Pensjonert oberst beskylder Forsvaret:- Anmeldte meg som hevn

<pOberst Jonn Bekkevold er sikker på årsaken til at Forsvaret har anmeldt ham: - Hevn fordi jeg kritiserte et flysalg.</p

- Anmeldte meg som hevn
- Anmeldte meg som hevn
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsvaret opplever nå at luften er i ferd med å gå ut av nok en politianmeldelse.

Det var for nesten to år siden at Forsvarsstaben (FST) anmeldte den pensjonerte obersten Jonn Bekkevold (74) til politiet. Det skjedde samtidig som NRK Brennpunkt holdt på med en kritisk sak hvor obersten var kilde.

- Det var en hevn fordi jeg hadde snakket med journalister, mener Bekkevold.

I anmeldelsen, som er datert 22. oktober 2007, beskrives det som «svært alvorlig» at han har holdt tilbake om lag 1,5 millioner kroner av Forsvarets midler på sin egen bedriftskonto. Saken etterforskes fortsatt av politiet.

- Vi kan ikke kommentere enkeltdetaljer eller enkeltpersoner i denne saken, sier Christian Øverli som er pressetalsmann i Forsvarsdepartementet (FD).

- Vi kan imidlertid bekrefte at Forsvaret gjentatte ganger har anmodet om tilbakeføring av offentlige midler til Forsvaret. Da anmodningene ikke førte frem og situasjonen således er at offentlige midler befinner seg utenfor offentlig kontroll, valgte Forsvaret å politianmelde forholdet, sier Øverli.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Forsvaret brøt avtale

Forsvaret brøt en avtale om salg av beltevogner for en «Flying Boxcar», deretter anmeldte de en privat aktør. Foto: FMSForsvaret brøt en avtale om salg av beltevogner for en «Flying Boxcar», deretter anmeldte de en privat aktør. Foto: FMS

Overfor ABC Nyheter bekrefter Bekkevold at pengene fortsatt står på en egen konto.

Han sier at de er urørte og kan tilbakebetales - hvis utleggene ved et avbrutt avtalt oppdrag for Forsvaret refunderes.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

At en avtale om å få fatt i et historisk fly til flysamlingen på Gardermoen, stanses ensidig av Forsvaret etter at Bekkevold i flere år hadde arbeidet med prosjektet, reageres det sterkt imot. Og at det skjer i et brev uten forvarsel eller konsultasjoner, gjør ikke saken bedre, mener han.

Han mener Forsvaret bryter en kontrakt med hans private firma Jonn Bekkevold International. At en politianmeldelse så følger, har ikke gjort det enklere å avslutte prosessen.

- Vi forsøker nå å få en ordning med Forsvaret, men jeg aksepterer ikke å sende hele beløpet tilbake etter å ha jobbet med saken i fire år, sier den pensjonerte obersten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Allerede 7. april 2006 blir ledelsen i Forsvarsstaben skriftlig gjort oppmerksom på forholdet. Det skjer i form av en rapport fra internrevisjonen merket «FORTROLIG».

Dette 11 sider lange notatet - som ABC Nyheter har en kopi av - er skrevet etter en gjennomgang av Forsvarets museer (FMU).

Her beskrives de forholdene som Bekkevold senere anmeldes for.

Ved museet har man en ordning hvor utrangert materiell kan brukes som byttemiddel for å få fatt i annet forsvarsmateriell av større museal verdi.

Men i dette tilfelle selges 20 eldre beltevogner for å reise kapital for å kunne kjøpe et fly av typen C-119 «Flying Boxcar» - det eneste transportflyet man mangler ved samlingen på Gardermoen, og som ble brukt under FN-operasjonene i Kongo på begynnelsen av 60-tallet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fikk klarsignal

En bekreftelse for salget skal også være signert av direktøren ved museet, skriver internrevisjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Ja, jeg signerte for salget, men bare av én beltevogn. Det var min tabbe, sier Rolf Scheen som var museumsdirektør da dette skjedde.

- Men så ble alle solgt over natten. Det klarte Bekkevold på en eller annen måte, men det var ikke klarert med meg. Vi hadde et stabsvedtak om at dette transportflyet ikke skulle anskaffes, sier han.

- Likevel, jeg oppfatter ikke Bekkevold som noen svindler, sier Scheen.

En annen part i saken, den nå pensjonerte majoren Roar Glenne som også jobbet ved FMU, ønsker i utganspunktet ikke å kommentere saken.

Men han sier Bekkevold fikk klarsignal til å selge to beltevogner og at han var utnevnt av direktøren til å selge vognene, men at dette så ble stoppet.

- Men nå får dette være et forhold mellom Forsvaret og Bekkevold. Jeg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, sier Glenne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men det er Glenne som undertegner det brevet hvor han på vegne av FMU, ber om at det ordnes med en nødvendig eksportlisens for de 20 beltevognene som selges til Canada.

Kritisk til flysalg

Jonn Bekkevold tror anmeldelsen, som sendes politiet 18 måneder etter at staben er gjort oppmerksom på forholdene, egentlig bunner i at han involverte seg i Forsvarets ulike planer om salg av utrangerte F5-jagerfly.

Bekkevolds firma assisterte i sin tid den eneste åpne budgiver da Forsvaret forsøkte å selge jagerflyene første gang for snart åtte år siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han tror ikke at det er tilfeldig at anmeldelsen leveres akkurat når NRK Brennpunkts redaksjon begynner å stille spørsmål om ikke jagerflyene nå står i fare for å bli solgt til en privat person - Ross Perot jr, noe som i så fall ville være et brudd på det norske regelverket om videresalg av våpen og militært utstyr.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En av journalistene som arbeidet med Brennpunkt-dokumentaren den høsten, Tarjei Leer-Salvesen, opplyser at de startet arbeidet med F5-saken 12. oktober, og de hadde sin første direkte kontakt med Bekkevold 17. oktober. De intervjuet ham den 31. oktober og saken ble sendt på NRK i januar 2008.

- Vi fortalte ingen utenforstående om intervjuet før det ble sendt, sier han.

NRKs gravende journalister ble ikke gjort oppmerksom på prosessen mot Bekkevold før «en god stund etter at programmet var sendt», opplyser Leer-Salvesen.

- Trakassering

En som har engasjert seg i saken er forbundsleder Peter A. Moe i LO-tilknyttede Norges Offisersforbund (NOF). I et engasjert brev til FST fra i sommer kaller han Forsvarets opptreden i saken «uetterrettelig» og han mener den «strider mot sømmelig forvaltningsskikk».

«Norges Offisersforbund vil ikke lenger la Forsvaret holde fram med trakasseringen av Bekkevold. Vi krever at politianmeldelsen trekkes tilbake og at Bekkevold inviteres til et møte hvor hans fordringer mot Forsvaret blir gjort opp».

Artikkelen fortsetter under annonsen

FDs talsmann vil ikke gi noen kommentarer til Bekkevolds teori om at anmeldelsen er en hevnaksjon. Christian Øverli viser kun til sitt tidligere svar om saken.

Også tidligere har Forsvaret og Forsvarsdepartementet blitt kritisert for å bruke politi og påtalemyndighetene, sist i kjølvannet av Oslo tingretts frifinnelse etter Økokrim-granskning av de Siemens-betalte golfturene til flere forsvarsansatte.