Slik blir 2010

Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor gir deg alle spådommene for 2010. Hard landing i Kina, flate oljepriser og to norske rentehopp er blant prognosene (foto: Scanpix).
Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor gir deg alle spådommene for 2010. Hard landing i Kina, flate oljepriser og to norske rentehopp er blant prognosene (foto: Scanpix).
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pSjeføkonom Øystein Dørum i DNB Nor har fasiten. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Privatøkonomisk simulering
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.

Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Årsslutt er tid for spådommer.

Nå har DnB Nor Markets sjeføkonom Øystein Dørum børstet støvet av krystallkulen, og gir sine prognoser for 2010.

Vil du spå om 2010? Bli med på DNs Nyttårsquiz!

USA kommer til å preges av at svakt konsum kommer til å holde veksten nede. Den amerikanske økonomien er omtrent tre fjerdedeler forbruksdrevet, og er svært avhengig av at amerikanske husholdninger begynner å handle igjen.

- Lageroppbygging, økte boliginvesteringer og sterk vekst i eksporten fører til at oppsvinget fortsetter neste år. Men konsumveksten blir svak på grunn av behov for økt sparing og nedbetaling av gjeld. Når veksten i BNP likevel kommer opp i 2,7 prosent for 2010 skyldes det et stort overheng på rundt ett prosentpoeng fra i år, skriver Dørum.

Han tror at ledigheten kommer til å nå toppen tidlig på året, og at inflasjonen fortsatt vil holde seg lav. Dørum tror at det tilsier nullrente ett år til.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Sprikende i eurosonen
I eurolandene kommer oppsvinget til å fortone seg forskjellig fra land til land. Dørum viser til at det tyske brutto nasjonalproduktet har falt mest, og at det skal opp mest i 2010. Spania kommer til å utvikle seg dårligst blant de store.

Også eurosonen kommer til å merke lav innenlandsk etterspørsel som følge av høyere arbeidslediget. Samtidig vil lav kapasitetsutnytting og marginpress gi færre investeringer, mens svake statsfinanser demper offentlig forbruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dørum spår en vekst i BNP på 1,3 prosent i 2010, og tror at den europeiske sentralbanken kommer til å holde renten uendret gjennom året.

Hardt rammet i Japan
I Japan er deflasjonen tilbake, og det eksportdrevne landet er blant de hardest rammede av finanskrisen. Eksporverdi, industriproduksjon og BNP har falt henholdsvis 45 prosent, 34 prosent og ni prosent fra første kvartal 2008 til første kvartal 2009, men har steget siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- BNP-nivået er satt fem år tilbake. Det er et stort negativt BNP-gap, rekordhøy ledighet, svært svake statsfinanser og svak inntjening, skriver Dørum.

Det gir lav investerings-og forbruksvekst, mens bedring internasjonalt og svak yen gir en viss økning i eksporten.

Tøff landing i Kina
I Kina er det ifølge Dørum fare for hard landing neste høst. Kina ble også hardt rammet av finanskrisen, med en kraftig svikt i nettoeksporten.

Det ble møtt med store stimulanser i form av økte offentlige utgifter og rentekutt. Dørum peker på at det ennå er lav inflasjon, men at bobler og overoppheting truer, som kan gi en tilstramning før sommeren. Til neste år spår Dørum en BNP-vekst på 8,5 prosent, men tror den vil bli lavere i 2011.

Nullrenter ut året
Internasjonale renter kommer til å holde seg rundt null i 2010, på grunn av overkapasitet, tror DnB Nor-økomomen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han tror ikke på hevinger i noen av de store økonomiene i 2010, men tror at den svenske Riksbanken kommer til å sette renten opp til høsten. Nedtrapping av likviditetstiltak fører likevel til at de korte pengemarkedsrentene vil øke, spesielt i eurosonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dollarhopp
Dørum spår at dollaren vil styrke seg, ettersom valutaer med relativt høy vekst og rente vanligvis er blant vinnerne under en konjunkturoppgang.

- Vi tror dette vil være markedsdrivende fremover, skriver Dørum.
Han tror imidlertid at dollaren kommer til å tynges av USAs store gjeldsbyrde på lenger sikt, og spår derfor at dollaren kommer til å handles til 1,50 mot euroen om 12 måneder.

Den japanske yen vil være blant taperne i et slikt klima.

Flate oljepriser
Oljeprisen kommer til å ligge rundt 80 dollar fatet i første kvartal, men skal ned til 75 dollar fatet i års- Vi tror på nøytral utvikling i oljeprisene relativt til markedet nå.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pengestrømmer ga støtte til prisene i 2009 og kan stoppe opp eller reverseres dersom globale renter heves tidligere enn forventet. Vi tror pengestrømmene bidrar mest støttende til prisene tidlig i 2010, det vil si at vi får de høyeste prisene da, skriver sjeføkonomen.

Han mener det ikke er fundamental støtte for oljeprisene før mot slutten av 2010 dersom Opec produserer på dagens nivå.

Moderat vekst i Norge
I Norge kommer veksten til å være moderat til neste år, etter at norsk økonomi har greid seg bedre enn mange andre økonomier i 2009.

- I år har sysselsettingen falt, men et markert fall også i arbeidstilbudet har dempet utslaget for arbeidsledigheten. Vi venter at moderat vekst og økt produktivitet gir videre fall i sysselsettingen. Også arbeidstilbudet svekkes, men ledigheten anslås til 3,5 prosent neste år, skriver Dørum.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

To rentehopp
Han venter kun to rentehevinger i 2010, med 0,25 prosentpoeng i mars og like mye i sommer, dersom den amerikanske og den europeiske sentralbanken ikke hever renten i 2010.

- Utviklingen i privat forbruk og boligmarkedet tilsier flere økninger, men faren for at økt renteforskjell gir for sterk krone tilsier uendret rente, skriver Dørum.

Boligveksten dabber av
I det norske boligmarkedet kommer prisveksten til å dabbe av. Han peker på at prisene har steget med 15,3 prosent siden bunnen i november ifjor, og er nå 3,7 prosent over forrige topp i juni 2007.

- Vi venter at effektene av rentefallet etter hvert tømmes ut og at svekkelsen av arbeidsmarkedet blir mer betydningsfullt. Det kan gi prisfall mot slutten av 2010, mener Dørum.

Alt i alt ventes en prisvekst i 2010 på ni prosent, mens prisen i desember 2010 ventes å være 1,3 prosent over nivået i desember i år.

Les også: - Ikke like bullish på olje

- Fem faktorer som vil prege 2010