Vant svindelsak mot Skatteetaten

<div class="iCaption">MEDHOLD I HØYESTERETT: Tidligere landslagstrener i langrenn, Svein Tore Samdal, vant mot Skatteetaten i Høyesterett (foto: Scanpix).</div>
MEDHOLD I HØYESTERETT: Tidligere landslagstrener i langrenn, Svein Tore Samdal, vant mot Skatteetaten i Høyesterett (foto: Scanpix).

<pLangrennstrener Svein Tore Samdal vant på alle punkter mot Skatteetaten i Høyesterett. Nå kan det komme klagerush på svindelsaker i selvangivelsen. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere landslagstrener i langrenn, Svein Tore Samdal, vant en knusende seier i svindelsaken mot Skatteetaten i Høyesterett.

Full seier
Samdal gikk til sak mot Skatteetaten etter at denne nektet ham 881.000 kroner i fradrag i ligningen fra 2005 og 2006. Langrennstreneren inngikk i 2003 en avtale om å kjøpe to leiligheter i Marbella, og målet var å selge rettighetene videre - med fortjeneste. Imidlertid ble han utsatt for en svindel ettersom det aldri ble noe utbygging av leilighetene, og mannen bak ble senere fengslet for bedrageri.

Skatteetaten mente Samdal ikke hadde handlet aktsomt nok, til tross for at han hadde gjort en rekke undersøkelser.

Les mer om saken her: Nektes fradrag etter Spania-svindel

Samdal vant saken i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Nå har Høyesterett forkastet lagmannsrettens avgjørelse, og gitt Samdal medhold i at han kan få fradrag. Det får betydning for langt flere enn bare Samdal.

I Høyesterettsdommen heter det at Samdal «undersøkte ut frå kva han meinte å vere relevant, både med tanke på at han nytta 108.000 euro til investeringa, og med tanke på at han skulle få verdistigning og dermed forteneste på nvesteringa. Om vurderingane var dårlege eller gode, var viktig for om han skulle få tap eller vinst. Og ikkje i noko tilfelle kunne han vite dette før i ettertid. Investeringa er med ndre ord av ein art som mange har gjort, både i vårt land og i utlandet, og som ofte har gitt vinst og som tidvis har gitt tap. Og som eg har sagt tidlegare, skal skattestyresmaktene
ikkje sensurere forretningsskjønnet.»

Krav på fradrag
Dommen får betydning for hva nordmenn som er utsatt for svindel kan få fradrag for i ligningen fremover.

- Har du blitt svindlet, og hadde en berettiget tro på at det var for eksempel aksjer, verdipapirer eller eiendom du investerte i, så har du krav på fradrag, sier advokat Therese K. Gjerde i Skattebetalerforeningen.

Les også: Svindelofre kan få skattehjelp

Dette er imidlertid avhengig av om den tapte summen kan knyttes opp mot en skattepliktig inntekt du ville ha fått dersom investeringen var reell - og ikke en svindel.

- Det er ingen tvil om at dersom du har kjøpt aksjer og du senere selger disse igjen med tap, da er tapet du har fått fradragsberettiget, sier Gjerde.

Kø av saker
I Samdal-saken kan så mange som 150 andre norske investorer også få fradrag i etterkant.

- Jeg var først i køen, og har på en måte kjørt saken for 100-150 andre, selv om det naturligvis blir individuelle saker. Men jeg har nok beredt grunnen, sier Samdal til Adresseavisen.

Tidligere har det vært anslått at nordmennene som har investert i dette prosjektet har tapt omtrent 150 millioner kroner. Disse kan de nå ha rett til å få fradrag for, i likhet med Samdal.

Les også:
Advokatenes beste skatteråd
Vurderer skattelistene

Personvernpolicy