- Ti års vekst kan reverseres

Arbeidere på en bygningsplass i Johannesburg. I første halvdel av 2009 gikk økonomien i Sør-Afrika tilbake med tre prosent. Foto: Karel Prinsloo/AP.
Arbeidere på en bygningsplass i Johannesburg. I første halvdel av 2009 gikk økonomien i Sør-Afrika tilbake med tre prosent. Foto: Karel Prinsloo/AP.

<pI dag er FN-dagen for industrialisering av Afrika, men finanskrisen kan bety slutten på en god utvikling.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I forbindelse med FN-Generalforsamlingens vedtak om det andre tiåret for industriutvikling i Afrika om det andre tiåret for idustriutvikling i Afrika, avgjorde forsamlingen også at 20. november skal være industrialiseringsdag for Afrika.

Målet for dagen er å mobilisere det internasjonale samfunnet til å investere mer i industri i Afrika. Og siden 2000 har det vært en firedobling av utenlandske investeringer på kontinentet.

Billig arbeidskraft og gode insentivordninger flytter kinesiske firmaer til Afrika. Her fra Kairo. Foto: Khaled Desouki/AFP.Billig arbeidskraft og gode insentivordninger flytter kinesiske firmaer til Afrika. Her fra Kairo. Foto: Khaled Desouki/AFP.

Kina har med sine direkte investeringer i Afrika dominert. Med unntak av finanssektoren økte investeringene med 79 prosent til 875 millioner dollar i første halvår i år. Den totale kinesiske investeringen i Afrika var på 26 milliarder dollar ved utgangen av 2008, ifølge tall fra kinesiske myndigheter.

- Ikke et glansbilde

Og Kinas sterke nærvær i Afrika har ført til flere bekymringer i Vesten, ikke minst på grunn av den gode kontakten mellom Beijing og flere korrupte og udemokratiske afrikanske ledere.

SSB (2006).SSB (2006).

Jostein Hole Kobbeltvedt i organisasjonen Slett u-landsgjelda er blant dem som setter spørsmålstegn ved om Kinas inntog i Afrika faktisk fører til en positiv utvikling:

- De bidrar i liten grad til kompetanseheving og teknologioverføring da firmaene stort sett bruker kinesisk arbeidskraft og flere kritikerne hevder at prosjektene ofte tar lite hensyn til miljø og lokalbefolkning.

I løpet av det siste tiåret har mellom 750.000 og én million kinesere flyttet til Afrika. Kinesiske arbeidere finnes over alt på kontinentet. Alt fra mannen som driver en liten kiosk til nyrike bedriftseiere som kjører rundt i eksklusive biler og sender barna sine på dyre privatskoler.

Den rød-grønne regjeringen oppfordrer norske bedrifter til å investere i Afrika og har blant annet lagt fram en egen plan for å øke investeringene i Vest-Afrika. Men Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er klar over at det finnes fallgruver.

- Hvis man bygger opp solide skikkelige industribedrifter som skaper arbeidsplasser og positive ringvirkninger, så er det noe av det beste som kan skje. Gjør man det motsatte, bringer inn alt utenifra, og tar ut superfortjeneste av råvarer uten å skape arbeidsplasser, kan det være negativt og skape ytterligere konflikt, innrømmer Solheim til Verdensmagasinet x.

Fra bistand til investering

De krever en lønn som er mulig å leve på utenfor en butikk i Johannseburg. Foto: Karel Prinsloo/AP.De krever en lønn som er mulig å leve på utenfor en butikk i Johannseburg. Foto: Karel Prinsloo/AP.

Kinesiske investorer i Afrika har vært bortskjemte med statlige lån med lav rente, men nå må de motvillig over på det kommersielle markedet. Og finanskrisen bremser andre vestlige land til å komme på banen.

Det norske oljefondet har vært svært restriktiv med å investere i Afrika sør for Sahara. Samtidig som oljefondet på grunn av finanskrisa tapte 633 milliarder i løpet av 2008, hadde Norfund, som kun investerer i u-land en avkastning på pluss 21 prosent, ifølge Ny Tid.

- Dessverre truer nå finanskrisen med å reversere mye av den positive utviklingen som har skjedd i Afrika de siste ti årene. Det er derfor avgjørende at målrettede støttetiltak settes inn for å sikre fortsatt økonomisk fremgang og for å unngå at kampen mot fattigdom settes tilbake, skriver Kjell Roland, administrerende direktør i Norfund i Bistandsaktuelt.

Donald Kaberuka er president i the African Development Bank. Foto: J. Scott Applewhite/AP.Donald Kaberuka er president i the African Development Bank. Foto: J. Scott Applewhite/AP.

Han peker på at i verdens største spørreundersøkelse om veien ut av fattigdom svarer de fattige selv at lønnen er viktigst.

- Svært negativ

De oljeeksporterende landene lider under fall i etterspørselen, bistandsoverføringene går ned og når risikoviljen for investeringer går ned. For eksempel har 100 000 jobber blitt tapt som følge av nedlegging av smelteverk i Kongo. Og kontinentets største økonomi, Sør-Afrika, er i resesjon. I første halvår gikk de tilbake med tre prosent.

- Mange har allerede lidt betydelig under krisen med høye matpriser. Effekten av finanskrisen kan få svært negative følger for både politisk stabilitet og menneskelig utvikling i Afrika sør for Sahara.

- I verste fall kan 10 år med positiv utvikling bli reversert, advarer Roland.

Personvernpolicy