Får skylden for data-rot

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen får skylden for den raske innføringen av nytt datasystem i Forsvaret. Forsinkelser, økte kostnader og svekket forsvarsevne, er konsekvensene. Foto: Scanpix
Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen får skylden for den raske innføringen av nytt datasystem i Forsvaret. Forsinkelser, økte kostnader og svekket forsvarsevne, er konsekvensene. Foto: Scanpix

<pDe nye datasystemene i Forsvaret fungerer ikke. Departementet gir tidligere forsvarssjef Sverre Diesen skylden for forsinkelser, overskridelser og svekket forsvarsevne.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Da Riksrevisjonen la fram sin gjennomgang av hvordan statens ulike organer styrer og kontrollerer egen økonomi, fikk Forsvaret nok en gang sterk kritikk.

- Selv om vi ikke trekker selve regnskapet i tvil, viser det en utvikling i gal retning, sier ekspedisjonssjef Hans Conrad Hansen i Riksrevisjonen.

Han viser for eksempel til at forsinkelsene har blitt flere (antall inkassosaker økte fra 147 i 2007 til 518) og betalingen av morarenter og inkasso større ( fra 1,4 millioner til
ca. 4,3 mill. kroner), noe Kontroll- og konstitusjonskomiteen i fjor ba Riksrevisjonen følge særlig nøye med på.

- Jeg er sikker på at våre funn vil bli fulgt opp, sier Hansen til ABC Nyheter.

Både Oljefondet og NAV var blant dem som også fikk kritikk av Riksrevisjonen.

Diesens ansvar

I sin forklaring på hvorfor de nye datasystemene ikke fungerer, får tidligere forsvarssjef Sverre Diesen skylden av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (som tirsdag ble ny helseminister).

Til Riksrevisjonen skriver hun om dataomleggingen som kalles Økonomiprosjektet FIF 2.0 at det «på sikt» vil gi forbedringer. Det gjøres også veldig klart at tidspunktet for oppstart var en beslutning fattet av daværende forsvarssjef Sverre Diesen.

Som ABC Nyheter avslørte sommeren 2008 skjedde denne innføringen mot klare interne anbefalinger og nå bekrefter Riksrevisjonens gjennomgang at det nye systemet også hadde store feil og mangler.

Les også: Holder fast på data-dato

I sitt svar til Riksrevisjonen åpner den nylig avgåtte forsvarsministeren for at problemene kunne ha vært unngått. Departementet hadde lagt opp til at Økonomiprosjektet (ØP) skulle vurderes ut fra følgende prioritering: ytelse, tid og kostnad.

Hun skriver at det var Forsvaret som kom fram til sommeren 2008 som det beste tidspunktet «sett i et helhetlig perspektiv», og fortsetter:

«Jeg vil understreke at det ikke på noe tidspunkt har vært aktuelt fra departementets side å endre innbyrdes prioritering av prosjektets styringsparametre. Alternativt kunne det vært aktuelt å endre kravet om at nytt system skulle nyttes til regnskapsavleggelse fra og med 2008. Forsvaret anmodet imidlertid aldri om en slik endring», skriver Strøm-Erichsen.

- Forsvaret mente at implementering av FIF 2.0 sommeren 2008, som var i henhold til planen, var det gunstigste, alle forhold tatt i betraktning. Bakgrunnen for dette var blant annet at man ville unngå problematikk rundt årsavslutningen 2008/09 og utfordringer knyttet til andre store oppgaver Forsvaret stod ovenfor, sier forsvarsstabens sjef, viseadmiral Jan Eirik Finseth, i en kommentar til kritikken.

- Mange forberedelser var gjort, og konsekvensene ved å utsette kunne også by på store utfordringer, sier han.

- Vil ikke fordele skyld

Forsvarsdepartementet sier de ikke har noe behov for å fordele skyld i denne saken.

- Vi har hele tiden hatt en løpende dialog rundt utfordringer og muligheter, og departementet har hatt mulighet til å følge de prosesser som førte opp til vår tidligere forsvarssjefs beslutning. Det at Forsvaret mente at implementering av FIF 2.0 sommeren 2008 var det gunstigste, alle forhold tatt i betraktning, tok vi til etterretning, sier departementsråd Erik Lund-Isaksen.

Departementet mener begrunnelsen for den avgjørelsen var blant annet at man ville unngå problematikk rundt årsavslutningen 2008/09.

- Vi var klar over at uansett når innføringen ble satt i gang ville det føre til utfordringer, og konsekvensene ved å utsette ville også by på store utfordringer. Forsvaret står over for mange store oppgaver og utfordringer, derfor var det her et valg mellom to onder. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen tok en avgjørelse som vi var helt innforstått med, sier Lund-Isaksen.

Svekket operativ evne

I sin oppsummering uttrykker Riksrevisjonen engstelse for at Forsvarets operative evne kan være truet. «De mangler som er avdekket kan gi alvorlige konsekvenser både for personellets sikkerhet og Forsvarets evne til å gjennomføre pålagte oppgaver», heter det.

Strøm-Erichsen innrømmer også at problemene som den hurtige innføringen førte til, «kan ha innvirkning på Forsvarets operative evne, men departementet vurderer den operative evnen i Forsvaret som tilfredsstillende».

Riksrevisjonens ekspedisjonssjef med ansvar for Forsvarsdepartmentet vil ikke kommentere det ansvar som eventuelt påligger tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i forhold til når man valgte å starte opp økonomiprosjektet.

- Den tolkningen må du legge frem for departementet. Men vi stiller spørsmålstegn ved at man satte systemet i bruk selv om det var påvist en rekke feil og mangler, sier Hansen.

Riksrevisjonen gir også Forsvarsdepartementet en ripe i lakken når det gjelder den videre utviklingen av FIF.

At man allerede, slik ABC Nyheter trakk fram høsten 2008, har offentliggjort kostnadsrammene for neste skritt - Logistikkprosjektet - kalles «uheldig». Riksrevisjonen skriver: «Dette er informasjon som mulige leverandører kan dra fordeler av ved å tilpasse sine tilbud».

- Vi synes det er veldig rart at man viser kortene før forhandlingene begynner, sier Hansen.

Først i sommer valgte Forsvarsdepartementet å konkurranseutsette Logistikkprosjektet.

Normaltilstand i 2011

I dokumentet heter det at Forsvaret først kan komme til å rapportere normalt i 2011.

- Jeg synes det er greit at de viser en ambisjon når vi kan forvente at FIF skal fungere som forutsatt, men i mellomtiden har vi både 2009 og 2010, sier ekspedisjonssjef Hansen.

Det har ikke lyktes ABC Nyheter å få kommentarer fra tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

ABC Nyheter har i etterkant av publisering lagt til kommentarer fra departementsråd Erik Lund-Isaksen etter innspill fra Forsvarsdepartementet.

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy