Meny

5 viktige fradrag for næringsdrivende

Illustasjonsfoto: Colorbox

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Driver du egen virksomhet? Her får du en oversikt over fem av de viktigste fradragene du kan kreve.
Skattekalkulatorer

Skatteberegning 2009
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2009.

Skatteberegning 2010
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2010. Kalkulatoren kan brukes av nesten alle.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Mobilskattkalkulator
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatter og avgifter 2010
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter.

Skattetrekk 2010
Beregn om du har riktig skattetrekk for 2010.

Aller først: Du får ikke fradrag for private utgifter. Det vil si at helse-, sykdoms - og treningsutgifter er noe du må ta på egen kappe.

Men til gjengjeld finnes det en rekke andre muligheter til å krympe skatten. Du må bare vite hvor du finner fradragene - og hvordan de skal føres.

Bilkostnader

Hvis du i løpet av året bruker din private bil i virksomheten, får du fradrag for 3,50 kroner per kilometer inntil 6.000 kilometer per bil. Maksimalt fradrag per bil blir dermed 21.000 kroner.

Du har ingen plikt til å føre kjørebok, men en korrekt utfylt kjørebok som viser hvor mye du faktisk har kjørt i næringen vil ofte ha stor bevismessig verdi overfor skattemyndighetene, og er derfor helt klart å anbefale. Krever du fradrag etter kilometersats trenger du ikke levere bilskjema (RF-1125). Fradraget skal føres i næringsoppgaven post 7080.

Hvis derimot kjøringen overstiger 6.000 kilometer per år per bil skal bilen anses som driftsmiddel i næring. Du vil da få fradrag for alle faktiske kostnader ved bilholdet, inkludert de private. Imidlertid vil en sjablongmessig andel, som skal tilsvare den private bruke, tilbakeføres.

Denne tilbakeføringen av privat bruk fastsettes som hovedregel på grunnlag av en andel av bilens listepris. For inntektsåret 2009 blir du skattlagt for 30 prosent av bilens listepris opp til kr 257.100, og 20 prosent av bilens listepris over 257.100.

For biler registrert første gang før 1. januar 2006, skal det ved utregningen tas utgangspunkt i 75 prosent av bilens listepris. Den skattepliktige fordelen skal likevel ikke overstige 75 % av beregnede samlede kostnader ved bilholdet. Husk at avskrivningen av bilen skal tas med i beregningsgrunnlaget. Avskrivningssatsen som skal benyttes er 17 prosent av bilens listepris som ny.

Telefon og bredbånd

Har du kontor utenfor din egen bolig, vil utgifter til fasttelefon og bredbånd tilknyttet kontoret i utgangspunktet kunne føres til fradrag i sin helhet. Hvis du har en telefon du både bruker på jobb og privat, noe som normalt sett vil si en mobiltelefon, får du bare delvis fradrag.

Fradraget for mobiltelefonbruken må reduseres med sjablonbeløpet for privat bruk, inntil 4.000 kroner. Har du to abonnementer (for eksempel mobiltelefon og bredbånd), som brukes både i næring og privat, er sjablonbeløpet for privat bruk 6.000 kroner. Kostnadene føres brutto i næringsoppgaven post 6995, dvs. utlegget (inklusive mva) redusert for mva på næringsdelen, mens tilbakeføringen for privat fordel (sjablonen) føres i post 7098. Beløpet som du fører i post 7098 må du også føre som privat uttak i post 2068.

Hjemmekontor

Næringsdrivende som har hjemmekontor i egen bolig kan kreve fradrag for det. Dette fradraget fører du i post 7700 i næringsoppgaven. Det forutsettes at kontoret kun er til bruk i næring. Du kan velge mellom et standardbeløp på 1.500 kroner per år eller en forholdsmessig andel av faktiske kostnader på boligen (forsikring, kommunale avgifter, ytre vedlikehold og liknende). En klar ulempe ved å bruke et rom i egen bolig til hjemmekontor når du driver næringsvirksomhet, er at du ikke opparbeider botid i hjemmekontordelen.

Har du hjemmekontor i en bolig som skal selges med gevinst bør du derfor vurdere å avvikle hjemmekontoret minst ett år før salget avtales, og i stedet bruke det som en del av din bolig.

Reiseutgifter

Som næringsdrivende er du underlagt bokføringsplikt, hvilket innebærer at alle kostnader må kunne dokumenteres med originalbilag. Du kan altså ikke kreve fradrag for reise- og diettkostnader etter statens satser. Dersom du for enkelte perioder mangler dokumentasjon eller har vanskeligheter med å skaffe dokumentasjon, kan du benytte statens satser som utgangspunkt for skjønnsmessig fradrag.

Du kan fradragsføre alle reisekostnader som er pådratt i næringen, for eksempel reise til kunder, kurs, møter og lignende. Faktiske reise- og diettkostnader føres i næringsoppgaven post 7165.

Andre reiseutgifter, for eksempel daglig reise til kontoret (eller annet fast arbeidssted), eller reise på grunn av pendling, følger vanlige regler og føres direkte inn i selvangivelsen.

Pensjonssparing

Selvstendig næringsdrivende får fradrag for frivillig pensjonssparing etter innskuddspensjonsloven. Maksimal sparing er 4 prosent av personinntekt (pensjonsgivende inntekt) mellom 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) og 12 G.

I tillegg kan du, dersom du har en slik pensjonssparing, velge å sikre deg ved uførhet. Det gis også fradrag for det du betaler for premiefritak ved uførhet. Premien skal føres til fradrag i næringsoppgaven post 5950, ikke i selvangivelsen. Dette gjør ordningen særlig gunstig siden du da kan få en skattebesparende effekt på inntil 51 prosent avhengig av din marginalskatt. Du kan få fradrag i næringsoppgaven for 2009 for premie som innbetales innen 31. mars 2010.

Les også: Bruk fradragene fra i forfjor
Refinansiert lånet? Krev fradrag!
12.000 bankkunder risikerer skattesmell
Fradraget som virkelig teller

Privatøkonomi
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus