Gi gaver arveavgiftsfritt

<div class="description"><p>I løpet av en tiårsperiode kan et foreldrepar ha overført svært mye penger til barna arveavgiftsfritt (foto: Colourbox).</p></div>
I løpet av en tiårsperiode kan et foreldrepar ha overført svært mye penger til barna arveavgiftsfritt (foto: Colourbox).

<pDu kan få overføret mye penger til barn arveavgiftsfritt. Gavekalkulatoren viser deg hvor mye. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om arv

Les mer om temaet arv

Arveplanlegging:

Arvefrafall

Støtte til utdannelse

Gaver og forskudd på arv

ARVEKALKULATORER:
Arveavgiftskalkulator

Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Arveavgiftsgrunnlag
Kalkulatoren regner ut netto arveavgiftsgrunnlag, dvs etter at alle eventuelle utgifter er trukket fra. Den regner også ut hva hver enkelt arvemottaker må betale i arveavgift..

Du kan ennå rekke å gi bort avgiftsfrie gaver til barna før årsskiftet. Det er nå et årlig fribeløp for gaver som kan benyttes.

Fribeløpet for gaver er halvparten av folketrygdens grunnbeløp ved inngangen til kalenderåret, det vil si 35.128 kroner i 2009 (36.441 kroner i 2010). Ubrukte fribeløp kan ikke overføres til neste år.

Et foreldrepar kan gi bort dobbelt så mye, det vil si 70.256 kroner per år (72.882 kroner i 2010). Også besteforeldrepar kan gjøre det samme.

Hvis gavebeløpet overstiger fribeløpet, betraktes det overskytende som en normal arv. Dette inngår i det samlede arvebeløp som er mottatt (de første 470.000 er avgiftsfrie).

Les mer om arveavgift.

Tidligere har såkalte leilighetsgaver, det vil si gaver som gis til fødselsdager, jul, og bryllup avgiftsfrie. Reglene inneholdt en rekke skjønnsmessige momenter som gjorde fritaket vanskelig å praktisere for avgiftsmyndighetene. Spesielt var det uklart hvor store leilighetsgavene kunne være før de utløste avgiftsplikt. Størrelsen hang nemlig sammen med giverens økonomi. Dette er nå blitt likt for alle, helt uavhengig av giverens økonomi.

Dette er med i fribeløpet
I fribeløpet teller alle verdier, ikke bare penger. I dette beløpet tas det for eksempel med reiser, hvitevarer, dataprodukter og stereoanlegg.

Fritaksregelen omfatter ikke formuesobjekter som verdsettes etter arveavgiftsloven § 11 A (ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap). Fritaksregelen omfatter helle ikke overføring av fast eiendom. Eksisterende fribeløp for arv og gaver på 470 000 kroner videreføres, og kommer i tillegg til det årlige fribeløpet.

Kostnader som går til oppfostring av barn, typisk de som bor hjemme, omfattes ikke av disse reglene. Heller ikke beløp som blir spandert, for eksempel en reise når giveren selv er med.

Eksempel på beløp
Over tid kan et foreldrepar overføre store pengebeløp til barna. Her har vi satt opp et eksempel med et foreldrepar med 3 barn.

Barn
År123
10 år702 5601 405 1202 107 680
15 år1 053 8402 107 6803 161 520

Over 15 år kan foreldreparet overføre godt over 3 millioner kroner. Da har vi forutsatt at beløpet på 35.128 kroner holder seg fast.

Siden beløpet skal justeres med grunnbeløpet, vil dette vokse omtrent i takt med lønnsutviklingen. Hvis inflasjonen var den samme som lønnsutviklingen, ville beløpet ovenfor vært det samme uttrykt i dagens pengeverdi. Men justeringen av G vil være noe høyere enn inflasjonen, slik at beløpet i dagens pengeverdi vil bli noe høyere.

Kalkulatoren

Med denne kalkulatoren kan du se hvor mye du kan få overført i løpet av et visst antall år. Du kan legge inn om det skal være fra én eller to foreldre, og velge hvor mange barn du skal gi til.

Den regner ut hvor mye du/dere totalt har overført, samt hvor mye det er overført til hvert barn.

Kalkulatoren regner også ut hvor store overføringene er når G justeres (denne justeres med lønnsutviklingen). Dette beløpet blir så justert ned til dagens pengeverdi.

Les mer i « Årlig fribeløp for gaver».

Skal gi bort per år
Fra to foreldre
Antall barn du skal gi til
Antall år du skal gi bort penger
Totalt har du overført
Hvert barn har fått
Justert for G-økning og inflasjon:
Økning i G (= lønnsøkning)
Inflasjon i gaveperioden
Totalt beløp
For hvert barn


Kalkulatoren er utviklet av Rune Pedersen for ABC Penger.

Personvernpolicy