Lønner seg å eie bolig

Skal du bo der i kort tid, er det best å leie (foto: Colourbox).
Skal du bo der i kort tid, er det best å leie (foto: Colourbox).
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pSpørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om botid, og forutsetning for verdistigning på boligen. Med denne kalkulatoren kan du regne ut lønnsomheten av å eie kontra leie. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om eie eller leie

Bør du eie eller leie?

Sammenligning av eie eller leie

Skal du bo der i kort tid?

Bør førstegangsetablereren leie

Hvis du bor billig

KALKULATORER:
Dette tjener du på boligen din
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg, med realistiske forutsetninger.

Leieprisforventning
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

Boligprisutvikling
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på ABC Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på ABC Penger.

Når du skal kjøpe og senere selge en bolig pådrar du deg en del transaksjonskostnader. Det tar en viss tid før du tjener inn dette i form av forventet verdistigning på boligen. Derfor er tidsaspektet en viktig vurdering.

Hvor mye man forutsetter at boligen stiger med er en svært viktig faktor. Samtidig må man også ta med vedlikeholdskostnader, eller er det ikke realistisk at boligen vil stige så mye i verdi.

Les mer om temaet «Bør du eie eller leie bolig» her.

Det er rimelig å anta at en bærekraftig verdistigning vil ligge på den gjennomsnittlige lønnsveksten. Egentlig er det rom for at boligprisene stiger mer enn dette, så lenge den disponible inntekten stiger år for år.

Dette beregner kalkulatoren
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å kjøpe fremfor å leie hvert år i 10 år fremover (regnet i dagens kroneverdi).

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den regner altså ut merverdien ved å kjøpe hvis du selger igjen etter ett år, to år , tre år osv. Er tallet negativt er det gunstigere å leie. Med det vi kan kalle nøkterne forutsetninger går det gjerne i null etter to år.

Kalkulatorforklaring Se også «Sammenligning av eie og leie». Der tas det utgangspunkt i de forhåndsinnlagte tallene i denne kalkulatoren.

Kjøpesum er det du kjøper boligen for. Årlig verdistigning på bolig er den langsiktige forventede verdistigningen på boligen. Det er grunn til å forvente at boligprisene, på lang sikt, minst vil stige like mye som dette. Leiekostnad er månedlig leiekostnad for tilsvarende bolig. Rentekostnad/tapt renteinntekt
er den rentekostnaden du har på lån/innskudd. Her skal du legge inn den langsiktige forventningen. Den må vi regne med er høyere enn dagens rente.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjøpsomkostninger
Her legger du inn eventuell dokumentavgift. I tillegg legger du inn andre kostnader i forbindelse med kjøpet. Du skal ikke legge inn eventuelle flytteutgifter fordi det får du enten du leier eller eier. Det er ekstra utgifter når du kjøper som skal legges inn her. Du skal heller ikke legge inn kostnader til oppussing og vedlikehold. Denne kostnaden skal gjenspeiles i prisen på boligen ved at budene tar hensyn til denne kostnaden.

Løpende utgifter per år
I en enebolig må du legge inn kostnader til vedlikehold for å holde boligen i samme stand. Ikke legg inn påkostninger som øker boligens verdi. I tillegg får du utgifter til kommunale avgifter, forsikringog evt eiendomsskatt.

Salgskostnader
Skal du selge via eiendomsmegler, må du legge inn meglerhonorar og kostnader til annonseringav boligen ol.

Kjøpesum
Årlig verdistigning på bolig
Rentekostnad lån/tapt renteinntekt
Kjøpsomkostninger:
- Dokumentavgift
- Diverse andre kostnader
Løpende utgifter per år:
- Fellesutgifter/kommunale avgifter
- Nødvendig vedlikehold
- Forsikring innbo og evt bygning
- Eiendomsskatt
Salgskostnader:
- Meglerhonorar
- Annonsekostnader
Vekst i leieutgiftene
Inflasjon
Leiekost per mnd for tilsvarende bolig
Leien er da i prosent av kjøpesum:
Gevinst
Totalkostnad ved eie og leieLeieEieved å eie
Totalt etter 1 år
Totalt etter 2 år
Totalt etter 3 år
Totalt etter 4 år
Totalt etter 5 år
Totalt etter 6 år
Totalt etter 7 år
Totalt etter 8 år
Totalt etter 9 år
Totalt etter 10 år
Utvikling i boligpriser og leiepriser
Bolig-Eie-Leie-
Årpriskostnadpris
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
År 6
År 7
År 8
År 9
År 10


Kalkulatoren er utviklet av Rune Pedersen for ABC Penger.