Revidert nasjonalbudsjett:Drivhus slipper avgift på drivhusgass

Gratis CO2-utslipp: Norske drivhus får ikke avgift på drivhusgass. Foto: Colourbox.
Gratis CO2-utslipp: Norske drivhus får ikke avgift på drivhusgass. Foto: Colourbox.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra 1. juli innfører regjeringen CO2-avgift på bruk av naturgass. Men ikke i veksthusene. Det sparer 7 av 400 millioner i fyringskostnader.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Gassforbrenning i veksthus

Dyrking av grønnsaker og blomster i veksthus er relativt energiintensive produksjoner. Samlet sett bruker den norske veksthussektoren i underkant av en TWh energi per år (909 GWh).

Denne fordeler seg på 59 prosent elektrisitet, 39 prosent fossilt (hvorav fyringsolje er 13 prosent), mens bioenergi så langt utgjør beskjedne 1,5 prosent.

Næringen har selv satt et mål om å redusere det totale energiforbruket med 15 prosent innen 2012 sett i forhold til 1999.

I 2007 var utslippet av CO2 fra fossilt brensel fra veksthusnæringen om lag 80 000 tonn.

Kilde: Stortingmelding 39 om klimautfordringene i landbruket.

(ABC Nyheter): Den grønne landbruksnæringa som driver planteproduksjon i drivhus, slipper å betale avgift på drivhusgassene som går med på å varme opp med gass.

Drivhusbøndene fyrer opp 80.000 tonn CO2 fra fossilt brensel ifølge siste offisielle tall fra 2007.

For de fleste andre har regjeringen besluttet å legge CO2-avgift på bruk av gass fra 1. juli.

Dette nye trekket i klimapolitikken ble lagt fram i revidert nasjonalbudsjett.

Etter EUs regler ville det vært vanskelig å forskjellsbehandle veksthusnæringen.

Men i et brev til finansminister Sigbjørn Johnsen forut for revidert nasjonalbudsjett, påpeker Norsk Gartnerforbund at landbruk ligger utenfor EØS-avtalen.

- Ville ødelegge konkurranseevnen

Og gartnerne ble bønnhørt i sin appell om å slippe en klimaavgift som ifølge Gartnerforbundet ville ødelegge norske produsenters konkurranseevne.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Gartnerforbundets konsulent Sidsel Bøckman ville CO2-avgiftene utgjort 7 millioner kroner av fyringskostnader på 400 millioner kroner .

- Er det egentlig utslagsgivende for konkurranseevnen?

- Ja. Vi er veldig avhengig av dette avgiftsfritaket fordi vi konkurrerer med nederlandsk produksjon der de har veldig lave avgifter på gassen. I tillegg er gassen de kjøper i Nederland, også norsk naturgass, mye billigere enn i Norge.

- De betaler 15 øre kilowattimen. Her er prisen 40, forteller Bøckman.

CO2 går til plantene

Ikke minst viktig for gartnerne er at mange veksthusanlegg fanger opp CO2-utslippene fra forurensningen, og pumper inn i drivhuset. Plantene trenger CO2 for sin egen vekst.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Plantene bruker CO2 i fotosyntesen. Veksthusene varmes opp med gass, olje – men hovedsakelig strøm. Vi er opptatt av å komme over til gjenvinnbare energikilder. Og det har skjedd en stor endring bort fra olje, forteller Gartnerforbundets generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

50.000 tonn fanges

- All CO2 fra gassfyring føres inn til plantemassen i veksthuset. CO2 fra olje og biobrensel er ikke ren nok, sier Bøckman.

- 50.000 tonn CO2 stammer fra gass og blir ført inn i veksthuset, forteller hun.

Men hvor mye av denne CO2-en som blir bundet opp i plantene, hvor mye som slippes ut i atmosfæren, vet ikke Gartnerforbundet.

- Det er vanskelig å beregne. Men det er hele tiden for lite CO2 i veksthusene fordi plantene som følge av fotosyntesen tar opp CO2, sier Sidsel Bøckman.

Les alt om klimastriden i ABC Nyheter.