Forlanger forklaring fra Faremo:

Må forklare Molands kontoer

- Forsvarsminister Grete Faremo må legge alt på bordet i Moland-saken, sier lederen av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite, Anders Anundsen (Frp). Foto: Scanpix
- Forsvarsminister Grete Faremo må legge alt på bordet i Moland-saken, sier lederen av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite, Anders Anundsen (Frp). Foto: Scanpix

<pNå må forsvarsminister Grete Faremo (Ap) svare på spørsmål om Molands kontoer utenfor statsregnskapene. - Alvorlig. Saken kan ende med en stortingshøring, sier lederen av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite, Anders Anundsen (Frp). </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

MOLAND-SAKEN

ABC Nyheters saker om Molands kontoer

Lederen av Norges Hjemmefrontmuseum, Arnfinn Moland, har i flere år hatt kontoer utenfor statsregnskapet.

Billettinntekter og arv er dermed holdt utenfor både Forsvarets og skattemyndighetenes kontroll.
Selv hevder Moland at intet hefter ved ham og at praksisen var godkjent. I interne dokumenter avvises forklaringene.

OSLO (ABC Nyheter): Lederen av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite, Frps Anders Anundsen, stiller i første omgang forsvarsminister Grete Faremo syv spørsmål om ABC Nyheters avsløringer av kontoer utenfor statsregnskapet ved Hjemmefrontmuseet.

- Nå får vi avvente statsrådens svar, men jeg forventer at alt nå kommer på bordet. Dette ser ut til å være en del av en ukultur i deler av Forsvaret, sier Anundsen.

- Jeg skal være forsiktig, men det ser ut til at saken kan ende som en stortingshøring, sier han.

Penger uten kontroll

Det var i vår at det ble avslørt at lederen av Norges Hjemmefrontmuseum, førstamanuensis Arnfinn Moland, i flere år satte inngangspenger og arv på egne kontoer - utenfor Stortingets kjennskap og kontroll.

Overfor ABC Nyheter har både Arnfinn Moland og hans advokat Jens Chr. Hauge jr, bekreftet eksistensen av kontoene. Advokaten har påberopt seg nødrett for dette.

Og i Stortingets spørretime 4. juni bekreftet også daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at kontoer utenfor statsregnskapene har vært brukt av Moland, men at denne praksis hadde opphørt og at det ikke var økonomisk mislighold.

Oversikt: Moland-saken

Men dette svaret er ikke nok for den nye lederen av den eneste komiteen som har rett til å kalle inn statsråder til høringer.

- Kan forsvarsministeren fremlegge nødvendig dokumentasjon eller møtereferater som kan bekrefte at dette skal ha vært klarlagt?, spør Anundsen.

I sitt brev til Forsvarsdepartmentet skriver han:

«Dersom opplysningene over er riktige har Stortinget over mange år bevilget penger til Hjemmefrontmuseet uten å kjenne den reelle økonomiske situasjon. Kan forsvarsministeren bekrefte at Stortinget ikke har mottatt alle opplysninger som det burde hatt i denne forbindelse?»

Avviser nødverge

En del av bakteppet til den merkelige praksisen som startet i 2004, skal være en personalkonflikt ved Forsvarets Museer hvorav Hjemmefrontmuseet er en underordnet enhet.

Men heller ikke en slik konflikt kan hjemle eller rettferdiggjøre opprettelsen av kontoer utenfor Stortinget og Riksrevisjonens kontroll, mener Anundsen.

Hjemmefrontmuseets leder Arnfinn Moland og hans advokat hevder også at det skal ha vært klarert på høyere nivå både i Forsvarsstaben og departementet, men nå spør Anundsen om det kan være riktig og eventuelt bekrefte på hvilket hold i forsvaret dette skal være klarert.

Han har heller ikke noe til overs for advokat Hauges forklaring om at Moland skal ha nødvergerett, og spør Faremo om «har tilsvarende kreativ virksomhet blitt gjennomført for andre enheter innenfor Forsvarsdepartementets ansvarsområde?»

Den irregulære kontorbruken har ikke fått noen følger for Moland.

I sommer kunne ABC Nyheter derimot fortelle at en pensjonert sivilist, riktignok oberst, nå er politianmeldt av Forsvarsdepartementet for å ha det de mener er offentlige midler utenfor statsregnskapet. Det vekker også interesse.

- Men nå får vi først se hva statsråden svarer, sier Anundsen.

Personvernpolicy