Farten øker i norsk økonomi

<p>Veksten var markert svakere enn ekspertene ventet (foto: Colourbox).</p>
Veksten var markert svakere enn ekspertene ventet (foto: Colourbox).

<pMen ikke så mye som ekspertene ventet. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk økonomi er for alvor i ferd med å hente seg inn igjen etter nedturen ifjor vinter.
I tredje kvartal økte fastlands-bnp med 0,5 prosent, ifølge tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem tirsdag.

Veksten var imidlertid markert svakere enn ekspertene ventet. På forhånd trodde økonomene på en vekst på 0,9 prosent i kvartalet, ifølge estimater som TDN Finans har innhentet.

Norges Bank ventet på sin side en oppgang på nettopp 0,5 prosent i kvartalet, ifølge sentralbankens prognoser fra årets tredje og siste utgave av Pengepolitisk rapport som ble lagt frem i forbindelse med rentemøtet i slutten av november.

Les mer: - Vekstrekyl i Norge

Venter videre oppgang
Etter nedgang i både fjede kvartal ifjor og første kvartal i år har fastlands-bnp nå økt to kvartaler på rad. Dermed er resesjonen definitivt lagt bak oss.

Men til tross for at det igjen er vekst i økonomien, regner ekspertene med at arbeidsledigheten vil fortsette å stige i tiden som kommer.

Ifølge Norges Banks prognoser fra november-utgaven av Pengepolitisk rapport vil ledighetsraten stige til 3,75 prosent i 2010. Den relativt raske gjeninnhentingen i norsk økonomi har imidlertid ført til at sentralbanken nå er langt mer optimistisk enn den har vært tidligere i år.

Sentralbanken venter at veksten i fastlands-bnp vil ta seg opp til 2,75 prosent på årsbasis til neste år, sammenlignet med en nedgang på 1,25 prosent for hele 2009. Utsiktene til rask økonomisk bedring har allerede fått sentralbanken til å heve styringsrenten én gang i år etter at renten i raskt tempo ble kuttet til rekordlave 1,25 prosent i etterkant av fjorårets finanskrise.

Investeringene faller
I årets tredje kvartal var det klar vekst i konsumet i både husholdninger og offentlig forvaltning, mens investeringene i fastlandsøkonomien gikk ned. I tillegg bidro økt eksport til aktivitetsveksten, skriver SSB i en melding i forbindelse med offentliggjøringen av tallene tirsdag.

Produksjonsutviklingen i industrien bidro klart til veksten i bnp for Fastlands-Norge. Særlig markert var aktivitetsøkningen i næringsmiddelindustrien og metallindustrien.

Omtrent en tredjedel av veksten i bnp for Fastlands-Norge kan føres tilbake til utviklingen i offentlig forvaltning som økte med 0,9 prosent.

Produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten økte med 1,8 prosent. Videre bidro også fiske og fiskeoppdrett positivt til veksten, mens nedgang i forretningsmessig tjenesteyting trakk ned.

Samlet bnp gikk opp med 0,9 prosent, hovedsakelig som følge av økt aktivitet i utvinning av råolje og naturgass i tredje kvartal.

Les også: - Overvurderer oppgangen i 2010

Forbruket øker
Etter tre kvartaler på rad med nedgang har konsumet nå økt i to kvartaler på rad

Både vare- og tjenestekonsumet økte i årets tredje kvartal. Varekonsumet økte med 1,9 prosent fra andre til tredje kvartal og om lag halvparten av veksten kom fra økte kjøp av biler. Tjenestekonsumet økte mindre enn varekonsumet med en vekst på 0,4 prosent. Husholdningenes kjøp i utlandet gikk ned for sjette kvartal på rad.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 1,2 prosent fra andre til tredje kvartal, etter enda noe høyere vekst i kvartalene før.

Konsumet i kommuneforvaltningen gikk opp med 1,5 prosent mens veksten i statsforvaltningen var på 0,9 prosent. Konsum av helse- og omsorgstjenester bidro mest til veksten både i stats- og kommuneforvaltningen.

Reduserte fastlandsinvesteringer
Industriinvesteringene falt markert i tredje kvartal. For boliginvesteringene fortsatte nedgangen, mens økte investeringer i offentlig forvaltning og i annen vareproduksjon dempet den samlede investeringsnedgangen. Bruttoinvesteringene i utvinning av råolje og naturgass er så langt i år på et høyt nivå til tross for nedgang i de to siste kvartalene.

Les også:
Innertier for investordoldis
Millardavtale til børsmygg

Personvernpolicy