- Hvis dette stemmer er jeg svært overrasket

<p>Selv direktør i Senter for seniorpolitikk, Åsmund Lunde, hadde ikke fått med seg de spesielle begrensningene på AFP for offentlig ansatte. Og han er ikke alene, om å bli overrasket (foto: Scanpix).</p>
Selv direktør i Senter for seniorpolitikk, Åsmund Lunde, hadde ikke fått med seg de spesielle begrensningene på AFP for offentlig ansatte. Og han er ikke alene, om å bli overrasket (foto: Scanpix).

<pEr du offentlig ansatt med planer om å gå av med AFP, risikerer du samme regel-sjokk som Åsmund Lunde fikk. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Pensjon

Såkalt ytelsesbasert ordning sikrer arbeidstakerne en viss prosentandel av lønnen som pensjon. Fordelen for arbeidstakerne er at de vet hva de får, og at det er bedriftens ansvar å sette av nok penger til å oppfylle forpliktelsen.

Innskuddsbasert ordning på den andre siden gir arbeidstakeren en pensjon som varierer ut fra hvor mye penger som settes inn, og avkastningen av disse (minus kostnader). Arbeidstakeren, ikke bedriften, bærer risikoen for den endelige pensjonsytelsen.

Med unntak for enkelte av de yngste arbeidstakerne regnes gode ytelsesbaserte ordninger i dag for å være gunstigere for arbeidstakeren enn innskuddsbaserte ordninger med maksimale innskudd.

De fleste 60-65-åringer ønsker å kunne kombinere jobb med pensjon. Men ennå har det ikke gått opp for alle at offentlig ansatte ikke kan velge denne løsningen uten å miste AFP-pensjonen, skriver Dagens Næringsliv i dag.

Mange vil kombinere
Pensjonsreformen som trer i kraft i 2011 vil i første rekke påvirke de som i dag er mellom 60 og 65 år. En ny undersøkelse fra Storebrand viser at over halvparten av dagens 60-65 åringer planlegger å fortsette i arbeid til tross for at de har mulighet å ta ut full pensjon ved fylte 62 år. 43 prosent svarer at de ønsker å kombinere hel- eller deltidsjobb med pensjon. Dette er positiv respons på en reform som har som hensikt er å holde folk lenger i arbeid.

Men det er ett problem.

Undersøkelsen tyder på at svært få har fått med seg at dette kun er en mulighet som er åpen for ansatte i privat sektor. Takket være årets pensjonsforlik i offentlig sektor, ble AFP videreført i dagens form for alle offentlig ansatte. De får dermed ikke mulighet til samme gunstige kombinasjon av arbeid og tidligpensjon som i privat sektor.

Mister AFP
Selvstendig pensjonsekspert Alexandra Plahte stusser over at så mange i offentlig sektor svarer at de vil kombinere fleksibel pensjon fra folketrygden med jobb fra 2011, og tror det kan bero på en misforståelse. Hun poengterer at offentlig ansatte som velger å ta ut alderspensjonen fra folketrygden før 67 år, ikke i tillegg kan ta ut Avtalefestet pensjon (AFP).

- Selv om mange tror det, omfattes altså ikke offentlig sektor av ny AFP. Det betyr at de ikke kan tjene ubegrenset ved siden av AFP-pensjonen, slik man kan med ny AFP i privat sektor, sier hun til Dagens Næringsliv.

Etter dagens regler avkortes pensjonen ved inntekt over 15.000 kroner i året.

Det vil si at du selv må velge enten å ta ut AFP med avkortningsreglene, som fortsatt gjelder i offentlig sektor, eller fritt kombinere jobb og fleksibel alderspensjon men da få livsvarig lavere pensjon fra Nav.

- Som et alternativ til AFP, vil sistnevnte neppe være særlig aktuelt for mange i offentlig sektor, konstaterer hun.

Overrasket
Direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk er én av dem som ikke har fått med seg dette aspektet ved den nye pensjonsreformen.

- Hvis dette stemmer er jeg svært overrasket, uttrykker han.

- Det å ha en mer fleksibel arbeidshverdag vil være en kjempefordel, det er ingen tvil om. Det er helt avgjørende for å heve avgangsalderen, sier han.

Mange svarer at de kjenner for dårlig til de nye reglene for å ta ut pensjon før fylte 67 år. Over halvparten svarer at de føler seg ganske eller svært dårlig informert.

- Det er urovekkende, siden disse i løpet neste år må ta stilling til de nye reglene, sier Bjørn Sættem i Storebrand. Han tror denne uvitenheten kan føre til misforståelser og at planer blir lagt på feil grunnlag.

For å ta ut fleksibel pensjon fra 2011 må du gi Nav beskjed før august 2010.

Les også:
Vond pensjon
Frykter omkamp om AFP-ordningen
Og nå: Noe vrient

Personvernpolicy