Norges bank øker renta

<p>Sentralbanksjef Svein Gjedrem overrasket (foto: Scanpix).</p>
Sentralbanksjef Svein Gjedrem overrasket (foto: Scanpix).

<pStyringsrenta ble satt opp med 0,25 prosentpoeng.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Renteendringens betydning
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån.Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settes ned, går avdragsdelen noe opp.

Privatøkonomisk simulering
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Norges Bank satte opp Styringsrenta fra 1,50 prosent til 1,75 prosent. Dette var overraskende for de fleste renteanalytikere. Flertallet forventet ikke en økning før i februar.

- Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp, og prisveksten er nær 2,5 prosent. Det er igjen vekst i USA og i de fleste land i Europa. Aktiviteten fortsetter å øke i Asia. Samlet har oppgangen ute og hjemme som ventet fått bedre feste, og utsiktene for neste år synes mindre usikre. Derfor har vi valgt å øke renten nå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Han viser til at veksten i privat forbruk er sterk, og boligprisene øker mye. Arbeidsledigheten holder seg på et forholdsvis lavt nivå. På den annen side kan bedrifts- og oljeinvesteringene falle noe mer enn ventet. Internasjonal økonomi går bedre, men det er fortsatt usikkerhet om utviklingen, spesielt i land med høy statsgjeld.

Norges Bank vurderte å la renten stå uendret, men ut fra en samlet vurdering bestemte de seg for å øke den. En av årsakene var også at gjennomslagskraften har vært lav fra den forrige renteøkningen. De fleste bankene har ikke satt opp renten på boliglån.

Les: Sjeldent spennende rentemøte

Utviklingen i Styringsrenten
Styringsrenten ble satt ned med 4,5 prosentpoeng i løpet av ett år fra sommeren 2008 til sommeren 2009. Fra i sommer har den blitt satt opp 2 ganger med 0,25 prosentpoeng.

Styrings-Døgnlåns-Endring
Datorenterentestyringsrente
16.12.20091,75 %3,00 %0,25 %
28.10.20091,50 %2,50 %0,25 %
18.06.20091,25 %2,25 %-0,25 %
07.05.20091,50 %2,50 %-0,50 %
26.03.20092,00 %3,00 %-0,50 %
05.02.20092,50 %3,50 %-0,50 %
18.12.20083,00 %4,00 %-1,75 %
30.10.20084,75 %5,75 %-0,50 %
16.10.20085,25 %6,25 %-0,50 %
26.06.20085,75 %6,75 %0,25 %
23.04.20085,50 %6,50 %0,25 %
13.12.20075,25 %6,25 %0,25 %
27.09.20075,00 %6,00 %0,25 %

Personvernpolicy