- Kan få rentekutt i høst

Knut Anton Mork, sjeføkonomi i Handelsbanken (foto: Scanpix).
Knut Anton Mork, sjeføkonomi i Handelsbanken (foto: Scanpix).

Rentehevingene utsettes trolig til neste år. - Men forverrer situasjonen seg, kan vi ikke se bort fra nye rentekutt, sier sjeføkonom.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Prøv våre lånekalkulatorer


Privatøkonomisk simulering

Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Renteendringens betydning
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Annuitetslån
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån.Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settes ned, går avdragsdelen noe opp.

Byggelånskalkulator
Regn ut hvor mye byggelånet vil koste deg.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.

Lånebehov ved kjøp av bolig
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.

Lånesamlingskalkulator
Sjekk hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.

Mellomfinansieringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.

Rammelånskalkulator
Kakulatoren viser deg hva rammelånet koster deg, og hvor lang tid det tar før det rammen er brukt opp med gitte forutsetninger.

Refinansiering og lønnsomhet
Her ser du hvor mange dager det tar før du har tjent inn kostnadene ved refinansiering.

Rente- og lønnsendring
Her ser du effekten av rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Renteberegning på dagsbasis
Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en spådom for utviklingen i den flytende renten.

Serielån
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Trapperentelån
Et trapperentelån er et lån som egentlig består av to lån, med ulike rentesatser. Men det ser ut som om det er et lån.

Valutalånkalkulator
Her ser du hvordan endringer i valutakursene påvirker lånekostnaden for valutalån.

Et samstemt analytikerkorps er enige om at Norges bank holder styringsrenten uendret på dagens rentemøte.

Derfor vil oppmerksomheten mot budskapet i Pengepolitisk rapport som legges frem samtidig, og da naturligvis først og signaler om rentebanen, det vil si Norges Banks egen prognose for renteutviklingen fremover.

I mars anslo Norges Bank at neste økning i styringsrenten ville komme i september i år. Nå er det forventet at sentralbanksjef Svein Gjedrem senker rentebanen, slik at første renteheving først kommer første kvartal 2011.

Boliglånet kan bli dyrere
- Vi forventer at denne banen vil senkes litt, primært på grunn av uroen i Europa og den utvidede kredittspreaden, skriver sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken i dagens morgenrapport.

Kredittspreaden er forholdet mellom styringsrenten og den renten bankene må betale for låne penger i markedet.

Uroen knyttet til statsfinansene til sør-europeiske land som blant Hellas og Spania har skapt usikkerhet i pengemarkedet, noe som sender pengemarkedsrenten oppover. Pengemarkedsrenten er renten bankene betaler for å låne penger av hverandre.

- Vårt estimat går ut på en nedrevisjon på opp til 25 basispunkter ved kommende årsskifte. Det innebærer en utsettelse til slutten av oktober av den rentehevingen som i mars ble indikert til møtet sent i september. Så venter vi ingen ny heving før neste år, sier Mork.

Det er 100 basispunkter i ett prosentpoeng.

Selv om styringsrenten skal være lav lenge kan banken din likevel finne på å sette opp renten på boliglånet ditt, fordi den internasjonale pengemarkedsrenten stiger parallelt med omfanget av de europeiske gjeldsproblemene.

Les: - Dyrere boliglån

abcpenger.no/kalkulator:
Privatøkonomisk simulering
Sjekk hvor mye du kan låne
Sjekk hva en renteendring betyr for deg før og etter skatt

- Rentekutt til høsten eller neste år
Mork understreker usikkerheten i bildet. Usikkerhet rundt hva Norges Bank vil anta om kredittspreaden fremover, usikkerhet rundt utviklingen i det globale bildet og aller mest i Europa.

- Skulle situasjonen der forverre seg vesentlig, eller skulle oljeprisen uventet falle betydelig, kan vi ikke se bort fra nye rentekutt til neste år eller endog til høsten, sier Mork.

- Kan heve renten i år
Nordea Markets og DnB Nor Markets forventer også at rentebanen senkes idag og at neste rentehopp utsettes.

- Svakere vekst hjemme, lavere renteforventninger ute og økt påslag i pengemarkedet tilsier at Norges Banks nye renteprognose gir en mer moderat renteoppgang enn i marsprognosen, skriver Nordea Markets' seniorøkonom Erik Bruce i dagens morgenrapport.

Mest sannsynlig tror han at Norges Bank bank legger til grunn at påslagene i pengemarkedet holder seg godt over det normal fremover.

DnB Nor Markets peker også på at nøkkeltallene trekker i retning av forsiktighet, samt at Norges Bank i forbindelse med rentehevingen i mai "vurderte som alternativ å holde renten uendret".

Derfor regner DnB Nor Markets med at sentralbanksjef Svein Gjedrem vil legge frem en lavere rentebane idag, av flere årsaker:

* Norske nøkkeltall tyder på nedjustering av innenlandsk etterspørsel

* Rentene ute har falt, mens kronen er omtrent som tidligere lagt til grunn.

* Pengemarkedsrenten høyere enn ventet.

* Det nominelle bildet litt svakere enn ventet.

Samtidig venter DnB Nor Markets at det fortsatt vil ligge inne en viss sannsynlighet for en heving av styringsrenten i år.

Les også:
- Ruster seg for høyere boligrente
- Dyrere boliglån
Varsler høyere boligrente

Personvernpolicy