ESA legger ansvar på Island for Icesave-tap

Får ESA på nakken: Islendingene har gang på gang protestert utenfor Alltinget i Reykjavik mot Icesave-avtalen. Hva nå? Foto: Thomas Vermes
Får ESA på nakken: Islendingene har gang på gang protestert utenfor Alltinget i Reykjavik mot Icesave-avtalen. Hva nå? Foto: Thomas Vermes

Den islandske staten er ansvarlig for at alle innskytere som tapte penger på nettbanken Icesaves konkurs, får erstattet opptil 20.000 euro. Det slår EFTAs overvåkingsorgan fast i dag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er Icesave-striden:

Den islandske banken Landsbankinn opprettet en nettsparebank for utlendinger, særlig nederlendere og briter, kalt Icesave.

De tilbød gunstig rente og fikk flere utenlandske innskytere enn innbyggere på Island.

Da bankvesenet på Island gikk overende, forlangte Nederland og Storbritannia at den islandske staten skal betale alle utenlandske innskyteres tap.

Den islandske regjeringen ble tvunget til å inngå en avtale om å låne 3,88 milliarder euro (over 30 milliarder norske kroner) - nettopp fra Nederland og Storbritiannia - for å kunne betale Icesave-innskyterne tilbake.

Avtalen ble forkastet av Alltinget som i august 2009 krevde endringer i den.

17. oktober meldte den islandske avisa Morgunbladid at forhandere fra Nederland, Storbritannia og Island var kommet fram til et nytt utkast.

30. desember vedtok et flertall på 33 mot 30 i Alltinget å godta avtalen.

Denne avtalen kommer på toppen av den økonomiske krisen Island gjennomlever. Island fikk tilsagn om kriselån fra Det internasjonale valutafondet IMF, Norden og Polen. Men de ble knyttet til et ultimatum om at Island først underskriver en Icesave-avtale.

I desember 2009 vedtok et lite flertall på Alltinget Icesave-avtalen.

5. januar i år benyttet presidenten så sin grunnlovsfestede rett til å stoppe et lovvedtak i Alltinget og legge det ut til folkeavstemning.

En folkeavstemning om Icesave-avtalen ble avholdt 6. mars. Over 93 prosent sa nei. 1,8 prosent sa ja, av de 62,4 prosent som stemte.

(ABC Nyheter): EFTAs overvåkingsorgan ESA konkluderte i dag med at den islandske staten hadde ansvar for å at det fantes et banksikringssystem på plass som gjør at samtlige innskytere ved Icesave-bankens konkurs, får minimumsbeløpet på 20.000 euro erstattet.

Det mener ESA er den korrekte tolkningen av EUs innskyter-garantidirektiv.

ESA har til oppgave å påse at Island, Norge og Liechtenstein overholder EUs regler for det indre marked, slik disse landene har forpliktet seg til i EØS-avtalen.

- Staten må stille opp!

- Dette innebærer at vi mener at når direktivet sier at hver enkelt innskyter er sikret 20.000 euro, så skal de være det, sier ESA-president Per Sanderud til ABC Nyheter.

- Når det ikke er penger i fondet, må staten tre inn og sørge for at innskyterne får pengene sine uansett. Vi sier at staten har ansvar for de 20.000 euro. Hensikten med direktivet er å gi tillit til innskyterne, sier Sanderud.

- Skulle man basere seg bare på fondet, så måtte banken som går overende, ikke være altfor stor, legger han til.

- Diskriminerer utlendinger

- Det er hjemmestaten som skal sikre dette, også for bankenes filialer i utlandet. Det er viktig at det ikke er noe tvil ved slike grenseoverskridende tjenester, fortsetter Sanderud.

- Det spesielle her er at alle islandske kunder har fått tilgang til kontoene sine hele tiden. Da ville det være diskriminering om hjemstaten ikke engang sikrer minimumsgarantien når kundene bor i andre land, sier han.

Øker presset på Island

Dermed øker presset på islendingene for å komme fram til en avtale med Storbritannia og Nederland, der mange av innskyterne i den islandske nettbanken Icesave tapte penger.

Men islendingene har to måneder på seg til å svare på åpningsbrevet fra ESA, før ESA fatter noen endelig beslutning.

Disse to landene forskutterte erstatning til sine innbyggere, og krever pengene tilbake fra den islandske stat. Det har som meldt, ført til store bruduljer i Island. Befolkningen der har protestert heftig mot kostbare erstatninger som også omfatter høye renter til britene og nederlenderne.

En folkeavstemning sa nei til en foreliggende Icesave-avtale regjeringen inngikk med Storbritannia og Nederland. Etter den tid har forhandlinger ikke ført fram.

Dramatisk for Norge

Blir ESAs konklusjon stående, er det dramatisk også for Norge. Direktør Arne Hyttnes i det norske Bankenes garantifond har overfor ABC Nyheter slått fast at den norske stat ikke har noen forpliktelse til å stille bankgarantier ved en bank-kollaps som er større enn det garantifondet kan håndtere.

Les i ABC Nyheter: - Staten har ikke ansvar for bankinnskudd.

Den islandske regjeringen har i et brev til ESA argumentert med at staten ikke har noe ansvar utover å opprette et garantifond. Det sier ESA seg uenig i.

Påstand mot påstand

- Er den norske garantiordningen, som ikke pålegger staten noe garantiansvar ved bank-konkurser, i tråd med EØS-avtalens regler for bankgarantier?

- Det er ingen tvil om det, svarte Hyttnes i intervjuet med ABC Nyheter.

- Men krever ikke EU-reglene at staten må gi garantier dersom en bankkollaps blir så stor at den sprenger garantifondets kapasitet?

- Nei, det gjør ikke EU-direktivet, forsikret banksikrings-sjefen.

- Betyr dette at ledelsen i det norske Bankgarantifondet tok feil, Per Sanderud?

- Jeg ønsker ikke gå i polemikk med ham. Det jeg kan si, er at de samme reglene som gjelder Island, også gjelder for Norge.

Artikkelen er oppdatert.

Les alt om Icesave-striden i ABC Nyheter.


Personvernpolicy