggingen av et nytt forslag til forskrift. Foto: Per Løchen/Scanpix.
BRANSJEN BEKYMRET: Her blir det lagt bredbåndskabler i en grøft ved Tvetenveien i Oslo. Nå trues bredbåndsutbyggingen av et nytt forslag til forskrift. Foto: Per Løchen/Scanpix.

Forslaget til ny grøfteforskrift kan gjøre det drastisk dyrere å bygge ut bredbånd i Norge. – Forskriften blir ikke innført i sin nåværende form, sier fornyingsministeren.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Vegdirektoratets forslag til ny forskrift i vegloven går blant annet ut på at utbyggerne må legge ledninger på mellom 60 og 80 centimeters dybde mot 40 til 50 centimeter tidligere. Dersom forslaget blir vedtatt, vil det også bety at bredden på utgravningene kommer på cirka tre meter.

Ifølge en beregning som konsulentfirmaet Nexia har laget, vil dette øke utgiftene til utbygging med 300 til 900 prosent. I kroner vil utgiftene øke fra 14 til 45 milliarder. Meterkostnaden på fiber vil gå opp fra 200 kroner til 585 kroner, ifølge firmaet.

Ga etter

– Dette kan føre til at Norge enten blir hengende kraftig etter i den digitale utviklingen eller at det offentlige selv må ta en mye større del av regningen for å sikre hele Norge bredbåndsdekning, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Han viser til erklæringen i Soria Moria II, som sier at det er et mål at Norge skal sikres bredbånd med tilstrekkelig kapasitet for å sikre fremtidens behov.

– I møte med bransjen har vi tatt dette på alvor. Vi har hatt løpende kontakt med Samferdselsdepartementet, som sier at forskriften ikke blir innført i sin nåværende form, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) til ABC Nyheter.

Hun forteller at det nå jobbes med et nytt forslag til forskrift. Den nye forskriften skal etter planen sendes på høring i august.

Ministeren kan imidlertid ikke garantere at det ikke blir dyrere å bygge ut bredbånd i Norge.

– Jeg kan ikke garantere det, men dette vil være en forskrift som bidrar til å avveie nødvendige hensyn, sier ministeren.

Hallstein Bjercke i IKT-Norge mener det er positivt at Vegdirektoratets opprinnelige forslag blir lagt bort.

– På en annen side er dette litt tidskritisk. Det finnes en rekke kommunale graveinstrukser, og vi frykter at det kan bety liv eller død for mindre bredbåndsutbyggere. Derfor er det viktig at det kommer en avklaring snart som erstatter de kommunale reglene, sier Bjercke til ABC Nyheter.

Stans i Drammen

Drammen kommune har allerede innført nye krav på hvor dypt og bredt man kan grave. Det har ført til at bredbåndsutbyggerne i byen nekter å legge ny fiber langs de kommunale veiene. Kostnaden blir for høy, skriver Dagens Næringsliv onsdag.

Seniorrådgiver Tore Elnæs i Vegdirektoratet forteller at tanken bak forskriftsforslaget er å få en felles forskrift for hele det offentlige veinettet. Han viser til at bredbåndsutbyggerne gjennom den såkalte ekomloven plikter å flytte ledningene sine dersom veimyndighetene krever det.

– Verken du eller jeg er vel motstander av bredbånd. Men for vegmyndigheten handler dette om krav for å sikre vedlikeholdet, driften og standarden på vegnettet. Det er disse kravene som IKT-bransjen mener vil gjøre utbyggingen dyrere. Kommunene tar sine gebyrer etter Plan – og bygningsloven, og det kan ikke Statens Vegvesen gjøre noe med, sier Elnæs til ABC Nyheter.

En rekke høringsinstanser ble kontaktet i vinter, og så langt har det kommet inn 62 høringsuttalelser.

– Mye av diskusjonen er knyttet opp mot hva kommunene mener og praktiserer, og det er det vi har sett i Drammen, sier Elnæs.

Personvernpolicy