- Høyere risiko å investere i Norge

<p>Det norske aksjemarkedet er mer syklisk, og har derfor høyere risiko (foto: Scanpix).</p>
Det norske aksjemarkedet er mer syklisk, og har derfor høyere risiko (foto: Scanpix).

<pNorske investorer mener det er mest risikabelt hjemme – og venter samtidig fet gevinst det kommende året. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Investorerene i Skandinavia forventer en avkastning i eget aksjemarked på rundt 7,5 prosent de neste 12 månedene, noe som tilsvarer en risikopremie på rundt fire prosent i forhold til bankinnskudd, viser en undersøkelse analyseselskapet YouGov Zapera har utført for Danske Capital blant investorer i Norge, Sverige og Danmark.

- Det er en moderat forventning, og ikke mer enn det må være for å være i aksjemarkedet. Samtidig er det en styrke at så mange ser en oppside, etter at det har gått så mye som det har gjort i det siste. Det er en støtte i markedet, og er med på å understøtte det positive sedimentet vi ser i Norge, sier administrerende direktør Andre Vatsgar i Danske Capital Norge til DN.no.

Ikke mindre risikovillige
Over 60 prosent av de spurte i de tre landene sier at finanskrisen ikke har redusert deres risikovillighet. Og investorer med høy inntekt er villige til å ta mer risiko enn andre.

Kun et fåtall av de spurte i alle landene har solgt for å ta gevinst de siste seks månedene.

Når investorene blir spurt om hvilke markeder de tror vil stige mest de neste 12 månedene, er det ingen spesielle områder som peker seg spesielt ut.

- Vi kan likevel se at det er en viss tilnærming til å ha størst tro på sitt eget marked. Dette gjenspeiles også i forhold til hvor de har investert mest, sier Vatsgar.

Høyest risiko i Norge
Undersøkelsen viser også at norske investorer mener at det er høyere risiko å være investert i Norge enn øvrige markeder.

- Det viser veldig god innsikt. For det gir høyere risiko å investere på en så syklisk børs som Oslo børs er. Jeg tror det er et resultat av at vi over tid har sett at det har vært et betydelig høyere standardavvik i det norske markedet enn i det globale markedet, sier Vatsgar.

I forhold til mange andre børser har Oslo børs en stor andel energi, shipping, og mye industri knyttet til olje, shipping og offshore.

- Det gjør at vi blir følsomme for enkeltfaktorer, som for eksempel oljeprisen. Andre børser har en bredere sammensetning, og svinger derfor mindre.

Mest fokus på hjemlandet
Alle investorene har en klar overvekt av investeringer i hjemlandet, såkalt ”home bias”, men utover dette er det enkelte forskjeller. Nordmenn har nesten like mye fokus på Norden som investeringsområde, mens dansker favoriserer Europa, og svenskene enkeltland som Tyskland, Japan og USA.

- Hovedårsaken til at de fleste investorene har et sterkere fokus på hjemmemarkedet er vi har størst forutsetning å mene noe om det som er nærmest, sier Vatsgar.

Stoler på fondsforvalterne
Investorene i alle land har tiltro til at fondene innehar kompetanse. Men nordmenn utpeker seg ved at de har betydelig høyere tro på at fondene vil gi bedre avkastning enn å investere selv.

- Det får vi ta som en tillitserklæring, sier Vatsgar.

Uansett om det er en småsparer, privatinvestor, eller et stort livselskap, mener Vatsgar den desidert viktigste jobben man gjør i forbindelse med investeringen er å kartlegge risikoevne og -vilje. Med det mener han tidshorisonten og formålet med sparingen og egen kompetanse knyttet til investeringer.

- Mange studier viser at over 90 prosent av all fremtidig avkastning skapes ved å gjøre en riktig aktivaallokering i forhold til egen risikoprofil. Det betyr at man skal ha fokus på hvor mye man skal være investert i aksjer i forhold til renter, som jeg mener er de to viktigste byggeklossene i en finansiell portefølje. En privatinvestor eller småsparer har stort sett en betydelig eksponering i eiendom med egen bolig, og er allerede dekket i den aktivaklassen sier Vatsgar.

Les også:
Sissener: - Børsen vil definitivt stige i 2010
Wicklund: - Bør spare mer i aksjer nå
Spetalen hoppet av eget fond

Personvernpolicy