Staten tilbyr bøndene 750 mill.

Staten tilbyr 750 millioner i jordbruksoppgjøret. De rødgrønne har aldri beveget seg mer enn 300 millioner kroner fra sitt åpningstilbud.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jordbruksavtalen

Bøndene er selvstendig næringsdrivende som hvert år får sine inntektsmuligheter fastlagt i en jordbruksavtale med staten.

I jordbruksoppgjørene blir staten og jordbrukets faglag, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, enige om inntektsrammene.

Inntektsmulighetene blir regulert gjennom hva regjeringen tilbyr i økte tilskudd over statsbudsjettet, og hvilke priser partene ser som mål for de ulike jordbruksproduktene, hvorav melk og kjøtt er de viktigste.

Økte priser blir gjeldende fra 1. juli samme år jordbruksavtalen blir inngått.

Økte midler over statsbudsjettet gjelder fra 1. januar året etter jordbruksoppgjøret.

I tillegg til priser og tilskudd, påvirkes bondeinntekten av et landbruksfradrag i skatten, samt et stadig fallende antall bønder som den totale ramma skal fordeles på.

Les om jordbruksoppgjørene på Landbruks- og matdepartementets hjemmesider.

Se statistikker om jordbruket hos SSB.

(ABC Nyheter): Statens forhandlingsleder Leif Forsell overleverte i dag et dokument som er en av de sterkeste kimene til strid innad i den rødgrønne regjeringen - nemlig statens tilbud til bøndene i årets jordbruksoppgjør.

Her går staten inn for en ramme på 750 millioner kroner, som er 1,11 milliarder kroner mindre enn landbrukets krav på 1,86 milliarder kroner.

Tilbudet utgjør 13.640 kroner i gjennomsnitt for de 55.000 årsverkene som er igjen i norsk landbruk i 2011.

Les statens tilbud her.

Les i ABC Nyheter: Her er jordbrukets krav i år.

Les landbrukets krav her.

Av tilbudet skal 330 millioner hentes fra statsbudsjettet i 2011. Prisen på jordbruksråvarer skal sikre 280 millioner kroner fra 1. juli.

For forbrukerne vil det slå ut i minimale prisøkninger, skal vi tro Forsell:

- Prisøkningen blir på under 0,5 prosent, sier han.

Tjener mindre enn de ansatte

De 13.640 kronene legges på en forventet årsinntekt på 236.400 kroner i år.

Til sammenlikning tjener ansatte i meieriene bøndene selv eier, i gjennomsnitt 370.000 kroner - før de har fått årets lønnsoppgjør.

Det går fram av tariffavtalene til Landbrukets Arbeidsgiverforening, LA.

Kan ende med gap på 860 mill.

En oversikt Norsk Bonde- og Småbrukarlag har laget over krav, statens åpningstilbud og den endelige jordbruksavtalen hvert år fra 2002 til i dag, viser følgende:

Den rødgrønne regjeringen aldri har beveget seg mer enn 300 millioner kroner fra sitt åpningstilbud.

Les oversikten over jordbruksoppgjørene fra 2002 her.

Foran 2011 har Arbeiderpartiets finansminister Sigbjørn Johnsen allerede varslet innstramminger på statsbudsjettet. Senterpartiets landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har helt kaldt vann i blodet på landbruket folk foran årets oppgjør ved å si at staten ikke har noen «sareptas krukke».

Hvis regjeringen i denne situasjonen ikke beveger seg lenger enn 300 millioner i år heller, vil den maksimale ramma i jordbruksoppgøret ende med 1,05 milliard kroner.

Hvis det da ikke blir brudd i årets oppgjør.

- Vi trenger tid på å vurdere om dette er et tilstrekkelig grunnlag for forhandlinger, sier Bondelags-leder Nils T. Bjørke i en umiddelbar kommentar.

Het regjerings-potet

Landbrukets inntektsmuligheter er ett av de mest brennbare stridstemaene innad i regjeringen. Framleggelsen av statens tilbud er blitt tre dager forsinket, etter alt å dømme fordi regjeringspartiene ikke klarte å bli enige før.

Avisa Nationen meldte at statsminister Jens Stoltenberg denne uka stilte på et internt møte i Senterpartiets stortingsgruppe for å løse opp i floken.

Senterpartiet er under sterkt press fra sine kjernevelgere, landets snaut 50.000 bønder - og alle de i bygdene som er avhengige av å levere tjenester og varer til landbruket.

Stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen tok i januar et oppgjør med sin egen landbrukspolitikk og manet til et bondeopprør.

ABC Nyheter vil oppdatere med fler detaljer og kommentarer.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden