Bolig- og eiendomsskatt minst populært

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

<pSkatter som rammer bolig og eiendom er de minst populære blant velgerne og skattyterne, viser en ny undersøkelse.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om skatt

Inntektsskatter:
- Skatt på alminnelig inntekt - Trygdeavgift - Toppskatt
Formuesskatt
Skatt på aksjer

Eiendomsskatt

SKATTEKALKULATORER:
Skatteberegning 2009
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2009.

Aksjebeskatning for 2009
Regn ut hvilken skatt du får på aksjeresultatet for 2009.

Eiendomsskatt
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra de forutsetningene du legger inn.

Merverdiavgift
Her kan du beregne hvor stor andel merverdiavgiften er av varens pris. Eller du kan regne ut hvor mye mva som må legges til varens pris. Gjelder for 2009.

På oppdrag fra Huseiernes Landsforbund har Synovate MMI gjennomført en undersøkelse om hvor rettferdig velgerne synes seks av de viktigste skattene er.

Inntektsskatten vurderes som klart mest rettferdig. 70 prosent betrakter skatten på inntekt som rettferdig. 18 prosent synes at den er urettferdig, mens 12 prosent svarer vet ikke eller at skatten verken er rettferdig eller urettferdig.

Skatt på aksjegevinst oppfattes som nest mest rettferdig. 52 prosent svarer at denne skatten er rettferdig.

Merverdiavgiften mener 48 prosent at mva er rettferdig, 29 prosent urettferdig og 23 prosent verken rettferdig eller urettferdig, eller vet ikke.

Videre følger formueskatten som kun 38 prosent betrakter som rettferdig, 47 prosent som urettferdig og 15 prosent som verken rettferdig eller urettferdig, eller vet ikke.

Den kommunale eiendomsskatten betraktes som lite rettferdig. 24 prosent svarer den er rettferdig. 59 prosent mener at denne skatten er urettferdig.

Dokumentavgiften oppfattes som den mest urettferdige skatten. 63 prosent mener denne er utrettferdig, bare 11 prosent synes den er rettferdig. 26 prosent svarer verken rettferdig eller urettferdig, eller vet ikke.

- Det bør være en tankevekker for både riks- og lokalpolitikere at skatt på bolig og eiendom er svært upopulære blant deres velgere og skattyterne, understreker adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund i en pressemelding.

Svarene oppsummert
Her er de prosentvise fordelingen av svarene på de seks ulike spørsmålene.

Type skattRettferdigUrettferdigPasse/vet ikke
Inntektsskatt70 %18 %12 %
Skatt på aksjegevinst52 %22 %26 %
Merverdiavgift48 %29 %23 %
Formuesskatten38 %47 %15 %
Kommunale eiendomsskatt24 %59 %17 %
Dokumentavgift11 %63 %26 %

Personvernpolicy