Direktørlønningene falt med 17,6 prosent i fjor

Selv om lønnsvekten var klart lavere enn i 2009 enn i 2008, økte kjøpekraften nesten like mye på grunn av lavere inflasjon (foto: Colourbox).
Selv om lønnsvekten var klart lavere enn i 2009 enn i 2008, økte kjøpekraften nesten like mye på grunn av lavere inflasjon (foto: Colourbox).

Lønnsveksten ble i gjennomsnitt 4,1 prosent, med kommuneansatte som vinnerne.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om Teknisk beregningsutvalg

Teknisk beregningsutvalg legger hvert år fram nøkkeltall og analysemateriell som bakgrunn for lønnsoppgjøret. Det består av representanter fra Arbeids- og Finansdepartementene, partene i arbeidslivet og Statistisk sentralbyrå.

Som regel legger TBU fram to årlige rapporter: Først kommer en rapport foran lønnsoppgjøret med oversikt over lønns- og inntektsutvikling, prisutvikling og utviklingen i konkurranseevnen. Denne rapporten utgis i to versjoner, i februar og mars, før en ny rapport avgis i juni, der lønnsoppgjørene oppsummeres og statistikk for lønns- og inntektsfordelingen legges fram.

(Kilde: NTB, Arbeidsdepartementet, Caplex) (©NTB)

KALKULATORER:
Lønns- og inflasjonskalkulator
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Det viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. (TBU). Året før var gjennomsnittlig lønnsvekst på 6,3 prosent.

Det var store variasjoner i lønnsveksten i de forskjellige bransjene i fjor. Lavest lønnsvekst var det i finansbransjen, men en økning på 0,5 prosent. Bakgrunnen er klart lavere bonusutbetalinger i fjor sammenlignet med året før.

Lønnsvinnerne
I de store forhandlingsområdene varierte lønnsveksten mellom 1,75 prosent til 4,75 prosent. Lønnsvinnerne i fjor ble de kommuneansatte, som fikk en årslønnsvekst på 4,75 prosent, viser den foreløpige rapporten om grunnlaget for inntektsoppgjøret 2010 fra TBU.

Utvalget slår også fast at veksten i lederlønningene i 2009 i flere næringer var lavere enn for vanlige lønnstakere.

For administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i finansnæringen, falt gjennomsnittslønnen med 17,6 prosent i fjor, mot en vekst på hele 28,6 prosent i 2008. Bonuser inngår i disse tallene, mens opsjons- og naturalytelser ikke er med.

Prisstigning
Gjennomsnittlig prisøkning ligger an til å bli 1,5 til 2 prosent fra 2009 til 2010. Usikkerheten i anslaget skyldes utviklingen i energiprisene og kronekursen, skriver utvalget i en pressemelding.

Reallønn etter skatt for lønnstakere i alt økte med 2,1 prosent fra 2008 til 2009, mot 2,3 prosent året før. Lavere lønnsvekst i 2009 enn i 2008 ble motvirket av lavere prisvekst.

Lønnsoverhenget til 2010 anslås i gjennomsnitt til 1,25 prosent, rundt 1 prosentpoeng lavere enn til 2009. (©NTB)

Personvernpolicy