Her er den nye IA-avtalen

NHO-sjef John G. Bernander, statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Roar Flåthen er enige om en ny IA-avtale. Foto: Scanpix
NHO-sjef John G. Bernander, statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Roar Flåthen er enige om en ny IA-avtale. Foto: Scanpix

Gradert sykemelding er hovedpunktet i den nye avtalen. Men partene er ikke enige om hvordan arbeidsgivere skal få større økonomisk ansvar for langtidssyke.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om IA-avtale

* Avtalen om inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen – ble inngått i 2001 mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Ble fornyet i 2006 og skal fornyes på nytt i mars 2010.

* Målet med avtalen er blant annet å redusere sykefraværet med 20 prosent. Om lag 50 prosent av bedriftene i NHO-området er omfattet av avtalen. Hittil er bare ett av tre delmål oppnådd: Forventet pensjonsalder har økt med et halvt år.

* Partene i IA-avtalen er regjeringen ved arbeidsministeren, staten som arbeidsgiver ved fornyingsministeren, arbeidsgiverorganisasjonene NHO, HSH, KS og Spekter samt arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Unio og Akademikerne.

* Sykefraværet steg med 11 prosent fra tredje kvartal 2008 til tredje kvartal 2009. Det er den kraftigste veksten på ni år. Det er det legemeldte langtidsfraværet som øker mest. (©NTB)

REGJERINGSKVARTALET (ABC Nyheter): Mer bruk av gradert sykemelding er hovedpunktet i den nye IA-avtalen, som har som mål å få ned sykefraværet med 20 prosent.

Sykemeldte skal følges opp bedre, og legene skal få bedre veiledning. Dette er blant tiltakene i den nye avtalen.

I tillegg skal arbeidstakere stå seks måneder lengre i jobb før pensjon.

- Vi må ha større oppmerksomhet rundt nærvær framfor fravær. Vi skal være opptatt av de som er på jobb. Dette handler om en ny måte å tenke på. Vi skal oppheve skillet mellom det å være helt syk og helt frisk, sier statsminister Jens Stoltenberg under framleggingen.

Trenger mer tid

Regjeringens ekspertutvalg, ledet av Arnstein Mykletun, foreslo å pålegge arbeidsgiver en egenandel for fulltidssyke mellom 8. og 52. uke.

- Dette er en god ordning, men partene vil også komme tilbake til dette i løpet av året. Vi trenger mer tid for å utrede dette spørsmålet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

NHO-sjef John G. Bernander er positiv til prinsippet om endret arbeidsgiverfinansiering, men understreket at dette er ting vi må komme tilbake til.

Jens: Diskuteres i harmoni

- Vi har vært åpne for å se på nye modeller, og vi er villige til å se på dette i løpet av året. Men det er klart det var ganske radikal og store endring, og det er usikkerhet rundt dette.

- Vi er villig til å drøfte dette i løpet av året, men det vi er enige om er å beholde dagens finansieringsmodell, sier Bernander.

Stoltenberg slo fast at det var regjeringens ønske å utsette en ny finansieringsmodell.

- Det er første gang vi i harmoni diskuterer arbeidsgivers finansiering. Jeg opplever at det er ønske, men at det er behov for at vi er enige om regnstykkene og at vi tar oss noe mer tid. Men det er sterkt signal om at vi går i den retning, sa statsministeren.

Her er noen av punktene i avtalen:

  • Samarbeid mellom berørte myndigheter for forslag til faglig støtte til sykemeldingsarbeidet.
  • Dialogmøte 1 skal gjennomføres for alle sykemeldte senest inne åtte uker.
  • Obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for alle som skal sykmelde.
  • Reglene om sanksjoner overfor alle aktører skal styrkes.
  • Bedre oppfølging av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt.

Les også: Slik vil de få ned sykefraværet

ABC Nyheter følger saken


Personvernpolicy