Offentlige utgifter

Vil kutte kjapt og privatisere seinere

- De rike må få bruke pengene sine på omsorg, like mye som på en ny bil, mener Jan Tore Sanner om framtidig privatisering av offentlige tjenester. Foto: ABC Nyheter/Ragnhild Dalslåen
- De rike må få bruke pengene sine på omsorg, like mye som på en ny bil, mener Jan Tore Sanner om framtidig privatisering av offentlige tjenester. Foto: ABC Nyheter/Ragnhild Dalslåen

Høyres Jan Tore Sanner ber regjeringen sørge for kutt i statsbudsjettet allerede i mai. I framtida kan offentlige utgifter reduseres ved å gjøre mer helse og omsorg privat.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Til helga starter regjeringspartiene sin årlige planlegging av neste års statsbudsjett på Torbjørnrud i Jevnaker. Der har finansminister Sigbjørn Johnsen allerede varslet at bruken av oljepenger må reduseres.

Høyres nestleder og finanspolitiker, Jan Tore Sanner, oppfordrer regjeringspartiene til å starte kuttene i offentlige utgifter allerede til våren, når regjeringen i mai legger fram den årvisse revideringen av statsbudsjettet man er inne i.

- Jo før, dess bedre

- Vi bør starte innstrramming allerede i Revidert nasjonalbudsjett. Innsparingsbehovet vil øke hvis vi utsetter innsparingen til 2011.

Det sier Sanner til ABC Nyheter under et seminar om offentlige finanser som Høyre arrangerte torsdag.

- Vi bør ha klar ambisjon om komme tilbake til å bruke 4 prosent av avkastningen fra oljefondet senest i 2013, sier Sanner, etter at denne såkalte «handlingsregelen» har vært betydelig over 4-prosentsgrensa de siste par årene.

Et columbi egg mot utgifts-smell

På seminaret la forskningsleder Erling Holmøy ved Statistisk sentralbyrå (SSB) fram prognoser om dramatisk vekst i offentlige utgifter fra 2020 av.

- Jeg ser ikke noe i veien for at folk som har penger, kan bruke dem på omsorg like mye som på en dyr bil.

Høyre hadde også invitert BI-professor Erling Steigum til å si hvordan en rettferdig fordeling av pengene kan skje mellom nåværende og senere generasjoner.

Steigum mener at en altfor sterk vekst i framtidige offentlige budsjetter som følge av eldrebølge og økt standard, kan dempes ved at utgiftene flyttes fra det offentlige til familienes privatøkonomi.

Vil ikke ha offentlig monster

- Jeg syns det er galt at planleggerne i dag skal bestemme standarden om 40 år. Det må velgerne bestemme. Man må bort fra monster-offentlig sektor. Dette må kunne overlates til private valg. Familien må ta større ansvar, anbefalte Steigum.

Erling Steigum var tidlig ute med å foreslå en kontrollert bruk av oljeinntektene. 13 år før oljefondet ble opprettet, ledet han et utvalg som foreslo en «handlingsregel», som riktignok var litt rausere enn den som ble vedtatt, 4 prosent av årlig avkastning av oljefondet.

Les om Steigum-utvalget i wikipedia.

Høyre følger tipset

Viseadministrerende direktør Arne Skauge i Finansnæringens Fellesorganisasjon, FNO, følger opp privatiserings-ideen:

- Det har allerede skjedd en privatisering innen pensjon. Vi må finne flere oppgaver som kan flyttes fra skattefinansiering til privat. Å kjøre videre på økt skattetrykk, har andre virkninger, sa Skauge, som er forhenværende Høyre-politiker.

Og Høyre-nestleder Sanner er enig.

- Hva sier du til innspillene om å flytte flere oppgaver ut fra det offentlige og over til den enkeltes inntekt?

- Jeg tror betalingsviljen i befolkningen vil øke med årene. Vi får alle bedre råd. Men også fordi behovene er så forskjellig, sier Sanner til ABC Nyheter.

- Rike må få bruke pengene

- Vil ikke det føre til økte forskjeller mellom velferden til velstående og mindre velstående nordmenn?

- Den forskjellen er der allerede. De som har god råd, kjøper seg velferdstjenester allerede i dag.

- Vil ikke forslaget om å betale mer av velferd og omsorg privat i framtida, øke skillelinjene?

- Jeg ser ikke noe i veien for at folk som har penger, kan bruke dem på omsorg like mye som på en dyr bil. Hvor går grensen for beskatningen for folk? spør han og legger til:

- Nå velger regjeringen å øke trygdeavgiften for pensjonister.

Vil ta momsgrep i 2011

Hvor mye vil Høyre så kutte på kortere sikt - statsbudsjettet for 2011 som nå skal planlegges?

- Det er ikke riktig komme tall nå. Vi må også se på refomer som kan få større virkning etter hvert. For eksempel kan vi innføre nøytral moms i staten, som du har gjort i kommunene. Da kan private leverandører konkurrere på like fot med offentlige om oppdrag, sier Sanner.

- I Sverige der staten har gjennomført momsnøytralitet, har det ført til milliardinnsparinger på grunn av økt konkurranse, legger han til.

Stor tillit til Sigbjørn Johnsen

- Er du tryggere med Johnsen som finansiminister, enn med forgjengeren Kristin Halvorsen?

- Definitivt. Jeg har stor tro på Johnsen, sier Jan Tore Sanner.

- Hvor skiller dere lag fra Sigbjørn Johnsen?

- Vi deler målet om å redusere oljepengebruken, både av hensyn til framtida og til eksportindustrien. Utfordringen hans er å gå fra ny retorikk, til ny politikk, svarer Sanner.

- Det jeg frykter, er at han bare kommer med ostehøvelkutt, og ikke reelle priroiteringer, fortsetter han.

- Det er sentralt at man skjermer utdanning og samferdsel, slår Jan Tore Sanner fast.

Det å få ned trygde- og pensjonsutgifter, får mye fokus. Hva mener Høyre om regjeringens forslag til pensjon for uføretrygdede, der det legges opp til kutt ved levealdersjustering?


Personvernpolicy