Eldre over 65 år hadde størst inntektsvekst

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

<pRealinntekten for par over 65 år økte med nesten dobbelt så mye som gjennomsnittsøkningen.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Realinntekten for par over 65 år økte med 77 prosent fra 1990 til 2007. I samme periode økte den gjennomsnittlige inntekten for norske husholdninger med 48 prosent.

Norske husholdninger hadde en realinntektsøkning på rundt 120.000 2007-kroner fra 1990 til 2007. Men det var først etter årtusenskiftet at kjøpekraften begynte å øke betraktelig, melder Statistisk sentralbyrå.

Eldre, både par og aleneboende over 65 år, opplevde den største inntektsøkningen i perioden, med henholdsvis 77 og 67 prosent.

I 2007 hadde enslige eldre en inntekt på drøye 172.000 kroner, men eldre var til tross for den kraftige inntektsøkningen fortsatt gruppen med lavest realinntekt.

Parhusholdninger uten barn i alderen 45-64 år, og par med voksne barn som hadde de høyeste inntektene i 2007.

Slik er husholdningsinntekten
SSB har laget en medianinntekt for en rekke grupper. Medianinntekt betyr den inntekten som ligger i midten av inntektsskalaen.

Indeksen er satt til 100 i 2004. Av tabellen under ser vi at det er gruppen «Par uten barn 67-74 år» som har hatt den beste utviklingen i peridoen fra 2004 til 2007.

Gruppen med den høyeste husholdningsinntekten er gruppen «Par med 3 barn 0-17 år»

Slik ser tallene ut i 2007. Det er ikke nyere tall enn dette. Siden dette har det vært en gjennomsnittlig lønnsvekst på omtrent 6 prosent i 2008. For 2009 ligger det forventningsmessig på ca. 4 prosent.

Husholdningsinntekt
Husholdningstypeetter skattIndeks
Alle husholdninger365 500113
Enslige 67 år og eldre171 000115
Enslige 67-74 år190 800116
Enslige 75 år og eldre163 200115
Par uten barn 67 år og eldre349 400119
Par uten barn 67-74 år385 800120
Par uten barn 75 år og eldre317 700117
Par med barn 0-17 år588 800114
- Med 1 barn576 200114
- Med 2 barn594 200115
- Med 3 barn602 300115
- Med 4 barn580 900114
- Med 5 barn eller flere528 400110
Mor med barn 0-17 år304 000109
- Med 1 barn292 300110
- Med 2 barn318 400108
- Med 3 barn eller flere336 600106
Far med barn 0-17 år357 600113
- Med 1 barn355 000113
- Med 2 barn367 000113
- Med 3 barn eller flere378 100111

Personvernpolicy