Himmel og helvete i EU

Himmel og helvete i EU
Himmel og helvete i EU
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forskjellene mellom eurolandene øker kraftig - det byr på sine utfordringer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den økonomiske gjeninnhentingen har ikke nådd alle eurolandene.

For mens de ekstremt lave rentene og skattelettene i Tyskland og Frankrike muliggjør en robust opptur, sliter land som Spania med store lagre med usolgte boliger, skriver Nordea i sin rapport om økonomiske utsikter.

I tillegg er det store utfordringer knyttet til statsfinansene i land som Hellas, der frykt for at landet ikke kan betjene sine statslån har ført til nedgradering av kredittratingen på statsobligasjonene.

Les også: Disse landene er nærmest stupet

Det har blant annet ført til store forskjeller i rentene på de ulike landenes statsobligasjoner, og med én felles sentralbank for eurosonen som skal sette én felles pengepolitikk, blant annet gjennom styringsrenten, er utfordringene store.

Treg innhenting
For eurosonen samlet sett går den økonomiske innhentingen tregere enn Nordea anslo i sin forrige rapport om økonomiske utsikter i september.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

For mens Norge har hatt en enklere ferd enn de fleste i kjølvannet av finanskrisen, har mange land i eurosonen måttet ta opp store lån for å prøve å begrense veksten i arbeidsledigheten ved å sprøyte mer midler inn i økonomien. Og selv om underskuddene har vokst, fortsetter arbeidsledigheten å øke.

Euro-bryderi
Det store spørsmålet er når eksporten fra eurolandene vil ta seg opp igjen. Eksporten til naboland er allerede på vei opp, og det samme kan man delvis si om eksporten til Asia, med unntak av Kina. Men fortsatt faller mengden varer man får eksportert til USA, og Nordea mener dette i stor grad kan forklares med den svake dollaren som gjør europeiske varer ekstra dyre.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den reduserte eksporten til USA er spesielt problematisk for de sør-europeiske eurolandene, som gjennom en årrekke har slitt med fallende konkurransekraft.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere uten jobb
Momentumet ved inngangen til 2010 fra de økonomiske redningspakkene vil sikre fortsatt vekst i første halvår. Men det knytter seg spenning til hvordan utviklingen vil bli når regjeringene i mange euroland skal trekke inn deler av de økonomiske stimuliene de pøste utover markedene da finanskrisen sved som verst.

Derfor tør ikke Nordea å vente mer enn moderat vekst de neste to årene. Den økonomiske aktiviteten anslås å bli lavere enn den var på begynnelsen av 2008, da toppen ble nådd.

Nordea anslår at 10,9 prosent av arbeidsstyrken i eurosonen vil være uten jobb i 2010. I 2011 venter banken en marginal bedring til 10,6 prosent. Det er likevel ett prosentpoeng høyere ledighet enn de 9,6 prosentene banken tror fasiten for 2009 vil ligge på.

Uvesentlig prisvekst
Den høye arbeidsledigheten holder imidlertid prisveksten relativt lav. Nordea anslår at kjerneinflasjonen vil ende på 0,9 prosent i 2010 og 1,2 prosent i 2011.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Banken minner om at inflasjonen i all vesentlighet skyldes at oljeprisen var lav sist vinter og vår. Derfor er det liten grunn til at Den europeiske sentralbanken (ECB) skal frykte høy prisvekst de kommende årene.

Rentetopp rundt to prosent
Først i andre halvdel av 2010 forventer Nordea at ECB vil begynne å trekke tilbake vesentlig likviditet fra markedet. Dette vil på sikt bidra til en renteøkning, men dette vil først skje mot slutten av året i følge den nordiske banken. Styringsrenten ventes å økes med 25 basispunkter hvert kvartal frem til den når to prosent i spetember 2011.

I et økonomisk klima der det er mye ledig produksjonskapasitet mener Nordea at en rente på to prosent vil være normgivende. Banken tror derfor at ECB kun vil fortsette å jekke opp renten utover dette hvis produksjonsveksten stiger fortere enn ventet. Et annet alternativt kan være å utsette tilbaketrekningen av de finansielle stimuliene hvis eurokursen fortsetter å være vensentlig høyere enn dollaren.

Les også:

- Euroen er dømt til å dø

Kan bli veldig alvorlig for euroen

Hellas avslørt for systematisk talljuks