Oljesølet får følger for Lofoten

Miljøvernminister Erik Solheim sier at en tilsvarende ulykke som Deepwater Horizon-ulykken kan skje på norsk sokkel. (Foto: AP Photo/Gerald Herbert)
Miljøvernminister Erik Solheim sier at en tilsvarende ulykke som Deepwater Horizon-ulykken kan skje på norsk sokkel. (Foto: AP Photo/Gerald Herbert)
Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljekatastrofen i Mexicogolfen vil legge klare føringer for arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det slo olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) fast under høringskonferansen om oppdateringen av forvaltningsplanen i Svolvær tirsdag. Millioner av liter olje har sluppet ut i havet etter eksplosjonen på plattformen Deepwater Horizon for halvannen måned siden. I løpet av sommeren skal Riis-Johansen selv til USA for å høste erfaringer og hente inn ny kunnskap.

– Jeg skal følge opp næringen og alle enkeltselskaper for å sikre at lærdommer blir trukket på alle nivåer. Kunnskapen vil legge grunnlaget for sikkerhetsstandarden på hele norsk sokkel, sa statsråden.

Han har allerede besluttet inntil videre å forby boring på dypt vann ved alle felter som omfattes av nye tillatelser. Og før tildeling av blokker i 21. konsesjonsrunde skal ny kunnskap fra ulykken i Golfen innhentes og systematiseres.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Men Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken er ikke imponert.

– Det er utlysningen av disse blokkene som må stoppes, tildelingene ligger uansett langt fram i tid. Vi frykter at dette er spill for galleriet. Riis-Johansen gir inntrykk av at han trykker på pauseknappen i oljepolitikken, men i realiteten lar han prosessen gå som planlagt, sier Haltbrekken til NTB.

– Armageddon

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) brukte sterke ord for å underbygge sitt poeng om at en lignende ulykke kan skje på norsk sokkel.

– Vi snakker om en katastrofe av bibelske Armageddon-dimensjoner, hvis vi får et slikt oljeutslipp i Norge. Et tilsvarende oljeutslipp vile ha dekket hele kysten fra Bodø til Tromsø, inkludert Lofoten, Vesterålen og Senja, og et område langt til havs. Utslippet dekker et område på 200.000 kvadratkilometer, rundt to tredeler av hele Norges fastlandsareal, sa Solheim i sitt innlegg under høringskonferansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Administrerende direktør Gro Brækken i Oljeindustriens landsforening er derimot trygg på at det lar seg gjøre å utvinne olje og gass uten fare for miljøet.

– Jeg ser kjempestore muligheter. Vi kan få til en god og forsvarlig utvikling av olje- og gassressursene og sikre en god sameksistens med fiskerinæringen, sa hun.

Utsettes

Forvaltningsplanen vil ta stilling til om de omstridte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal konsekvensutredes med tanke på petroleumsvirksomhet. Den skulle etter planen komme i løpet av året, men er trolig ikke klar før på nyåret, sier Solheim til NTB.

Årsaken til forsinkelsen er at regjeringen ønsker å tilegne seg kunnskaper og erfaringer fra oljekatastrofen i Mexicogolfen.

Det blir likevel ikke aktuelt å skyve på høringsfristen 1. juli, slik Bellona og flere andre har krevd. Men Miljøverndepartementet vil være lydhøre også for innspill som kommer etter fristen, lover Solheim.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På høringskonferansen i Svolvær ble det påpekt en rekke kunnskapshull, ikke minst i forhold til oljevern og beredskap for et langvarig oljeutslipp. Utredningene som er gjort vurderer bare utslipp opp til 50 dager. Det ble også påpekt mangelfull vurdering av lokale strømforhold og tidevannsstrømmer.

Motkrefter

Både Sp og SV, og dermed også Riis-Johansen og Solheim, sier nei til konsekvensutredning, men oljeministeren understreker overfor NTB at regjeringen ennå ikke har bestemt seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Anført av lokale ordførere er sterke krefter i Arbeiderpartiet i sving for å få gjennomført oljeutvinning utenfor kysten av Lofoten. De mener en konsekvensutredning er nødvendig for å slå fast hvilke økonomiske og sosiale ringvirkninger petroleumsvirksomhet vil avføde.

Styreleder Arvid Jensen i Petro Arctic minnet om det positive oppsvinget Hammerfest fikk etter Snøhvit og Melkøya.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men også lokalt er meningene delte om oljevirksomhet i nord. I en meningsmåling utført for WWF er motstanden større i Lofoten enn ellers i landet.

– Her er det umulig med sameksistens. Sokkelen er smal, og interessante petroleumsstrukturer kolliderer med de beste og mest brukte fiskefeltene, sier Johnny Johnsen i Norges Kystfiskarlag.

Hege Norheim fra Statoil vedgikk at den smale sokkelen er utfordrende for sameksistensen med fiskerinæringen. Hun etterlyste klarere regler for seismikkskyting, nettopp for å redusere eventuelle konflikter. (©NTB)

mats.ronning@ntb.no

Les også:

Obama: – Jeg vil vite hvem jeg skal sparke i baken