- Krisen ikke avblåst

<p>- Hensynet til konkurranseevnen tilsier en moderat lønnsutvikling. I tillegg er det lite rom for en særnorsk renteøkning som kan styrke kronekursen ytterligere, sier sjeføkonom Tor Steig i NHO (foto: Scanix).</p>
- Hensynet til konkurranseevnen tilsier en moderat lønnsutvikling. I tillegg er det lite rom for en særnorsk renteøkning som kan styrke kronekursen ytterligere, sier sjeføkonom Tor Steig i NHO (foto: Scanix).

<pNHO forventer 25.000 nye arbeidsledige neste år. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hver tredje industribedrift regner med å permittere arbeidstakere de neste tre månedene, viser NHOs siste kvartalsrapport.

Tror på 120.000 ledige
NHO tror summen av registrerte ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak vil øke fra dagens 95.000 til 120.000 mot andre halvår i 2010.

- Vi har sett dette året at den økonomiske utviklingen beveger seg langs to svært ulike spor. Mens offentlig sektor og deler av det hjemmebaserte næringslivet øker aktiviteten, er den markeds- og kostnadsmessige usikkerheten stor i eksportnæringer og valutasensitivt næringsliv, sier NHOs sjeføkonom Tor Steig i en pressemelding.

- Moderat lønnsutvikling
Fremover tror Steig at økte renter, lavere vekst i offentlige utgifter, reduserte investeringer på norsk sokkel, samt tap av konkurranseevne, vil dempe oppgangen i norsk økonomi. Han mener dette bør speile seg i vårens lønnsforhandlinger:

- Hensynet til konkurranseevnen tilsier en moderat lønnsutvikling. I tillegg er det lite rom for en særnorsk renteøkning som kan styrke kronekursen ytterligere, sier Steig.

Konsentrerer seg om kjernevirksomheten
Den svake markedssituasjonen, sammen med utfordrende kostnads- og lønnsomhetssituasjon, innebærer store omstillingsbehov i næringslivet.

Bedriftene sier selv de vil møte dette med konsentrasjon av kjernevirksomhet, i kombinasjon med økt kompetanse. I industribedriftene legges det også betydelig vekt på teknologifornyelse, som et viktig element i omstillingsstrategien.

- Derfor burde den delen av krisetiltakene som blant annet stimulerer til teknologifornyelse i industri og annet konkurranseutsatt næringsliv vært videreført – i tillegg til at oljepengebruken skulle vært mindre, sier Petter H. Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO i meldingen.

Han understreker at det blir spesielt viktig å følge kredittsituasjonen i bedriftslånemarkedet fremover for å unngå at manglende kredittilgang bremser utviklingen ytterligere.

Les også:
- Bunnen var i februar
Krisen varte to måneder
- Det er verre enn vi tror
Kronen tar dollarjafs

Personvernpolicy