Helse-Norge går i pluss

Helseregionene leverer for første gang overskudd i forhold til budsjett. I 2009 var det 200 millioner i pluss. Bare Helse Sør-Øst går i minus. Illustrasjonsfoto: Scanppix
Helseregionene leverer for første gang overskudd i forhold til budsjett. I 2009 var det 200 millioner i pluss. Bare Helse Sør-Øst går i minus. Illustrasjonsfoto: Scanppix

De fire helseregionene gikk i fjor med 200 millioner i overskudd. Det er historisk.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): For første gang viser helsesektoren et samlet overskudd i sine årsrapporter, viser en gjennomgang foretatt av ABC Nyheter.

I Helse-Norge bruker en mer enn 100 milliarder kroner, og da blir overskuddet på 200 millioner kroner relativt lite. Men det er likevel et historisk resultat.

- Dette er en milepæl og første gang vi kan vise til et samlet overskudd, sier Bjørg Sandal som er kommunikasjonsdirektør i landets nest største region - Helse Vest - som i begynnelsen av februar leverte et overskudd på nesten 150 millioner.

- Vi har bare en gang før gått tilnærmet i null. Det var i 2008, så for oss er dette også historisk, sier Tor Haukås som har samme rolle i Helse Midt hvor overskuddet ser ut til å bli nesten 190 millioner. Regionforetakets styre vil behandle et endelig regnskap på sitt styremøte 12. april.

Også i landets minste helseregion - Helse Nord - viser regnskapene et positivt resultat på mer enn 100 millioner kroner. De endelige tallene skal styrebehandles 26. mars.

- Vi har jobbet hardt og intenst de siste tre år for å komme i mål. Det gjelder for alle helseforetakene, og det er særlig i siste halvår 2009 at de positive resultatene har vist seg, sier styreleder Bjørn Kaldhol ved Helse Nord.

- Og vi budsjetterer også med en dobling av overskuddet i 2010. For å klare investeringene i nytt medisinsk-teknisk utstyr er vi helt avhengig av dette overskuddet, sier kaldhol.

Disse tre regionene leverer 440 millioner mer enn Helsedepartementets krav om balanse i regnskapene for 2009.

En region i minus

Det er kun landets desidert største helseregion - Helse Sør-Øst (HSØ) - som sliter med negative tall og som ikke klarer å leve opp til departementets krav.

På sitt styremøte i forrige uke ble det her lagt fram en prognose som viste et underskudd på mellom 200 og 250 millioner kroner, noe som riktig nok er en sterk resultatforbedring. HSØ står i tillegg for mer enn halvparten av landets samlede helseutgifter - 53 milliarder kroner.

Oppsummert gir dette et overskudd på mellom 240 og 190 millioner kroner for de regionale helseforetakene.

- Underskuddet i Helse Sør-Øst ligger nå an til å bli i underkant av 200 mill. kr i 2009. Dette utgjør en overskridelse av eiers styringskrav på 0,3 prosent, sier statssekretær Tone Toften i Helse og omsorgsdepartementet (HOD).

Hun mener regionen er «på god vei mot balanse i økonomien».

- Helse Sør-Øst gjennomfører store omstillingsprosesser i Oslo-området og 2009 var et spesielt krevende år for Ahus som nettopp har tatt i bruk det nye sykehuset. Underskuddet ved Ahus var i 2009 på over 200 millioner kroner, altså mer enn det samlede underskuddet i Helse Sør-Øst. Dette innebærer at mange helseforetak i Helse Sør-Øst går i balanse eller med overskudd.

Men statssekretæren sier også at HSØ nå er den eneste regionen som ikke har fått/ får økte overføringer i 2009 og 2010.

- Stramme tøyler

I Helse Vest har en et samlet budsjett på 20 milliarder og kommunikasjonsdirektøren forteller at det har vært kjørt med stramme tøyler for å oppnå positive tall.

- Vi gleder oss veldig stort over arbeidet som har vært gjort, sier Bjørg Sandal

- Ikke bare på regionsnivå, men også hos de lokale helseforetakene. Vi har sett det som viktig å ha orden og kontroll på økonomien.

- Det er også en kobling mellom driftsresultat og investeringsevne. Med 10 millioner på rett side av streken, så blir det også 10 millioner mer til nødvendige investeringer. Det har vært gulrota, påpeker direktøren som også understreker viktigheten av å jobbe systematisk med de ansattes holdninger til budsjettene.

I Midt-Norge er en også tilfreds:

- Vi er i utgangspunktet fornøyd med 2009, men vi har en utfordring i forhold til 2010. Nå har vi satt oss 250 millioner kroner i overskudd som mål, noe vi mener er det som kreves for å ivareta behovet for investeringer, sier Tor Haukås.

ABC Nyheter har torsdag formiddag ennå ikke oppnådd kontakt med Helse Sør-Øst.

Personvernpolicy