Den økonomiske krisen er ikke over

Deler av eksportindustrien vil slite til neste år (foto: Scanpix).
Deler av eksportindustrien vil slite til neste år (foto: Scanpix).
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pRenta stiger sammen med boligprisene og vanlige folks pengebruk. Men det er altfor tidlig å avlyse den økonomiske krisen i året som kommer.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Kalkulatorer

Privatøkonomisk simulering
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.

Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Renteendringens betydning
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Norsk økonomis utsikter er lyse om dagen. Ikke bare slapp vi billig da det sto på som verst under finanskrisen og den påfølgende realøkonomiske krisen, men det kan se ut som om ettervirkningene – langvarig høy arbeidsledighet, gigantisk statsgjeld og et næringsliv nede for telling – er betydelig mildere hos oss enn hos våre handelspartnere.

Likevel synes ekspertene å være enige om at det er for tidlig å avlyse krisen. For deler av den norske økonomien har det verste fortsatt i vente. Økonomiåret 2010 kommer til å være preget av slunkne ordrebøker i en industri med overkapasitet. Det betyr at skipsverftene våre må belage seg på at det vil ta lang tid før etterspørselen etter nye skip kommer til å ta seg opp. Til det ble det bygd for mange skip under høykonjunkturen i 2007 og 2008.

Todelt økonomi
For ett år siden var krisen på vei inn i sine mest alvorlige faser her i landet. Nå kan vi konstatere at det meste er gått greit, selv om det fortsatt er noen varsellamper som blinker. Arbeidsledigheten vil stige også i 2010, men det er usikkert hvor mye. Faktum er at nabolandene våre har en ledighet som nærmer seg 9-10 prosent, mens den norske ligger på rundt 3 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den mye omtalte todelingen av økonomien, der folk flest, offentlig sektor og innenlandsøkonomien har det ganske greit selv i krisetider, men hvor industrien og den eksportrettede næringen vil slite året igjennom, vil gjøre seg gjeldende. Svak etterspørsel internasjonalt vil ramme eksportindustrien, og ekstremt høy statsgjeld hos våre handelspartnere vil kunne påvirke verdensøkonomien og dermed også den norske.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Norsk økonomi neste år kommer til å være en tanke bedre enn i år. Likevel tror jeg ledigheten vil stige, og boligprisene kommer ikke til å fortsette å stige like mye som i år. Industrien generelt og eksportindustrien spesielt kommer til å få det tøft, sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole til NTB.

Industrien vil slite
Det er omtrent på linje med prognosene Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer med i sin siste økonomiske analyse i 2009. «En fortsatt svak investeringsutvikling i Norge, et høyt kostnadsnivå og en gradvis styrket kronekurs, gjør at industribedriftene ikke får sterke nok impulser til at det blir noen vesentlig vekst i konkurranseutsatt næringsliv i 2010», står det å lese i rapporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

SSB fastslår dessuten at «det ennå er for tidlig å avblåse finanskrisen».

«Oppgangen i den tradisjonelle eksporten er nok delvis en gjeninnhentingseffekt og signaliserer neppe en overgang til en vedvarende høy vekst framover».

Norges Bank peker imidlertid på at det er tegn til vekst også i utlandet i sin begrunnelse for det overraskende rentehoppet i desember. Likevel synes sentralbanken å legge større vekt på oppsvinget i det private forbruket og har tidligere signalisert at den ikke vil ta like mye hensyn til problemene i industrien.

Bra for de fleste
For de aller fleste skulle det imidlertid ikke være stor grunn til fortvilelse neste år. En ventet lav prisstigning tar trolig brodden ut av det som sannsynligvis blir et moderat lønnsoppgjør. Kjøpekraften kommer til å øke uansett, ifølge forventningene til ekspertene. Styringsrenta til Norges Bank skal riktignok videre opp, noe som vil påvirke bankenes utlånsrente, men neppe så mye at renteøkningen spiser opp reallønnsveksten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Rentekuttene vi har bak oss, kommer fortsatt til å prege norsk økonomi. Vi venter derfor god vekst i forbruket til folk, bilsalget kommer trolig til å være bra og boligprisene kommer til å fortsette oppgangen. Det kommer nok til å gå bra med den delen av næringslivet som retter seg mot forbrukermarkedet, fastslår sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Hovedtrekkene i økonomiåret 2010
Rentenivået skal sakte, men sikkert opp. Ved utgangen av året kan vi ha en styringsrente på mellom 2,5 og 3 prosent.

Arbeidsledigheten kommer til å øke, men ikke så mye som fryktet ved forrige årsskifte og ikke i tilsvarende grad som hos våre handelspartnere.

Boligprisene vil fortsette å stige, muligens svakere enn i år.

Investeringene i boligbygging er allerede på bunn og vil derfor neppe synke ytterligere. Likevel usikkert i hvor stor grad boligbyggingen kommer til å ta seg opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Industrien vil få det tøft hele neste år. Først i 2011 ser det ut til å komme lysning.

Verst kommer det til å gå ut over store deler av den eksportrettede næringen. Etterspørselen internasjonalt er ventet å ligge på et svært lavt nivå i 2010.

Lønnsoppgjøret blir trolig moderat, men kjøpekraften kommer likevel trolig til å øke fordi prisstigningen fortsatt vil være svak. (©NTB)