- Ingen enighet om ny finansiering

LANGT FRA HVERANDRE: NHO-sjef John G. Bernander og LO-leder Roar Flåthen har ikke fått diskutere ny modell for arbeidsgiverfinansiering. Foto: Scanpix
LANGT FRA HVERANDRE: NHO-sjef John G. Bernander og LO-leder Roar Flåthen har ikke fått diskutere ny modell for arbeidsgiverfinansiering. Foto: Scanpix

Det er helt åpent om partene blir enige om å endre arbeidsgivers finansiering for langtidssyke, mener LO-leder Roar Flåthen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(ABC Nyheter): Regjeringen sier arbeidsgivere vil få et større ansvar for langtidssyke, så snart kostnaden er kjent. Ikke så enkelt, sier LO-leder Roar Flåthen.

Nå skal partene bruke resten av året til å diskutere om arbeidsgiverne skal få økt økonomisk ansvar for den langtidssykemeldte. Det er slett ikke sikkert de blir enige, understreker Flåthen.

- Dette ligger fortsatt i potten, sier LO-lederen til ABC Nyheter.

Onsdag la partene i arbeidslivet fram den ny avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Les også : Her er den nye IA-avtalen.

Jens vil regne mer

Mer bruk av gradert sykemelding var et hovedpunkt i avtalen, som i stor grad bygget på anbefalinger fra regjeringens ekspertutvalg.

Men på et punkt kom partene ikke i mål: Ekspertutvalget ville la arbeidsgiver betale en 20 prosents egenandel ved full sykemelding mellom 8. og 52. uke.

Det var et forslag regjeringen er positiv til, men likevel anbefalte å utsette. Det begrunnet Jens Stoltenberg på denne måten:

- Det er første gang vi i harmoni diskuterer arbeidsgivers finansiering. Jeg opplever at det er ønske, men at det er behov for at vi er enige om regnestykkene og at vi tar oss noe mer tid, sier Stoltenberg.

- «I tråd» med prinsippene

NHO-leder John G. Bernander sier forslaget er radikalt og krever mer kunnskap.

- Vi er villige til å se på dette i løpet av året. Men det er klart det var et ganske radikalt forslag, og krevde store endringer. Det var også stor usikkerhet rundt dette, som vi først må få klarhet i, sier John G. Bernander.

I avtaleteksten heter det følgende:

Partene er enige om at en endring i medfinansiering i tråd med ekspertgruppas prinsipper kan bidra til å styrke arbeidsgivers oppfølging av og tilrettelegging for langtidssykmeldte, og medvirke til at hovedregelen blir gradert sykmelding.

Les hele avtaleteksten her.

Men dette betyr ikke at det bare gjenstår regnearbeid før partene er nær en enighet, ifølge LO-leder Roar Flåthen.

- Vi kan ikke ha et ensidig fokus på kostnader. Vi er opptatt av om dette er positivt til å få langtidssyke tilbake i arbeid, sier Flåthen.

- Vi er enige om å diskutere

Han sier han foreløpig ikke er overbevist om at omleggingen vil gjøre det enklere for langtidsyke å komme tilbake i arbeid.

- Gradert sykemelding har vi hatt lenge. Vi må ta diskusjonen på om arbeidsgiverne blir mer positive til å få folk tilbake med en slik omlegging, sier Flåthen.

- Det blir feil å si at det foreligger enighet om prinsippene?

- Vi er verken enige eller uenige. Vi har ikke hatt den diskusjonen fullt ut. Den ligger fortsatt i potten. Det vi er enige om, er at vi skal bruke mer tid på å diskutere. Skal den endres må det baseres på konsensus.

- Vil minne om at også arbeidstakerne også har vetorett her, sier Flåthen.

Personvernpolicy