De sikrer deg lav rente lenge

Sentralbanksjef Ben Bernanke i Federal Reserve (foto: Scanpix).
Sentralbanksjef Ben Bernanke i Federal Reserve (foto: Scanpix).

Verdens sentralbanksjefer har ingen planer om å heve styringsrentene med det første. Det gir lave renter i lang tid fremover - også her hjemme.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FAKTA Exit

Selv om det er ventet at det fortsatt vil gå lang tid før de store sentralbankene begynner å heve rentene igjen, har de allerede startet på jobben med å avslutte noen av de ekstraordinære pengepolitiske tiltakene som ble innført i forbindelse med krisen.

Federal Reserve
Styringsrente: 0 - 0,25 prosent

I februar i år hevet banken den såkalte diskontorenten, renten som bankene må betale på nødlån fra sentralbanken, med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Banken understreket samtidig at hevingen av diskontorenten kun var en normalisering av bankens utlånspraksis og ikke et signal om strammere pengepolitikk.

Fed har også avsluttet flere nødlånsprogram og redusert løpetiden på diskontolån til over natten, slik løpetiden var før finanskrisen slo til.

Sentralbanksjef Ben Bernanke uttalte i februar at banken ikke har planer om å selge unna eiendeler på kort sikt, men at den kan komme til å selge verdipapirer tilbake igjen i markedet etter hvert som den økonomiske bedringen får fotfeste.

Den europeiske sentralbanken ECB
Styringsrente: 1,00 prosent

Startet med en gradvis avslutning av nødlånsprogrammet i desember ifjor ved å ikke fornye seks- og tolvmåneders lån og samtidig knytte renten i den siste tolvmånederslånet opp mot styringsrenten. Gjorde det samme med seksmånederslån i mars i år.

I mars besluttet banken å fortsette med å låne banker ubegrenset likviditet til fastrente i énukers- og énmånedersoperasjoner frem til oktober. Fra og med april vil renten på tremånedersoperasjoner bli avgjort gjennom auksjon.

Bank of England
Styringsrente: 0,5 prosent

Har så langt i år ikke utvidet de kvantitative lettelsene. Banken har kjøpt verdipapirer i markedet for 200 milliarder pund siden programmet ble lansert i mars ifjor. Størrelsen på programmet ble sist endret i november ifjor da det ble økt med 25 milliarder pund til 200 milliarder pund.

Sentralbanken har signalisert at en innstramning av pengepolitikken vil skje gjennom en kombinasjon av økt styringsrente og salg av verdipapirer i markedet.

Bank of Japan
Styringsrente: 0,1 prosent

Har holdt renten nær null siden slutten av 2008. Har kjøpt selskapsobligasjoner fra banker og gitt lavrentelån for å stimulere utlån til næringslivet.

Ifjor høst besluttet banken å trekke seg ut fra kredittmarkedene ved å avslutte kjøpene av selskapsobligasjoner. Etter press fra regjeringen, som fryktet at deflasjon ville spenne ben under bedringen i økonomien, valgte imidlertid sentralbanken å tilby tremånederslån til bankene til styringsrenten på 0,1 prosent. I mars ble midlene i disse fasilitetene doblet til 20.000 milliarder yen.

Bank of Japan har gjentatt ved flere anledninger at den vil fortsette med en løs pengepolitikk.

Kinas Folkebank
Styringsrente: 5,31 prosent

Mot slutten av 2008 kuttet Kinas Folkebank kraftig i bankenes renter på innskudd og lån i sentralbanken. Det resulterte i en rekordhøy kredittvekst på 9.600 milliarder yuan, tilsvarende 29 prosent av brutto nasjonalprodukt.

I mars gjentok statsminister Wen Jiabao at den «moderat løse» pengepolitikken vil fortsette. Sentralbanken har imidlertid økt reservekravene til bankene to ganger i år og dratt inn likviditet fra banksystemet.

Denne uken er det blitt spekulert i om Kina kommer til å bøye av for presset om å la yuanen styrke seg. Tirsdag uttalte en regjeringsøkonom at Kina kommer til å utvide båndet yuanen handles i, og at man kommer til å fortsette styrkingen av valutaen som ble stanset i 2008 på grunn av finanskrisen.

(Kilde: Reuters/DN.no

- Det man ser, og som er litt spesielt, er at rentene har vært lave både før og etter finanskrisen. Og det vil de også være fremover, konstaterte finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) i et intervju med DN.no tidligere i år.

Finanskrisen utløste en bølge av offentlige redningspakker som verden aldri har sett maken til. Myndighetene brukte kriseløsninger som tidligere bare hadde eksistert i lærebøker og doktorgrads- avhandlinger.

Lavrenteæraen
Etter en periode med svært lave renter på midten av 2000-tallet, rakk de store sentralbankene i verden bare såvidt å ta styringsrentene sine opp til mer normale nivåer før de igjen begynte å kutte. Allerede høsten 2007, da de første tegnene på en mulig krise viste seg for første gang, valgte den amerikanske sentralbanken Federal Reserve å starte nedtrappingen.

- Da veksten i USA svekket seg satte de renten ned, før de visste at det var krise, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets til DN.no.

Amerikansk økonomi havnet i resesjon i desember 2007. Det skulle gå nærmere to år før veksten kom tilbake. Styringsrenten ble kuttet i takt med at det økonomiske tilbakeslaget vokste i omfang.

Da finanskrisen slo til høsten 2008 var renten allerede kommet ned i 2,0 prosent. I løpet av noen hektiske krisemåneder ble renten kuttet ytterligere. Helt til det ikke var mulig å kutte mer.

De store sentralbankene i Europa fulgte opp. Også her hjemme ble renten kuttet til et historisk lavt nivå.

Gassen i bånn
Etter hvert som krisen nå er i ferd med å slippe taket må både politikere og sentralbanksjefer finne måter å trekke tilbake de massive tiltakene. Det er en hårfin balansegang. Starter man for tidlig med de såkalte exit-strategiene risikerer man å ta livet av den økonomiske oppturen man tross alt har klart å få til takket være de mange tiltakspakkene.

- Gasssen er i bånn hos mange sentralbanker. I en sånn situasjon kan man med rette være opptatt når man skal stramme inn og slippe opp, hvilken exit-strategi man skal ha, konstaterte NHH-professor Øystein Thøgersen på et seminar i regi av Holberg Fondene i midten av mars i år.

De store sentralbankene har bare såvidt har startet å avvikle de mange ekstraordinære tiltakene som kom i forbindelse med krisen. Mange land sitter samtidig igjen med en enorm regning etter at de i tillegg til ekstreme rentekutt har pøst på med penger i et forsøk på å motvirke krisen. Etter flere år med gigantiske budsjettunderskudd må mange nasjoner derfor stramme kraftig til i finanspolitikken. Det kan bety at pengepolitikken fortsatt vil bli holdt ekspansiv for å stimulere den økonomiske veksten.

Thøgersen mener den amerikanske sentralbanksjefen Ben Bernanke har avslørt hvordan han kommer til å forholde seg til balansegangen.

- I mange taler har han sagt «filler'n heller, dette er vanskelig». Han har sagt at du kan gjøre to feil. Man kan ta bort tiltakene for sent eller ta de bort for tidlig. Min prediksjon er at de ikke kommer til å ta bort tiltakene i massiv grad før de har en temmelig bra bedring.

Normalrente utenfor radaren
Norges Bank var en av de første sentralbankene i verden som hevet renten i etterkant av finanskrisen. De store sentralbankene i Europa og USA har fortsatt til gode å gjøre noe som helst med sine styringsrenter. Og i markedet venter man at det fortsatt vil gå mange måneder før noen av de store sentralbankene begynner å signalisere at renten skal heves.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets mener de store sentralbankene tidligst hever sine styringsrenter i første kvartal neste år. Og han tror det kan gå mange, mange år før rentene kommer opp på normale nivåer på rundt fire til fem prosent igjen.

- Det er nesten utenfor radaren. Det er så lenge til. Jeg tror det kommer til å ta lang tid, sier han.

Dette legger føringer for hvor mye Norges Bank kan heve renten i årene som kommer, mener Juel. Dersom den norske renten avviker for mye i forhold til internasjonale renter kan det føre til en sterkere krone og dermed svekket konkurranseevne for den eksportrettede delen av norsk økonomi.

- Det vil begrense hva Norges Bank kan gjøre. Og det gjør det desto viktigere at man har en edruelig finanspolitikk fremover.

Lave renter ute
Etter at renten ble hevet to ganger, slik at den nådde 1,75 prosent rett før jul ifjor, har Norges Bank så langt i år latt være å heve renten ytterligere. I forbindelse med rentemøtet i mars understreket visesentralbanksjef at renten kommer til å stige ytterligere, også i år. Men samtidig varslet sentralbanken at renteoppgangen fremover ikke kommer til å bli like bratt som tidligere planlagt.

Ifølge Norges Banks egne prognoser vil den norske styringsrenten nå et normalnivå på rundt 4,5 prosent først i juni 2013. Grunnen er nettopp det faktum at det ikke er utsikter til at internasjonale renter vil bevege seg med det aller første.

- Det er utviklingen i rentemarkedene ute. At de sier at de skal gå på de såkalte exit-strategiene, altså at renten skal økes gradvis, om seks måneder. Og at det fortsatt er seks måneder. Det er den faktoren som har hatt størst innflytelse, sa visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad på pressekonferansen i forbindelse med rentemøtet.

Hjemmelekse
Finansminister Sigbjørn Johnsen har lovet at han skal gjøre sin del av jobben slik at den norske renten kan holdes lav.

- Det vi kan gjøre for å forberede oss er å holde de norske rentene lave slik at vi ikke får en særnorsk renteøkning. Vi må gjøre hjemmeleksene vår, men det er krevende.

Ifølge Dagens Næringsliv ligger regjeringen an til å bruke 15 milliarder oljekroner mindre enn planlagt i 2010, et nivå på omtrent 30 milliarder over det handlingsregelen tilsier. Det betyr at behovet for kutt i neste års budsjett kan bli betydelig lavere enn finansministeren tidligere har sett for seg.

Juel advarer imidlertid regjeringen mot å tro at mindre oljepengebruk enn tidligere antatt er nok til å unngå press på rentenivået.

- Det de ville antyde var at det ikke var behov for å kutte så mye som de trodde fordi de bruker mindre penger ifjor og i år. Men ekspansiviteten i budsjettet måles jo ikke i forhold til handlingsregelen.

- Kan regjeringen i det hele tatt tillate seg å være ekspansive?

- Nei, de burde ikke gjøre det.

- Ikke en normal rente

En lav rente er først og fremst et tegn på at tilstanden i økonomien ikke er spesielt bra. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad brukte pressekonferansen i forbindelse med forrige rentemøte til å minne om at renten ikke kommer til å forbli lav for alltid.

- På lang sikt regner vi med at normal pengemarkedsrente er fem prosent. Med et normalt påslag vil en normal boliglånsrente være seks prosent. Mange har de siste årene hatt en boliglånsrente på 3,0 prosent. Det er fordi den økonomiske situasjonen har vært så dårlig, sa Qvigstad.

Kjøper man bolig, binder man seg gjerne økonomisk i 20 til 30 år.

- I løpet av en 20-årsperiode vil man ha både gode tider og dårligere tider. De som binder seg opp og nå har fått en rente på seks minus tre prosent, må regne med tre prosent også den andre vegen.

- De må også regne med boliglånsrente på ni prosent. Den renten som er nå er ikke normal. Man må være forberedt på svingninger mellom tre og ni prosent, sa Qvigstad.

Les også: - Må regne med boligrente på 9 %

Les også:
- Helt opplagt at renteoppgangen bør utsettes
Nå kommer billigbølgen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:22 Langrenn: Dyrhaug vraket fra landslaget20:20 – Gi Israel beskjed om å fjerne restriksjonene som rammer Gazas helsevesen19:58 Spania innfører to ukers karantene19:57 319 nye coronadødsfall i Frankrike19:27 Glem dorullene - nå bør du kanskje hamstre kondomer19:27 Uvær stenger veier i Nord-Norge18:58 Trump vurderer å sette New York og omegn i karantene18:38 Person tatt av ras ved Rjukan18:36 «Vi balanserer på en knivsegg»: Kappløpet mot en corona-vaksine18:23 Over 10.000 coronadødsfall i Italia18:21 70–80 personer isolert etter steinras18:20 Meny kaller tilbake kyllingrett etter listeriafunn17:58 Krenket portforbud, ble satt i hundebur17:34 To OL-vinnere mistenkt for doping, Russland stopper all testing17:08 I New York tar coronaviruset livet av én innbygger hvert 17. minutt17:06 Finvær i Oslo – mye folk ute på tur16:56 Arbeiderpartiet krever garantilønn for fastleger16:41 Kina har sendt corona-hjelp til Pakistan16:40 I natt stilles klokkene én time fram16:33 Tenåring død i USA etter å ha blitt nektet legehjelp16:30 Usedvanlig spilleroppfølgning i Röslers Düsseldorf: De roper og skriker på webkamera16:20 Eldre coronasmittet kvinne døde på sykehjem i Drammen16:12 Putin stenger alle grenser16:10 Tre personer til sykehus etter frontkollisjon i Troms15:47 Over 100 coronasmittede døde i Sverige15:40 Første corona-dødsfall i Telemark15:06 De rødgrønne blokkerer kriseforskrifter14:54 Norge takket ja til smittevern-donasjon fra Kinas rikeste mann13:50 Tenåring død i USA etter å ha blitt nektet legehjelp13:31 Nærmer seg Italia: Hvorfor er det så ille i Spania?12:44 Høyre og Arbeiderpartiet fram etter virusutbruddet12:20 Forskere skal prøve å gi coronasyke blod fra folk som har blitt friske av viruset11:02 Ett år siden Solskjær ble fast ansatt i United – her er fasiten10:06 Uvær stenger veier i Troms og Finnmark09:25 Spillet om Northconnect inn i sluttfasen: Sp, Rødt, SV og Frp får ikke med seg Ap09:09 Erna Solberg glad for å ha oljefondet i krisen: Vi er i en veldig gunstig posisjon08:49 Coronakrisen: «Firerbanden» på Stortinget kvesser knivene08:09 Helt i det blå om coronakrisen rammer sommerferien08:08 Ingen mistenkt etter bilbrann i Oslo07:58 Forsvaret i Canada vil verne landet mot virus07:39 Etterforskningen av overgrepssiktet idrettsdommer er ferdig07:00 Melby utreder utvidet skoleåpning06:50 Legendarisk borgerrettsforkjemper i USA er død06:00 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt04:45 3.845 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 26404:43 Serbisk mann fengslet i tre år for å ha brutt isolasjon04:12 Ingen lokalt smittede i Kina02:22 Seks nordmenn på koronafritt kontinent02:01 Kombinert-ansatte permitteres01:39 Syrelekkasje stopper ikke Kavlis produksjon01:33 Omfattende politisperringer rundt Finlands hovedstad00:54 Tidligere general i Venezuela har meldt seg etter amerikansk narkosiktelse22:51 Lampard: – Vanskelig for Chelsea-spillerne å være motiverte i denne krisen22:39 Over 100.000 registrerte smittetilfeller i USA22:14 Trump tyr til krigslov: – Avgjørende for nasjonen21:51 Trump har signert omfattende krisepakke21:45 Ahus med nye retningslinjer for behandling av coronapasienter i livets siste fase21:21 Skolenes landsforbund ber kunnskapsministeren utsette innføring av skolereform: – Uansvarlig20:56 AUF: Norge må hente 3.500 Moria-flyktninger20:26 Fem nye coronadødsfall meldt i Norge fredag20:18 Svensk syklist vil avlyse Tour de France om rittet går uten tilskuere19:37 Fire døde på nederlandsk cruiseskip19:21 Oddbjørn overlevde norgeshistoriens verste arbeidsulykke: – Venner ble delt i to19:13 EU-rådgiver ut mot corona-strategien: – Vi skyver epidemien foran oss18:36 Serviceteknikere i Coca-Cola vant: Reisetid er arbeidstid, slår Høyesterett fast18:23 Mann dømt til 45 dagers fengsel etter kollisjon med Sigvart Dagsland18:18 Derfor er dødstallene i Sverige og Danmark høyere enn i Norge17:40 Historisk høy oppslutning om Trump17:39 Syklist omkom etter påkjørsel i Holmestrand17:14 «Supermennesker»: Slik vi forskere utnytte de som er friske fra corona17:13 Märtha Louise åpner om sorgen: – Vanskeligste vi har vært gjennom16:45 Ødegaards lagkompis om viruskrisen i Spania: – Blir verre og verre16:40 Giske raser mot Raja: – Virker helt misforstått16:33 Oljeprisen på det laveste siden 200316:22 Norge henter ikke hjem soldater16:02 WHO starter coronastudie i Norge15:39 Skiforbundet permitterer 96 ansatte, har tapt 30 millioner på få uker15:35 Italienske aviser hardt ut mot «stygt» og «dødt» EU15:32 Gamletreneren om Haaland-overgangen: – Erling var usikker14:58 Nytt system for distribusjon av verneutstyr14:48 Høyesterett ga økt samvær i barnevernssak – foreldre vant fram med anke i en annen sak14:38 Økende vilje hos toppklubbene til å stoppe Premier League-sesongen14:21 Nkom vil regulere mobilmarkedet strengere14:21 Jensen-saken tatt opp til doms14:19 Coronaviruset har spredt seg til nesten alle verdens land14:15 Yngste døde i Norge var 69 år – yngste på intensiv er 14 år14:01 Sverige forbyr ansamlinger av flere enn 50 personer14:01 Avsporing på Dovrebanen13:50 Kina stenger grensene for utlendinger13:31 Narkobandene håndhever portforbudet – bryter du det, kan du bli drept12:57 Nye datoer for utsatt sommer-OL kommer innen tre uker12:56 Budsjettunderskuddet øker med over 135 milliarder kroner12:46 Dødstallet i Spania stiger12:45 Solberg: Kunne ikke unngått de mest inngripende tiltakene12:31 Boris Johnson er smittet av coronaviruset12:20 Regjeringen hjelper pakkereiseselskaper12:19 Regjeringen forlenger dagpengeperioden11:57 Høy luftforurensning til tross for coronatiltak11:46 Kvinne tiltalt for uaktsomt drap etter badedødsfall i omsorgsbolig
Siste nytt
20:22SportLangrenn: Dyrhaug vraket fra landslaget20:20Politikk– Gi Israel beskjed om å fjerne restriksjonene som rammer Gazas helsevesen19:58Helse og livsstilSpania innfører to ukers karantene19:57Helse og livsstil319 nye coronadødsfall i Frankrike19:27Helse og livsstilGlem dorullene - nå bør du kanskje hamstre kondomer19:27NorgeUvær stenger veier i Nord-Norge18:58Helse og livsstilTrump vurderer å sette New York og omegn i karantene18:38NorgePerson tatt av ras ved Rjukan18:36Helse og livsstil«Vi balanserer på en knivsegg»: Kappløpet mot en corona-vaksine18:23Helse og livsstilOver 10.000 coronadødsfall i Italia18:21Norge70–80 personer isolert etter steinras18:20Mat og drikkeMeny kaller tilbake kyllingrett etter listeriafunn17:58Helse og livsstilKrenket portforbud, ble satt i hundebur17:34SportTo OL-vinnere mistenkt for doping, Russland stopper all testing17:08Helse og livsstilI New York tar coronaviruset livet av én innbygger hvert 17. minutt17:06NorgeFinvær i Oslo – mye folk ute på tur16:56NorgeArbeiderpartiet krever garantilønn for fastleger16:41VerdenKina har sendt corona-hjelp til Pakistan16:40NorgeI natt stilles klokkene én time fram16:33VerdenTenåring død i USA etter å ha blitt nektet legehjelp16:30SportUsedvanlig spilleroppfølgning i Röslers Düsseldorf: De roper og skriker på webkamera16:20Helse og livsstilEldre coronasmittet kvinne døde på sykehjem i Drammen16:12Helse og livsstilPutin stenger alle grenser16:10NorgeTre personer til sykehus etter frontkollisjon i Troms15:47Helse og livsstilOver 100 coronasmittede døde i Sverige15:40Helse og livsstilFørste corona-dødsfall i Telemark15:06NorgeDe rødgrønne blokkerer kriseforskrifter14:54NorgeNorge takket ja til smittevern-donasjon fra Kinas rikeste mann13:50VerdenTenåring død i USA etter å ha blitt nektet legehjelp13:31VerdenNærmer seg Italia: Hvorfor er det så ille i Spania?12:44PolitikkHøyre og Arbeiderpartiet fram etter virusutbruddet12:20Helse og livsstilForskere skal prøve å gi coronasyke blod fra folk som har blitt friske av viruset11:02SportEtt år siden Solskjær ble fast ansatt i United – her er fasiten10:06NorgeUvær stenger veier i Troms og Finnmark09:25PolitikkSpillet om Northconnect inn i sluttfasen: Sp, Rødt, SV og Frp får ikke med seg Ap09:09NorgeErna Solberg glad for å ha oljefondet i krisen: Vi er i en veldig gunstig posisjon08:49NorgeCoronakrisen: «Firerbanden» på Stortinget kvesser knivene08:09ReiseHelt i det blå om coronakrisen rammer sommerferien08:08NorgeIngen mistenkt etter bilbrann i Oslo07:58VerdenForsvaret i Canada vil verne landet mot virus07:39NorgeEtterforskningen av overgrepssiktet idrettsdommer er ferdig07:00NorgeMelby utreder utvidet skoleåpning06:50VerdenLegendarisk borgerrettsforkjemper i USA er død06:00NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt04:45Norge3.845 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 26404:43VerdenSerbisk mann fengslet i tre år for å ha brutt isolasjon04:12VerdenIngen lokalt smittede i Kina02:22NorgeSeks nordmenn på koronafritt kontinent02:01SportKombinert-ansatte permitteres01:39NorgeSyrelekkasje stopper ikke Kavlis produksjon01:33VerdenOmfattende politisperringer rundt Finlands hovedstad00:54VerdenTidligere general i Venezuela har meldt seg etter amerikansk narkosiktelse22:51SportLampard: – Vanskelig for Chelsea-spillerne å være motiverte i denne krisen22:39VerdenOver 100.000 registrerte smittetilfeller i USA22:14NorgeTrump tyr til krigslov: – Avgjørende for nasjonen21:51NorgeTrump har signert omfattende krisepakke21:45NorgeAhus med nye retningslinjer for behandling av coronapasienter i livets siste fase21:21VerdenSkolenes landsforbund ber kunnskapsministeren utsette innføring av skolereform: – Uansvarlig20:56NorgeAUF: Norge må hente 3.500 Moria-flyktninger20:26NorgeFem nye coronadødsfall meldt i Norge fredag20:18NorgeSvensk syklist vil avlyse Tour de France om rittet går uten tilskuere19:37VerdenFire døde på nederlandsk cruiseskip19:21Helse og livsstilOddbjørn overlevde norgeshistoriens verste arbeidsulykke: – Venner ble delt i to19:13Helse og livsstilEU-rådgiver ut mot corona-strategien: – Vi skyver epidemien foran oss18:36NorgeServiceteknikere i Coca-Cola vant: Reisetid er arbeidstid, slår Høyesterett fast18:23NorgeMann dømt til 45 dagers fengsel etter kollisjon med Sigvart Dagsland18:18NorgeDerfor er dødstallene i Sverige og Danmark høyere enn i Norge17:40NorgeHistorisk høy oppslutning om Trump17:39NorgeSyklist omkom etter påkjørsel i Holmestrand17:14Helse og livsstil«Supermennesker»: Slik vi forskere utnytte de som er friske fra corona17:13NorgeMärtha Louise åpner om sorgen: – Vanskeligste vi har vært gjennom16:45SportØdegaards lagkompis om viruskrisen i Spania: – Blir verre og verre16:40PengerGiske raser mot Raja: – Virker helt misforstått16:33NorgeOljeprisen på det laveste siden 200316:22NorgeNorge henter ikke hjem soldater16:02NorgeWHO starter coronastudie i Norge15:39SportSkiforbundet permitterer 96 ansatte, har tapt 30 millioner på få uker15:35VerdenItalienske aviser hardt ut mot «stygt» og «dødt» EU15:32SportGamletreneren om Haaland-overgangen: – Erling var usikker14:58Helse og livsstilNytt system for distribusjon av verneutstyr14:48NorgeHøyesterett ga økt samvær i barnevernssak – foreldre vant fram med anke i en annen sak14:38SportØkende vilje hos toppklubbene til å stoppe Premier League-sesongen14:21PengerNkom vil regulere mobilmarkedet strengere14:21NorgeJensen-saken tatt opp til doms14:19Helse og livsstilCoronaviruset har spredt seg til nesten alle verdens land14:15NorgeYngste døde i Norge var 69 år – yngste på intensiv er 14 år14:01Helse og livsstilSverige forbyr ansamlinger av flere enn 50 personer14:01NorgeAvsporing på Dovrebanen13:50VerdenKina stenger grensene for utlendinger13:31VerdenNarkobandene håndhever portforbudet – bryter du det, kan du bli drept12:57SportNye datoer for utsatt sommer-OL kommer innen tre uker12:56PengerBudsjettunderskuddet øker med over 135 milliarder kroner12:46VerdenDødstallet i Spania stiger12:45PolitikkSolberg: Kunne ikke unngått de mest inngripende tiltakene12:31PolitikkBoris Johnson er smittet av coronaviruset12:20ReiseRegjeringen hjelper pakkereiseselskaper12:19PengerRegjeringen forlenger dagpengeperioden11:57NorgeHøy luftforurensning til tross for coronatiltak11:46NorgeKvinne tiltalt for uaktsomt drap etter badedødsfall i omsorgsbolig
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus