Tjener nesten dobbelt så mye som «folk flest»

Det nye Stortinget tjener langt bedre enn folket de skal representere. Foto: Montasje
Det nye Stortinget tjener langt bedre enn folket de skal representere. Foto: Montasje
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pVåre folkevalgte tjener 84 prosent mer enn folket.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
OM TALLENE

Beregningene er basert på opplysninger fra skatteligningen fra 2007 og data fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og tar for seg inntekt og formue til alle på det nye Stortinget etter valget.

Det er viktig å påpeke at brorparten av stortingrepresentantene ved valget ble gjenvalgt, men likevel at en betydelig andel er ferske, eller gjør comeback, på Stortinget.

Brorparten fikk i 2007 inntekten sin fra Stortinget, mens de nye representantene fikk sin inntekt fra andre steder.

Tallene baserer seg på 167 av 169 representanter. To representanter er ikke inkludert, da de ikke står oppført i ligningen fra 07.

593.013 kroner.

Det er gjennomsnittlig alminnelig inntekt blant de nye stortingsrepresentantene, basert på tall fra skatteligningen anno 2007. Gjennomsnittlig formue er enda høyere: 911.009 kroner.

– En kan i den forbindelse stille seg spørsmålet om stortingspolitikerne fjerner seg fra folket. Det kan så være, det er lett å bli seg selv nok – men jeg tror ikke grunnen er at de tjener for godt, sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen, til ABC Nyheter.

Helt annen verden

Men stortingsrepresentantene, som skal jobbe for alle samfunnsgrupper i folket, befinner seg i et helt annet sjikt enn den øvrige befolkningen – både på inntekts- og formuessiden.

Beregninger basert på skatteligningstallene fra 2007 tilsier at gjennomsnittlig alminnelig inntekt i folket lå på 322.500 kroner.

Dermed tjente de ferske stortingsrepresentantene altså 84 prosent mer enn den øvrige befolkningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I samme periode var gjennomsnittlig bruttoformue i befolkningen 614.900 kroner.

Stortingsrepresentantene har med andre ord en gjennomsnittlig formue som er 48 prosent høyere enn folket de skal representere.

Motvirker korrupsjon

Todal Jenssen poengterer at det i en forstand er naturlig at stortingspolitikerne tjener bedre enn folket, men at spørsmålet har mange dimensjoner.

– Er den høye inntekten rimelig i forhold til arbeidssituasjonen og arbeidsbelastningen? Ja, det tror jeg de fleste som er på innsiden av systemet vil si. Sånn sett er den kanskje på et rimelig nivå, selv om kanskje ikke alle på utsiden aksepterer lønnsnivået, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det han tror mange glemmer når debatten omkring pensjoner og lønnsnivå på Stortinget kommer opp, er et moment som blir flittig diskutert ute i Europa.

– Et kjent problem i mange land er at representanter som tjener lite lar seg bestikke. I Norge tenker imidlertid de fleste at korrupsjon ikke er mulig, men dette er noe som har vært et viktig tema for eksempel i EU, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han poengterer også at stortingsrepresentantene stort sett har en helt annen arbeidsbelastning enn snittet i befolkningen, og at det ikke er urimelig at de skal ha kompensasjon for å være «på vakt» hele døgnet.

Rike representanter

Nå skal det også sies at det er enkelte stortingsrepresentanter som bidrar til å trekke opp snittet betydelig.

Nicolai Astrup fra Høyre er Stortingets rikeste mann, med en formue på hele 66,4 millioner kroner. Svein Flåtten, også fra Høyre, står oppført med en formue på 24,3 millioner kroner.

Også Jonas Gahr Støre drar kraftig opp snittet. Fra sin næringsvirksomhet har han opparbeidet en formue på hele 33 millioner kroner.

Medianformuen på Stortinget er imidlertid kroner null, da flertallet av representantene har en gjeldsbelastningen som overstiger verdien av eiendelene.

Det er også noen representanter som trekker opp snittinntekten på det nye Stortinget. Medianinntekten er 560.775 kroner – altså noe lavere enn gjennomsnittsinntekten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er Fremskrittspartiet som har representanten med den høyeste inntekten. Fjerdekandiat fra Akershus, Ib Thomsen, tjente i 2007 knappe to millioner kroner i alminnelig inntekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Før han inntok Stortinget i 2005 var han områdesjef i Forsvaret.

Betydelig høyere lønn

Skatteligningstallene gir oss heller ikke det helt korrekte bildet. Våre ferske stortingsrepresentanter har i stor grad en høyere stillingsprosent enn den gjennomsnittlige graden ellers i befolkningen.

Likevel gir dette en god indikator.

Det er offentlig kjent at stortingslønnen før tillegg og andre goder lå på 655.000 kroner i 2008. Enkelte representanter får også lønnspåslag fra egen stortingsgruppe.

Til sammenligningen var gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte i hele Norge 424.812 kroner i 2008, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Basert på disse tallene var stortingslønnen 54 prosent høyere enn gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte i befolkningen for øvrig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

10 prosent mer

NB! En leser hadde etter at denne saken ble publisert blant annet innspill om at det er problematisk å ta gjennomsnittet av alle stortingsrepresentantene samlet, da det altså inkluderer både nye og gamle representanter.

I forlengelsen av det viser enkle beregninger at gjennomsnittsinntekten hos de nyvalgte representantene var på 551.165 kroner.

Gjennomsnittsinntekten hos representantene som også satt på Stortinget i 2007, da dataene fra skatteligningene stammer fra, var 610.992 kroner.

De gjenvalgte representantene tjente i 2007 altså ti prosent mer enn de nyvalgte.