Hvor mye kan du låne

<p>Hvor mye du kan låne avhenger av flere forhold enn bare inntekten.</p>
Hvor mye du kan låne avhenger av flere forhold enn bare inntekten.

<pKalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Andre kalkulatorer

Hvor stort lån dekker dette beløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet?
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatorovesikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

ANDRE NYTTIGE KALKULATORER:
Finn din eksakte lånegrense

Kalkulator fra Dine Penger. Samme type kalkulator som som du ser her.

Hvor mye kan du låne?

Samme type kalkulator fra Din Side.

Test din låneevne

Kalkulator fra Statens Pensjonsasse som beregner hva de mener du tåler i lån.

Vi må regne med at renten vil stige det kommende året. I beregningen av hvor mye du kan låne må du ta utgangspunkt i en rentesats som er mye høyere enn hva renten er i dag.

Beregningsgrunnlaget er altså ikke hva vi tror renten i gjennomsnitt vil ligge på, men mer i en «verstefalls» situasjon.

Mange funksjoner i kalkulatoren
Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Du finner svaret på hvor mye du kan låne nederst i kalkulatoren.

Mange faktorer som spiller inn
Hvor mye du reelt sett kan låne avhenger av mange forhold. Du må se på inntekter og utgifter du har i dag, samtidig som du må tenke på hvilke endringer som kan skje. Utgiftsnivået ditt er helt avgjørende for hvor mye du kan låne.

En ting er hvilke utgifter du har i dag, en annen ting er hvilke utgifter du får i morgen. Ofte er de løpende utgiftene dine større enn det du tror. Det er derfor lett å lure seg selv når man setter opp et kostnadsbudsjett.

Se ellers en grundigere forklaring til denne kalkulatoren.

Slik bruker du kalkulatoren
Legg først inn «Familiesituasjon». Her legger du inn antall personer i husholdningen innen hvert enkelt alderstrinn. Med bakgrunnen i familiesituasjonen regner kalkulatoren ut en rekke kostnader. I kalkulatorenj er det forhåndsinnlagt et par.

Deretter legger du inn type lån. Du kan velge mellom avdragsfritt, annuitetslån og serielån. Valget bestemmer hvor mye avdrag i tillegg til renter du må betale. Renten på lånet er forhåndsinnlagt med 10 prosent. Det er en svært høy rente, men det er best å være på den sikre siden når du skal se hvor mye du tåler å låne. Det er lagt inn et annuitetslån med tjue års nedbetalingstid.

På inntektssiden kan du legge inn lønnsinntekt for deg, og eventuelt ektefelle/samboer. I tillegg kan du legge inn barnetrygd og kontantstøtte, samt andre skattefrie inntekter (f.eks. leieinntekter). De forhåndsinnlagte inntektene er henholdsvis 450.000 kroner og 300.000 kroner.

Levekostnadeneer basert på tall fra SIFO (Statens institutt for forbruksforskning). Disse kan du justere ved å bestemme hvor du vil ligge i forhold til normen. Det er forhåndsinnlagt at du vil ligge 25 prosent over normen.

Til slutt legger du inn andre kostnader som du selv vet best. Noen av kostnadene avhenger av hva slags bolig du kjøper. Dette gjelder for eksempel fellesutgifter, vedlikeholdskostnader, eiendomsskatt og energiforbruk.

Nederst i kalkulatoren finner du en rekke nøkkeltall. Blant annet hvor mye du kan låne med akkurat de forutsetningene du har lagt inn.

Familiesituasjon:AlderKjønn
Familiemedlem nr 1
Familiemedlem nr 2
Familiemedlem nr 3
Familiemedlem nr 4
Familiemedlem nr 5
Familiemedlem nr 6
Familiemedlem nr 7
Låneforutsetninger:
Tilbakebetaling
Nedbetalingstid
Rente
Inntekt og skatt:
Lønnsinntekt 1
Lønnsinntekt 2
Barnetrygd og kontantstøtte
Andre skattefrie inntekter
Andre fradrag (ikke renter nytt lån)
Samlet skatt
Samlet netto inntekt
Levekostnader:
I forhold til normen:
Mat og drikke
Klær og sko
Helse og hygiene
Lek og fritid
Andre dagligvarer
Husholdningsartikler
Sum
Andre kostnader:
Barnehage
Bidrag
Bilutgifter
Eiendomsskatt
Fagforeningskontingent
Ferieturer
Forsikringer
Husleie/Fellesutgifter
Kommunale avgifter
Lånekostnader (ikke nytt lån)
Pensjonsordning i arbeid
Reiseutgifter/månedskort
Strøm/annen energibruk
Telefon/mobil
Vedlikehold bolig
Tidsskrifter/abonnement
Uteliv
Andre utgifter
Annen sparing
Sum andre kostnader
Disponibelt inntekt til lån
Nøkkeltall:
Dette kan du låne
Gjeld i forhold til inntekt
Lånekostnader i % av inntekt
Skatteprosent før nytt lån
Skatteprosent etter nytt lån
Første års rente nytt lån
Første års avdrag nytt lån
Lånekostnad etter skatt


Kalkulatoren er utviklet av Rune Pedersen for ABC Penger.