Samene krever omstridt gruve-forhandlingsrett

Sametingsrådet fremmet tirsdag forslag om at Sametinget blir forhandlingspart ved søknader om mineralutvinning - utover norsk minerallov.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er mineraler:

Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som har karakteristiske fysiske egenskaper som krystallform, farge, strekfarge, glans, hardhet, spaltbarhet, brudd, densitet og optiske forhold.

Enkelte mineraler har spesielle magnetiske og elektriske egenskaper, noen er radioaktive, en del viser forskjellige luminescens-fenomener. Praktisk talt alle bergarter, unntatt de som inneholder glass, består av mineraler.

De fleste mineraler er faste stoffer, men to er flytende ved alminnelig temperatur (vann og kvikksølv).

Silikatene er de mest utbredte, men oksider og sulfider spiller størst rolle som malmmineraler. De to vanligste mineraler i jordskorpen er feltspat og kvarts.

Kilde: Store Norske Leksikon.

Karasjok (ABC Nyheter): Sametingets ledelse fremmet tirsdag et forslag til retningslinjer som skal gi Sametinget forhandlingsrett når et selskap søker om mineralleting eller -utvinning.

Dette skal skje utover bestemmelsene i mineralloven Stortinget vedtok i fjor, og skal blant annet gi Sametinget rett til økonomisk vederlag fra gruveselskapene.

Teksten underkjenner statens eiendomsrett til mineraler - i strid med mineralloven vedtatt av Stortinget.

Bestemmelsene er svært kontroversielle, idet ideene skarpt ble avvist at regjeringen i fjor.

Les i ABC Nyheter: Sametinget får refs fra Oslo.

- Mineralveilederen legger til rette for å sikre at verdiskapningen blir igjen i lokalsamfunnene, sier sametingspresident Egi Olli (Arbeiderpartiet).

Får virkning i sju fylker

Ifølge sametingspresident Egil Olli skal disse rettighetene gjennomføres i våre fire nordligste fylker samt enkelte kommuner i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Hedmark.

Retningslinjene er resultat av et utkast som Sametinget sendte ut på en høringsrunde med frist 1. desember i fjor.

Les i ABC Nyheter: Sier nei, nei, nei.

Provoserer fylkesordføreren

- Jeg oppfatter dette slik at Sametinget vil tilta seg vetorett. Det er en rett de ikke har. Jeg skulle ønske Sametinget nå anerkjente at det er Stortinget som er lovgivende myndighet i Norge.

Det sier fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark, som representerer Arbeiderpartiet og dermed er partifelle med sametingspresident Egil Olli, til ABC Nyheter.

-Når man fortsatt bruker uttrykk som mineraler staten hevder eierskap på, da blir jeg betenkt, legger han til.

- Sametinget har innsigelsesrett. Men her blander de seg til og med inn i det å gi letetillatelse, sier Sjåstad.

- Omkamp mot Stortinget

- Dette minner sterkt om omkamp om mineralloven Stortinget vedtok i fjor, sier fylkesordføreren.

- Hva sier du til bestemmelsen i utkastet om økonomisk vederlag til Sametinget?

- Kall det hva du vil, men dette er det samme som urforlksvederlaget Stortinget sa nei til! svarer Runar Sjåstad.

Stikker finger i vepsebol

Provosert: - Sametinget tar omkamp mot Stortinget! anklager fylkesordfører Runar Sjåstad. Foto: Thomas VermesProvosert: - Sametinget tar omkamp mot Stortinget! anklager fylkesordfører Runar Sjåstad. Foto: Thomas Vermes

Sametingsrådets utspill kommer midt i en opphetet periode med store diskusjoner i Finnmark om muligheten til å starte utvinning av verdifulle mineraler.

Les også: Rein-samer vil hindre gruve-drøm.

Det ble vedtatt og offentliggjort umiddelbart før et såkalt dialogforum med gruveselskaper, myndigheter, politikere og andre interesserte ble åpnet i Sametinget tirsdag ettermiddag.

Flere selskaper står i kø for å sette i gang, noe som utløser uro og motstand både fra samiske interesser og miljøbevegelsen.

Økonomisk kompensasjon

Forslaget Sametingets plenum nå får på sitt bord, skal sørge for at samiske interesser blir ivaretatt. Man forventer at selskaper som er interessert i mineralvirksomhet, kommer til enighet med Sametinget om betingelsene.

Det inkluderer økonomiske overføringer som står i forhold til gevinstene ved uttak av mineraler.

En slik form for mineralavgift til Sametinget har regjeringen tidligere vendt tommelen ned for.

Fylkestinget i Finnmark var en av instansene Sametinget sendte høringsutkastet til. Det organet ville ikke behandle saka fordi man mente det ikke var i overensstemmelse med norsk lov.

Olli bekrefter - og utfordrer

- Er ikke viktige punkter i dette forslaget omtrent det samme som regjeringen avviste i fjor, sametingspresident Egil Olli?

- Det kan man si. Men har regjeringen noe bedre forslag? skyter han tilbake.

- Det er ikke nok å slå fast i loven at man skal ta hensyn til samiske interesser. De må jo gjennomføre det i praksis.

- Disse retningslinjene skal ikke være juridisk bindende. Vi ønsker at de skal være et positivt redskap. I stedet for at vi skal komme inn som en brems på slutten, vil vi gå i dialog tidlig og forhandle fram gode avtaler for begge parter, sier Egil Olli.

- Ingen omkamp

På et dialogseminar om gruvedrift i samiske områder i regi av Mineralforum Finnmark, beroliget Sametingets rådgiver Torvald Falch onsdag at forslaget til veileder slett ikke dreier seg om noen omkamp om mineralloven.

- Den formelle løypa, det lovemssige rammeverket, er en saksbehandlings-hengemyr. Å behandle Sametinget som en likeverdig part gir oversikt og forutsigbarhet for alle parter, sier Falch.

- Sametingsrådets forslag til veileder er ment å legge til rette for gjennomsiktighet og forutsigbarhet, understreker han.

Les hos Sametinget: Forslaget til mineral-veileder.

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra Torvald Falch.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden