- Mobiler kan ha drept biene

Indiske forskere tror stråling fra mobiltelefoner kan være årsaken til den kratftige nedgangen i antallet bier. Konsekvensen av massedøden blant bier er store, og kan på det globale plan føre til ytterligere nedgang i produksjonen i jordbruket og drive prisene enda mer i været. AP Photo / Gurinder Osan / Scanpix.
Indiske forskere tror stråling fra mobiltelefoner kan være årsaken til den kratftige nedgangen i antallet bier. Konsekvensen av massedøden blant bier er store, og kan på det globale plan føre til ytterligere nedgang i produksjonen i jordbruket og drive prisene enda mer i været. AP Photo / Gurinder Osan / Scanpix.

Den mystiske massedøden til honningbier kan skyldes stråling fra mobiltelefoner, tror indiske forskere. Norske birøktere er skeptiske.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): I løpet av de siste fire årene har birøktere i USA mistet fra 30 til 90 prosent av bestandene i sine kuber. I Storbritannia har bestandene minket med 15 prosent siden 2008.

Det mystiske fenomenet, som har fått navnet Colony Collapse Disorder, har lenge forundret forskere verden over.

Insektmidler, ukjente parasitter, klimaendringer eller for dårlig næringsgrunnlag har alle vært trukket fram som medvirkende årsaker til bidøden, men så langt har ingen klart å si noe helt sikkert om hvorfor så mange bikolonier plutselig bryter sammen.

Nå tror indiske forskere at de kan ha funnet forklaringen til massedøden blant bier.

De mener at stråling fra mobiltelefoner forstyrrer bienes navigasjonssystem, og at det fører til at biene slutter å produsere egg og honning.

Det skriver den britiske avisen Telegraph.

Store forskjeller

Gjennom et kontrollert eksperiment tidligere i år, studerte forskere ved Chandigarh's Punjab University to bikuber over flere måneder. I den ene kuben ble det installert et par mobiltelefoner som ble slått på i femten minutter to ganger daglig.

Etter tre måneder kunne forskerne registrere at bikuben med mobiltelefon var redusert dramatisk i størrelse. Dronningen la betydelig færre egg. I tillegg hadde biene sluttet å produsere honning.

– Økende bruk av elektronisk utstyr har ført til at miljøet har blitt elekroforurenset. Honningbienes oppførsel og biologi blir påvirket av denne forurensningen ettersom deres kropp inneholder magnetitt som hjelper dem med navigering, skriver Ved Prakash Sharma og Neelima Kumar, i det indiske vitenskapelige tidsskriftet Current Science.

Skeptisk

Tim Lovett, i den britiske birøkterforeningen, synes oppdagelsen er interessant, men hevder at birøktingen i London har vist seg å være suksessfull til tross for høyt mobilbruk.

– Tidligere undersøkelser på dette feltet har vist at mobilbruk ikke er en avgjørende faktor. Men om det kommer inn nye opplysninger i saken, vil vi selsvagt se på det, sier han til avisen Telegraph.

– Vi tror imidlertid at forsvinningen skyldes en kombinasjon av flere faktorer, som for eksempel sykdom, insektmidler eller tap av habitat, sier Lovett.

Sammensatt årsak

Daglig leder Trond Gjessing i Norges Birøkterlag er enig i at årsaken til bietapene i verden trolig er sammensatt.

– Årsaken til de store bietapene i verden er nok sammensatt. Men man regner med at i de fleste landene skyldes dette parasitter, særlig varroamidd, i kombinasjon med virus. Ellers kan det i enkelte tilfeller skyldes næringsgrunnlaget til biene, sier han til ABC Nyheter..

– Vi har liten tro på at dette skyldes mobilstråling, fortsetter Gjessing.

Alvorlige konsekvenser

Det er først og fremst i USA og Storbritannia at Colony Collapse Disorder har ført til massedød blant bier. Men ifølge Trond Gjessing har fenomenet også opptrådt i Tyskland og trolig i Danmark, og man frykter nå at det også skal komme til Norge.

Konsekvensen av den store bireduksjonen er ikke bare knyttet til mindre produksjon av honning. Ifølge Gjessing fører det også til at det blir for få bier igjen til bestøvning av planter i områder der det dyrkes vekster som trenger insektbestøvning.

Denne bestøvningsmangelen kan på det globale plan føre til ytterligere nedgang i produksjonen i jordbruket og drive prisene enda mer i været.