Åpen for alle - alltid

- Provisjon til investeringsrådgivere ulovlig

Direktør i Finanstilsynet Bjørn Skogstad Aamo (foto: Scanpix).
Direktør i Finanstilsynet Bjørn Skogstad Aamo (foto: Scanpix).
Artikkelen fortsetter under annonsen

Salgsbasert avlønning til investeringsrådgivere kan være i strid med verdipapirhandelloven, mener finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Finanstilsynet har på oppdrag av Finansdepartementet vurdert om salgsbasert avlønning til investeringsrådgivere basert på en direkte kobling mellom rådgiverens salg og avlønning er forenlig med bestemmelsene i verdipapirhandelloven.

- Etter Finanstilsynets vurdering utgjør avlønningssystem med en slik direkte kobling en åpenbar interessekonflikt som ikke kan opprettholdes innenfor lovens rammer, sier direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet i en pressemelding.

- Åpenbar interessekonflikt
Finansdepartementet ba i brev datert 23. april 2010 Finanstilsynet om å vurdere om en innretning av virksomheten slik at «rådgivers avlønning er direkte avhengig av de provisjonsinntektene hans rådgivning genererer» kan sies å være i tråd med lovens bestemmelser om at verdipapirforetak skal innrette virksomheten slik at foretaket «er oppbygd og organisert på en slik måte at risikoen for interessekonflikter mellom foretaket og dets kunder eller foretakets kunder seg imellom begrenses til et minimum».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Etter Finanstilsynets vurdering utgjør en slik direkte kobling mellom rådgiverens salg og avlønning en åpenbar interessekonflikt, sier Skogstad Aamo.

Interessekonflikter mellom foretaket og kundene svekker foretakets forutsetninger for å ivareta kundens interesser på best mulig måte, mener han.

- Ettersom foretaket med rimelige tiltak et stykke på vei kan organisere seg bort fra denne interessekonflikten, har Finanstilsynet kommet til at slik direkte salgsbasert avlønning av rådgiverne ikke er i samsvar med verdipapirhandelloven, sier Skogstad Aamo.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vil følge opp
Likevel har ikke Finanstilsynet funnet grunnlag for å foreslå endringer i regelverket på dette punktet.

- Prinsippene for håndtering av interessekonflikter i verdipapirhandelloven er viktige kjøreregler som bidrar til at kundens interesser ivaretas i rådgivningen. Etter Finanstilsynets vurdering har verdipapirhandelloven en tilfredsstillende regulering av de problemstillinger som departementet har adressert, og har derfor ikke foreslått regelendringer, sier Skogstad Aamo.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mener prinsippene er gode utgangspunkt som også anbefales fulgt av andre foretak som yter rådgivning og formidling av spareprodukter, slik som for eksempel Unit-Linked-produkter og andeler i KS og ANS.

- Finanstilsynet vil følge opp prinsippene i det løpende tilsyn med verdipapirforetakene og bankene, sier Skogstad Aamo.

Bakgrunnen for saken er blant annet tilsynssaker hvor det ble avdekket at foretak anbefalte kundene produkter ut fra hva som gav best inntjening for rådgiverne og foretaket, og ikke ut fra kravet om å ivareta kundens interesser på beste måte.

Les også:
EDB flørter med ErgoGroup
Nedtur på børsen
Brannfelle hos Gjensidige
Ferieparadis ble investorfelle