Seks av ti vet lite om ny pensjon

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Seks av ti vet lite om den nye pensjonsordningen som innføres fra nyttår. Kunnskapsmangelen kan gi store konsekvenser for den enkelte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tre av fire arbeidstakere er kjent med at de årlige pensjonsutbetalingene blir lavere jo tidligere man går av med pensjon. Likevel sier nesten fire av ti at de vil ta ut full pensjon og slutte å jobbe dersom de får muligheten til det, ifølge en undersøkelse som Opinion har gjennomført for Nav.

– Dette kan bety at flere vil betale prisen for mer fritid, men det kan også være at man ikke er kjent med hvor mye et tidliguttak faktisk påvirker pensjonen i kroner og øre, sier Hilde Olsen, direktør for pensjon og ytelser i Nav.

– Ta ut pensjonen!
I et tenkt eksempel fra Nav vil man kunne tape så mye som 50.000 kroner i årlig pensjon livet ut dersom man går av som 62-åring i stedet for å jobbe til fylte 67 år. Om man blir stående til man fyller 70, vil den årlige belønningen bli på ytterligere 50.000 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Likevel kan det for mange lønne seg å gå av med avtalefestet pensjon og heller jobbe ved siden av, selv om dette i så fall vil medføre økt skatt.

– Det beste vil for mange være å ta ut alderspensjon allerede fra fylte 62 år, men samtidig fortsette å jobbe alt de orker. Det vil gi et godt resultat, sier pensjonsekspert og rådgiver for Norsk Pensjonistforbund, Carsten O. Five, til NTB.

Han mener mye taler for å ta ut pensjonen så tidlig som mulig, fordi den ikke tilfaller dine arvinger når du dør.

– Problemet er at vi ikke vet hvor lenge vi lever. Har du en følelse av at du kommer til å leve kort, er det viktig å få tak i pensjonspengene så tidlig som mulig, sier Five.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men da vil du jo kunne tape store summer årlig når du slutter å jobbe?

– Jo, men hvis du kommer på alders- eller sykehjem tar myndighetene uansett 90 prosent av pensjonen din i skatt og betaling til kommunen, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Infokampanje
Hovedmålet med den nye alderspensjonen er å få flere til å stå i jobb lenger. Derfor vil det bli mulig å kombinere arbeid og pensjon etter eget forgodtbefinnende.

Nav er i øyeblikket i ferd med å innlede en større informasjonskampanje som har til hensikt å få folk til å forstå hvordan pensjonsreformen berører den enkelte. I disse dager har Nav sendt ut brev til 190.000 personer i alderen 62-66 år som fra nyttår vil ha mulighet til å ta ut hel eller delvis pensjon etter nye regler.

Om lag 37.000 av disse må innen 1. august bestemme seg for om de skal inn under ny eller gammel AFP-ordning.

– Dagens AFP vil oftest være å foretrekke for dem som uansett planlegger å gå av rundt årsskiftet 2010/2011 og som ikke har tenkt å arbeide ved siden av, opplyser Olsen.

Hun understreker imidlertid at det er store individuelle forskjeller når det kommer til pensjon. Et nytt digitalt verktøy er lansert for å lette jobben med å finne ut hva man skal velge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På Navs nettjeneste Din pensjon vil den enkelte selv kunne beregne pensjonen ut ifra reelle tall. Det lar seg gjøre å beregne konsekvensene av ulike valg, noe som kan gjøre det vanskelige pensjonsvalget lettere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også:

- Skattesmell for en av tre pensjonister

Så liten blir tidligpensjonen

Fakta om pensjonsreformen
Fra nyttår vil 190.000 arbeidstakere mellom 62 og 67 år ha mulighet til å ta ut hel eller delvis pensjon etter nye regler. Regelendringene skjer som del av pensjonsreformen.

Det som populært kalles fleksibel alderspensjon innebærer en rett til å jobbe ved siden av pensjonen. Alle kan kombinere arbeid og pensjon, og alle sparer opp sin egen pensjonsbeholdning. Denne deles på antall år man forventes å leve, og det er denne summen man får i årlig pensjon. Summen blir mindre jo tidligere man går av med pensjon.

Opptjeningsreglene er også nye. I det nye systemet vil alle yrkesaktive år telle med i pensjonsopptjeningen, med 18,1 prosent av inntekten. (©NTB)