Solid boligprisoppgang neste fire år

Dnb Markets tror på kraftig prisstigning på boliger i 2010 (foto: Colourbox).
Dnb Markets tror på kraftig prisstigning på boliger i 2010 (foto: Colourbox).

- Ikke rart boligprisene har steget så mye, mener DnB Nor Markets.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om boligpriser

Boligprisutvikling
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligprisutvikling alle boliger
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Boligprisutvikling eneboliger
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Boligprisutvikling leiligheter
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

LES FLERE ØKONOMISAKER:

Postbanken hever renten

Flere vil reise med Hurtigruten

Markedets nest dyreste bolig solgt

Lån mer - få lavere rente

Skagen tok svensk gull

I boligmarkedet har prisene steget sammenhengende siden november i 2008 med til sammen 15,9 prosent, eiendomsmeglerbransjens sesongjusterte tall for bruktboligpriser.

I dag kom det også ny prisstatistikk fra SSB: Her koker boligmarkedet fortsatt

Og DnB Nor Markets tror også på en fortsatt prisoppgang de neste årene, med en innlagt pause neste år.

- Vi har lagt til grunn at boligprisene vil stige med 0,5 prosent i måneden i første halvår i år for deretter å flate ut. Mot slutten av året venter vi en moderat nedgang i prisene som kan fortsette godt inn i 2011. Samlet sett kan dette gi en prisvekst på 9 prosent fra 2009 til 2010, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i prognoserapporten «Økonomiske utsikter», som legges frem i dag.

Les mer fra rapporten her: Gassen ned, så bremsen på

I 2011 vil både renteøkninger og økt arbeidsledighet bidra til prisnedgang som anslås til 1,7 prosent, mens sterkere inntektsvekst ventes å gi ny prisvekst i 2012 og 2013, ifølge Aamdal.

En bolig som kostet 2,5 millioner kroner i 2009 vil dermed koste drøyt 2,9 millioner kroner i 2013.

Prognoser for bruktboligpriser
2010201120122013
9,00 %-1,70 %2,80 %6,20 %

Ledigheten kommer kraftigere inn
Prisene i desember i fjor var 4,2 prosent over toppnoteringen i juni 2007 og hele 6,7 prosent over gjennomsnittet for fjoråret.

Det betydelige rentefallet og noe bedre lånemuligheter har vært viktig for fjorårets prisoppgang, ifølge seniorøkonomen.

I starten av fjoråret økte prisene selv om antall formidlede boliger gikk ned.

Det tyder på at det ikke var økt etterspørsel som drev prisene opp, men at boligtilbudet avtok, påpeker Aamdal, og tilføyer at både priser og omsetning økte utover året, noe som er et tegn på at etterspørselen tiltok.

- Med den kraftige rentenedgangen gjennom fjoråret og tross alt beskjedne oppgangen i arbeidsledigheten er det kanskje ikke så rart at boligprisene har steget så mye som vi har sett, mener Aamdal.

Økningen i arbeidsledigheten siden forrige årsskifte har så langt ikke vært synlig i lys av effektene fra rentekuttene.

Dette vil kunne endre seg fremover, ifølge DnB Nor Markets.

- Utover i 2010 ser vi for oss at renteøkninger kommer til å gi et lite, men negativt bidrag til boligprisene. Økt arbeidsledighet vil imidlertid kunne få større effekter.

- Langvarige effekter
Den lave boligbyggingen vil neppe ha de store effektene på tilbudet i boligmarkedet nå, men kan få det på lengre sikt, tror Aamdal.

- I positiv retning trekker fortsatt vekst i lønnsinntektene. Dessuten virker det ikke urimelig at det svært lave rentenivået kan gi mer langvarige effekter på boligprisene enn det som ligger i boligprismodellene til DnB Nor Markets og Norges Bank, ifølge Aamdal.

- Forsiktig renteøkning
- Vi venter at Norges Bank etter hvert vil oppfatte rommet for videre renteoppgang som lite, og at styringsrenten etter marsmøtet blir liggende i ro til over sommeren, skriver Aamdal.

DnB Nor markets tror sentralbanksjef Svein Gjedrem setter opp styringsrenten til 2,0 i mars, og videre opp til 2,25 prosent i august deretter skal den ligge i ro ut året.

Nordea Markets legger også frem prognoserapport i dag, og spår en noe raskere renteoppgang enn DnB Nor Markets.

- Ved slutten av året vil styringsrenten da være 2,5 prosent, 25 basispunkter (0,25 %) lavere enn Norges Banks prognose. Vi venter lavere underliggende inflasjon i år enn Norges Bank. I 2011 anslår vi også tre renteøkninger, hver på 25 basispunkter, slik at styringsrenten i slutten av 2011 vil ligge på 3,25 prosent, skriver Nordea Markets.

Etter renteøkningen i desember er det kun et fåtall banker som har økt boliglånsrentene. På den annen side har pengemarkedsrenten – renten bankene betaler å låne penger av hverandre – økt.

DnB Nor oppga nettopp høyere pengemarkedsrente som årsak til sin renteheving i går.

Les: DnB Nor hever renten

Økte pengemarkedsrenter vil trolig føre til at bankene etter hvert priser opp sine utlån, tror DnB Nor Markets.

Fortsatt mer å rutte med
Selv om DnB Nor Markets ser for seg en moderat lønnsvekst fremover, vil både reallønnen, det vil si lønn justert for inflasjon, og disponibel realinntekt øke fremover, tror analytikerne.

200920102011
Årslønn4,00 %3,50 %3,50 %
Reallønn1,80 %1,90 %1,90 %
Disp. realinntekt4,20 %2,80 %2,80 %

Les også:
Her koker boligmarkedet fortsatt
- Boligprisene er for lave
DnB Nor hever renten

Personvernpolicy