Siste frist for restskatten

Siste frist for restskatten
Siste frist for restskatten

<pTorsdag går fristen for betaling ut.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For de som fikk skatteoppgjør i sommer forfaller første termin 20. august. Andre termin forfaller 24.september. Restskatten deles opp i 2 terminer hvis restskatten er over 1.000 kroner.

Det er totalt 460.000 skatteytere som har fått restskatt på til sammen 5,9 milliarder kroner. De fleste har fått en restskatt på under 15.000 kroner. 79.000 har fått en restskatt på over 15.000 kroner. Det er 18.000 som har fått en restskatt på over 50.000 kroner.

Rentesatsen på restskatten er 3,9 prosent. Den er ikke fradragsberettiget.

Skatteoppgjør i oktober
Hvis du får skatteoppgjør i oktober, forfaller restskatten ikke før 11.november, og 16 desember.

Rentesatsen på restskatten ved dette oppgjøret er 4,8 prosent.

Hvis du ikke betaler i tide
Du må må betale forsinkelsesrente på 8,25 prosent hvis restskatten ikke blir betalt i tide. Denne renten er fradragsberettiget.

En ukes forsinkelse med 10.000 kroner i restskatt koster 16 kroner. En måned koster 69 kroner.

Ved forsinkelse kan skatteoppkreveren sette i verk forskjellige tiltak for å drive inn pengene. Tiltakene skal tilpasses den enkelte skatteyter, slik at tiltakene ikke er strengere enn nødvendig.

Tiltakene blir vurdert ut fra forskjellige opplysninger om skatteyteren. Det ses på størrelsen på restskatten, betalingshistorikk, inntekts- og formuesopplysninger, og flyttehistorikk.

Av aktuelle tiltak som kam brukes er utleggspant, utleggstrekk i lønn. Ved utleggspant påløper ytterligere omkostninger, som rettsgebyr.

Restskatten må betels uansett
Restskatten må betales selv om du har levert inn klage. Klagefristen utløp 10. august.

Personvernpolicy