HØYRES STATSBUDSJETTNå må du ha kreft for å bli sykmeldt

- Sykepengeutgiftene må ned. Vi mener det skal særlige grunner til for å bli 100 prosent sykmeldt, sier Jan Tore Sanner og Erna Solberg. Foto: Ragnhild Dalslåen.
- Sykepengeutgiftene må ned. Vi mener det skal særlige grunner til for å bli 100 prosent sykmeldt, sier Jan Tore Sanner og Erna Solberg. Foto: Ragnhild Dalslåen.
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pHøyre vil kutte 400 millioner på å få sykmeldte over i arbeid. Bare i «særlige tilfeller» skal folk sykmeldes 100 prosent ifølge partiets forslag til statsbudsjett for 2010. Til gjengjeld blir det 6 milliarder i skattelette. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bare i særlige tilfeller skal du få 100 prosent sykmelding av legen. Dersom Høyre får det som partiet vil, skal legene heretter sykmelde folk delvis.

Det går fram av partiets forslag til statsbudsjett for neste år, som partileder Erna Solberg og nestleder Jan Tore Sanner presenterte på en pressekonferanse i formiddag.

- Hva skal til for å kunne bli fullt sykmeldt heretter?

- Det å være i aktivitet hjelper de fleste, sier Erna Solberg på ABC Nyheters spørsmål, og konkretiserer:

Syndrom eller kreft

- Har du kronisk tretthetssyndrom, eller er til kreftbehandling, skal vi ikke forlange at du er i jobb.

- Men vi tror aktivitet, deltakelse på arbeidsplassen, er sunt, sier kvinnen som i sin tid som kommunalminister gikk under tilnavnet «Jern-Erna».

- Det hjelper ikke mot skilsmisse å være sykmeldt! slår Solberg fast.

- Sykemelding blir brukt til mestringsmiddel i det norske samfunnet. Men blir psykisk syke dårligere av å bli sykmeldt, så må de aktiviseres, mener hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Sparer 400 mill uten karensdager

Alt i alt vil partiet i 2010 spare 400 millioner kroner på sine tiltak for å få folk over fra trygd til arbeid. Det skal blant annet oppnås ved innstramming i legenes praksis med å skrive ut sykemeldinger, og ved større satsing på tilrettelegging av arbeidsplasser, rehabilitering og pasientbehandling.

- Vi går ikke inn for karensdag (første dag av sykmelding uten lønn, red. anm.) eller kutt i sykelønnsordningene, presiserer Jan Tore Sanner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bøndene betaler mest

Alt i alt vil Høyre kutte 8,937 milliarder kroner av de offentlige utgiftene. Regjeringen vil dermed øke det offentlige forbruket med 11.3 milliarder kroner, til 548,6 milliarder.

Det største kuttet kommer i statsstøtten til landbruket. Av de 13 milliardene regjeringen foreslår i utbetalinger, vil Høyre fjerne 1, 86. Dette trass i at staten allerede har inngått en bindende avtale med jordbrukets organisasjoner, som har virkning i 2010.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kuttent tas mest der støtte er tillatt i forhold til det internasjonale WTO-regelverket, direkte tilskudd (minus 1,4 milliarder. Pristilskudd, som WTO vil stramme inn på, kuttes med 450 millioner.

Bort med byråkrati og bistand

Høyre vil også spare 1050 millioner kroner på statlig byråkrati ved å effektivisere og kutte bevilgninger og oppgaver for fylkesmennene.

Videre vil Høyre spare 868 millioner kroner på å stramme inn asylpolitikken, og 845 millioner på å kutte norsk bistand.

Særlig misliker Erna Solberg bistand til Latin-Amerika og korrupsjons-befengte Uganda.

Mindre skatt

Regjeringen vil i sitt statsbudsjett for 2010 ha opp det private forbruket med 48,6 milliarder, til 1048,6 mrd.

Her vil Høyre spe på ved hjelp av skatte- og avgiftslettelser på i alt 6,072 milliarder. Blant annet vil innslagspunktet for toppskatt bli hevet, slik at 100.000 færre vil betale toppskatt. Minstefradraget på lønnsinntekt økes med 3500 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Litt mindre oljepenger

Høyre ser mindre bruk av oljepenger som ett av de viktige veivalgene i den økonomiske politikken. Stortinget har tidligere vedtatt en såkalt handlingsregel, som sier at man over tid skal bruke 4 prosent av den forventede avkastningen av oljefondet.

I nedgangstider kan staten bruke mer, mot å bruke tilsvarende mindre i gode tider. Nå kritiserer Høyre at regjeringen vil bruke 148,5 oljemilliarder i 2010. Det er 44,6 milliarder mer enn 4-prosentsregelen.

Høyres forslag ligger 2,3 milliarder kroner lavere. Partitoppene understreker på flere av punktene at budsjettforslaget utgjør et første skritt i omleggingen til en annen økonomisk politikk.

Les alt om Høyres budsjettforslag på partiets hjemmeside her.