Flere betaler toppskatt

Flere betaler toppskatt
Flere betaler toppskatt

<pMen færre betaler formuesskatt viser skatteligningen fra 2008.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skattekalkulatorer

Skatteberegning 2010
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2010. Kalkulatoren kan brukes av nesten alle.

Rask skatteberegning 2010
Her kan du beregne skatten din i 2010 for lønnsinntekter.


Skatteberegning 2009
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2009.

Beregning av lønnsinntekt 2008
Her kan du beregne hva den egentlige lønnsinntekten er ut fra opplysningene i skattelistene.

Skatter og avgifter 2009
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på ABC Penger.

Over 50.000 flere betalte toppskatt i 2008. Totalt betalte 932.000 toppskatt, opp fra 877.000 i 2007. Den viktigste årsaken tildet var at lønnen økte mer enn det som var forventet når innslagspunktet for toppskatten ble fastsatt.

Dette viser skatteligningstallene som ble lagt frem av Statistisk Sentralbyrå i dag.

Sammenlignet med 2005 betaler nå over 243.000 flere toppskatt. Totalt ble det innbetalt nesten 19 milliarder kroner i toppskatt.

Færre med formuesskatt
Siden fribeløpet for betaling av formuesskatt ble økt fra 220.000 kroner til 350.000 kroner, har færre betalt denne skatten i 2008. Denne trenden vil helt sikkert fortsette fordi fribeløpet ble satt opp til 470.000 kroner i 2009, og ytterligere opp til 700.000 kroner i 2010.

Det ble innbetalt totalt 11,5 milliarder i formuesskatt i 2008. Dette er omtrent det samme som året før. Årsaken til at innbetalingen gikk ned var at ligningsverdien av boliger ble økt med 10 prosent, og at formuesverdier av aksjer og aksjefond ble satt opp til 100 prosent av markedsverdien.

Skatten økte
De totale skatteinntektene økte fra 308,2 milliarder i 2007 til 327,7 milliarder kroner i 2008. I gjennomsnitt betalte hver skatteyter 91.600 kroner i skatt.

Personvernpolicy