- Lang periode uten rentehopp

Bjørn Roger Wilhelmsen, First Securities (foto: First Securities).
Bjørn Roger Wilhelmsen, First Securities (foto: First Securities).

Norges Bank setter ikke opp renten før tidligst til jul, tror ekspertene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ingen eksperter tror at renten skal opp på rentemøtet onsdag neste uke.

Samtlige av de 14 økonomene TDN Finans har snakket med tror Norges Bank holder styringsrenten uendret på 2,00 prosent når de møtes for en ny rentebeslutning 23. juni. De fleste venter også at sentralbanken vil nedrevidere rentebanen for de neste tolv månedene.

- Vi venter at de vil signalisere en lang periode med uendret rente, sier makroøkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i First Securities til TDN Finans torsdag.

Usikkerhet
Han peker på tre hovedårsaker til dette: svakt inflasjonspress, økt usikkerhet i eurosonen og høyere pengemarkedsrenter.

Inflasjonen har avtatt omtrent i tråd med sentralbankens prognoser, men fremover vil den falle raskere, tror Wilhelmsen, og viser til at både ressursutnyttelsen i norsk økonomi, lønnsveksten og internasjonal inflasjon ser ut til å komme på nedsiden av Norges Banks prognoser.

Tremåneders Nibor har økt mye den seneste tiden, fordi bankenes fundingkostnader har økt i lys av en sterkere dollar.

- Dette vil bli kompensert med tilsvarende kutt i utsiktene til norske renter, ifølge makroøkonomen.

Kan ikke skylde på konjunkturene
I tillegg innebærer gjeldsproblemene i Europa en nedsiderisiko for den økonomiske veksten i EU. Det har ført til fallende renteforventninger internasjonalt og vil dempe renteoppgangen i Norge fordi stor renteforskjell vil gi sterkere krone.

Wilhelmsen mener det er et viktig poeng at veksten i norsk økonomi har vært svakere enn i de fleste andre sammenlignbare land den seneste tiden.

-Det betyr at vi ikke bare kan skylde på svak internasjonal konjunktur. Det har skjedd noe i norsk økonomi.

Økonomen mener noe av forklaringen kan være at man har undervurdert effekten av den svake ordresituasjonen i verftsindustrien.

Treffer de fleste
I seneste utgave av Økonomiske Analyser publiserer Statistisk Sentralbyrå en analyse av hvordan etterspørselen i petroleumsnæringen påvirker produksjon og sysselsetting i Norge. Resultatet støtter Wilhelmsens syn.

"Ringvirkningene fra petroleumssektoren treffer de fleste næringene. Industrien er ikke den viktigste leverandøren; fastlandsbasert tjenesteyting er betydelig større, målt i verdiskaping", skriver økonomene i SSB.

Modellberegningene de har utført viser at BNP øker med over 62 prosent av en gitt investeringsøkning i petroleumsnæringen på kort sikt. Andelen avtar med årene og er redusert til en tredel etter ti år, ifølge rapporten. Da er imidlertid ikke bruken av statens petroleumsinntekter generelt eller konsekvensene for statens inntekter eller ressursbruk som følge av endringer i kapitalbeholdningen i petroleumsnæringen hensyntatt.

- I tillegg har utviklingen i bygg- og anleggsnæringen vært svært svak. Boliginvesteringene har falt sammenhengende tre år på rad, ifølge Wilhemsen.

Grunn til å vente god bedring
Det positive med dette er ifølge ham at det er grunn til å vente god bedring både i oljesektoren og i bygg- og anleggsnæringen fremover.

- Men så langt har ikke oppgangen i disse industrigrenene skjedd, og det må Norges Bank ta hensyn til.

Investeringstellingen for petroleumssektoren indikerer ganske sterk vekst i investeringene i olje- og gassektorene i 2011. Ifølge tellingen for andre kvartal er det ventet investeringer på 146 milliarder kroner neste år, tilsvarende en vekst på nesten fem prosent fra det anslåtte investeringsnivået i inneværende år. Anslagene er eksklusiv investeringene som kommer i forbindelse med utbyggingen av Gudrun-feltet.

-Boliginvesteringene er nå på et svært lavt nivå, mens både boligpriser og boligsalg er på høye nivåer, så vi venter en vekst i investeringene. Dermed vil sannsynligvis begge de faktorene som har dempet veksten i norsk økonomi bidra positivt fremover, og det vil i sin tur få ringvirkninger for arbeidsmarkedet, privat konsum også videre, slik at vi får en multiplikatoreffekt som gjør at veksten kommer opp på sikt, sier First Securities-økonomen.

Som følge av dette vil ikke Norges Bank endre vekstprognosene for norsk økonomi i 2011 i særlig grad, venter han.

For 2010 anslår han imidlertid at BNP-prognosen nedrevideres med minst et halvt prosentpoeng, mens rentebanen ventes å være inntil 50-60 basispunkter lavere enn gjeldende prognose fra mars.

Renteheving rundt nyttår
I likhet med flere av de andre meglerhusene tror First Securities at Norges Bank vil la renten ligge i ro ut året. Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets venter neste renteheving i februar eller mars, men tror det kan bli signalisert en tidligere oppgang.

- De kan komme til å indikere en renteheving rundt nyttår, sier han.

Nordea Markets ser også for seg at styringsrenten fortsatt er to prosent ved årsskiftet, hvis ikke spreaden mellom norske og internasjonale pengemarkedsrenter skulle komme noe inn.

- I så fall kan vi få en heving i oktober, sier seniorøkonom Katrine Boye.

Forrige endring i styringsrenten kom under forrige rentemøte 5. mai. Foliorenten ble da høynet med 25 basispunkter til 2,00 prosent.

Les også:
Laveste gjeldshunger på 11 år

Dette kan avlyse rentehopp
- Vi kan nå være vitne til slutten på EU og euroen
Et viktig trendskifte

Personvernpolicy