- Skal bli dyrere å leie bolig

<p>Det er dyrest å å leie i Oslo, og Bærum (illustrasjonsfoto: Colourbox).</p>
Det er dyrest å å leie i Oslo, og Bærum (illustrasjonsfoto: Colourbox).

<pHusleiene er på vei oppover. Og økningen skal fortsette, mener storaktør. </p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kalkulator

Eie eller leie-kalkulator
Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie.

I dag la Statistisk sentralbyrå frem leiemarkedsundersøkelsen for tredje kvartal 2009. Og tallene viser at gjennomsnittlig månedsleie var på 5.440 kroner i kvartalet. Det er en marginal økning fra kvartalet før.

- Vi tror leieprisene kommer til å vise en forsiktig økning også fremover, sier administrerende direktør Kai Sjøvold i Oslo-baserte Fredensborg Eiendomsselskap, som er Norges største privateide boligeiendomsselskap med mer enn 2.500 leiligheter for utleie samt 10.000 kvadratmeter næringslokaler.

Flere kjøper nå
I fjor på denne tiden var det mange som ønsket å selge boligen sin, men som ikke oppnådde ønsket pris og dermed leide ut boligen i stedet.

Dette førte til at det ble mange boliger til leie og prisene falt merkbart. Når salgsmarkedet tok seg opp, sank naturlig nok antall boliger til leie.

- Men siden det var mange å "ta av" tar det tid før dette gir et eventuelt utslag i form av økt husleienivå. Dersom salgsmarkedet fortsetter i dagens takt vil dette sannsynligvis føre til færre boliger på utleiemarkedet.

Dette kan igjen lede til høyere leiepriser. På den annen side er det flere som kjøper fremfor å leie nå sammenlignet med samme tid i fjor da salgsmarkedet lå nede på grunn av generell økonomisk usikkerhet, sier daglig leder Ragnhild A. Idebøen Utleiemegelerens kontor i Homansbyen i Oslo.

Inntekten viktigst
Over tid sier Sjøvold at det er utviklingen i disponibel inntekt hos potensielle leietakere som danner grunnlaget for utviklingen av leieprisene.

- Deretter er også dette markedet styrt av tilbud og etterspørsel, sier Sjøvold, og trekker frem disse faktorene:

  • antall ledige boliger på markedet
  • utviklingen i befolkningsmengden (netto innflytting og netto fødselsoverskudd/underskudd)
  • antall arbeidsløse
  • totalkostnaden ved å leie i forhold til å eie

- Dette betyr igjen at med en lav rentekostnad vil kostnadene ved å eie reduseres i forhold til å eie, og gjøre at flere velger kjøp i forhold til leie, sier Sjøvold.

Idebøen peker også på at når renten er lav, som nå, er det flere som har anledning til å kjøpe bolig og presset på etterspørselsiden i utleiemarkedet avtar. Dette innebærer at leieprisene stagnerer eller faller.

Dyrest i Oslo og Bærum
Leiemarkedsundersøkelsen viser at gjennomsnittlig månedsleie i Oslo og Bærum lå på 7.454 kroner i 3. kvartal, en økning på 0,2 prosent fra 2. kvartal. I Akershus utenom Bærum var tilsvarende leiepris 6.038 kroner.

I storbyene Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø var gjennomsnittlig leiepris 6.074 kroner per måned. I andre tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere lå månedsleien på 5 311 kroner.

Større boliger mest pop
Leieprisen for boliger med fem rom eller mer stiger mer enn resten av markedet. På landsbasis steg de med 0,5 prosent til en gjennomsnittlig månedsleie på 6.350 kroner i 3. kvartal 2009 fra kvartalet før. Siden første kvartal har leien for slike boliger steget med 1,5 prosent.

Det var ingen endringer i månedsleien for ettroms boliger fra andre til tredje kvartal, mens for to- og fireroms boliger var det en marginal økning i leien i samme tidsrom. For treroms boliger gikk leien derimot ned med 0,4 prosent, til 5 595 kroner per måned.

Les også:
Boligprisene stiger
Leieprisene prises oppover

Håvet inn på eiendom i råttent marked
Stenger døren for trege eiendomsmeglere

Personvernpolicy