Meny

Nettavisen gikk 90 millioner i minus

HAR KUTTET KRAFTIG: Administrerende direktør og sjefredaktør Gunnar Stavrum i Mediehuset Nettavisen har kuttet halve staben som følge av svært røde tall i 2008. Foto: SCANPIX

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men har tross skrekktall ambisjoner om å bli landets ledende nettpublikasjon.

FAKTA OM MEDIEHUSET NETTAVISEN

- Nettavisen var den første norske nettavisen som ble etablert uten en papiravis i ryggen, og ble lansert 1. november 1996.

- Administrerende direktør og ansvarlig redaktør er Gunnar Stavrum.

- TV 2 solgte selskapet til egne eiere med virkning fra nyttår 2009. De nye eierne er A-pressen og Egmont.

- Mediehuset Nettavisen er en rendyrket nettavis med merkenavnene Nettavisen og Side 2. Var tidligere en del av TV 2 Interaktiv.

- Selskapet har kuttet kraftig det siste året, og har gått fra om lag 120 til om lag 60 ansatte.

- Driftsresultat: - 63,3 millioner kroner

- Netto finansposter: - 25,1 millioner kroner

- Årsresultat etter skatt: - 68,2 millioner kroner

Det har gjennom siste del av 2008 og gjennom hele 2009 blitt gjennomført en rekke kutt i Mediehuset Nettavisen. Staben er halvert, men regnskapet for fjoråret tilsier likevel at det fremdeles kan være en jobb å gjøre for mediehuset.

For underskuddet i driftsåret 2008 ender før skatt på elleville 88,4 millioner kroner. Etter skatt går Nettavisen 68,2 millioner i minus. Da blir tapet på 15 millioner i 2007 lommerusk i forhold.

Turbulent år

− 2008 har vært et år preget av omstilling og kostnadsreduksjoner i et vanskelig marked, skriver styret i årsberetningen.

For mediehuset har hatt et turbulent år på alle mulige måter. For det første ble Mediehuset Nettavisen fisjonert ut fra TV 2 Interaktiv i fjor, noe som medførte et naturlig fall i inntekter fra blant annet rubrikkannonser, tekst-tv-annonser og inntekter fra avstemninger fra programflater som eksempelvis Idol. Samtidig medførte delingsprosessen med TV 2 også store kostnader.

Omsetningen falt i 2008 til 66,6 millioner kroner fra 234 millioner kroner året før. Tallene er imidlertid ikke sammenlignbare, da tallene fra 2007 inneholder tallene fra TV 2 Interaktiv. Problemet er bare at driftskostnadene ikke opplevde en lignende utvikling. De falt bare til 130 millioner kroner, noe som resulterte i et negativt driftsresultat på 63,3 millioner kroner.

Bare lønnskostnadene på 82 millioner kroner var betydelig høyere enn samlet omsetning.

Tapt på andre selskaper

I tillegg måtte mediehuset ta nedskrivninger på 21,9 millioner kroner fra eierskap i blant annet underselskapene Derdubor AS og iMedium AS (som driver iOslo.no og iBergen.no). Salg av førstnevnte medførte et samlet tap på 16,7 millioner kroner, og eierandelen i sistnevnte er nedskrevet med 2,6 millioner kroner. I 2009 har selskapet nedskrevet fordringen mot Næringslivsavisen NA24 AS med seks millioner kroner, etter at næringslivsavisen ble solgt ut av TV 2 Gruppen.

På toppen av dette har mediehuset økt gjelden i så stor grad at rentekostnadene − ført på kassekreditt − også har økt med over tre millioner kroner.

Egenkapitalandel på 1,7 prosent

For balansen til Mediehuset Nettavisen er nesten enda mer skremmende enn resultatregnskapet. Selskapets soliditet skralter med en egenkapitalandel på 1,7 prosent ved inngangen av 2009. Egenkapitalen utgjorde da drøye to millioner kroner, mens samlet gjeld beløp seg til 118 millioner kroner.

I tillegg er nesten 100 av disse 118 millionene ikke langsiktig, men kortsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld er gjeld om forfaller innen ett år. Dette kan være kreditter, leverandørgjeld og periodiserte kostnader.

Selskapet hadde ingen fri egenkapital ved inngangen av 2009.

Optimister

I årsregnskapet fremhever likevel han og det daværende styret i Mediehuset Nettavisen (selskapet er med virkning fra nyttår solgt til TV 2s morselskap AB-TV Holding AS) at ambisjonene opprettholdes.

− Mediehuset Nettavisen skal gi eierne langsiktig inntjening ved å bli landets ledende nettpublikasjon. Sterke posisjoner på nyheter og underholdning skal utvikles i samarbeid med eiernes nettsteder til å bli den foretrukne nettavisen for lesere og annonsører, heter det i årsberetningen.

Med «eiernes nettsteder» menes da nettpublikasjoner innenfor A-pressen, som er en direkte eier av Mediehuset Nettavisen gjennom AB-TV Holding AS etter salget fra TV 2 Gruppen.

Sjefredaktør Gunnar Stavrum vil ikke kommentere resultatene slik de er i dag grunnet at Nettavisen er indirekte eiet av børsnoterte selskap, men poengterer at fjorårets tall bar preg av en nedleggelse og avvikling av virksomhet fra utfisjoneringen av TV 2.

− Kostnadsreduksjonene har bedret lønnsomheten kraftig, og vi får full effekt av alle tiltakene i andre halvår 2009. Kostnadene er borte og inntektene er på vei oppover igjen. Dermed står vi nå godt rustet til å få gode resultater igjen i Mediehuset Nettavisen, sier Stavrum til ABC Nyheter.

Har kuttet brutalt

Både før og etter nyttår 2009 har også mediehuset gjennomført dramatiske kutt i kostnadene, og da spesielt på personalsiden.

Nettavisen møtte nemlig finanskrisen tidlig. Den første rundet med nedbemanninger ble gjennomført på forsommeren i fjor, da 22 ansatte forlot lokalene på Grønland i Oslo. På nyåret kom en ny runde med kutt, og 15 årsverk ble da skåret bort. På vårparten satte ledelsen sammen med redaksjonsklubben i gang rullerende permitteringer, der tjue ansatte til enhver tid var permittert.

I sommer har Nettavisen kuttet ni av de permitterte stillingene permanent.

På det meste var 120 personer ansatt i Nettavisen. Nå er det snart om lag 60 ansatte igjen, men bare drøyt halvparten av disse har sitt virke i redaksjonen.

Lønnskostnadene i 2008 var altså 82 millioner kroner, men vil reduseres betraktelig nå som alle kuttene er blitt effektuert. Likevel opplever også Nettavisen et vanskelig annonsemarked, og sjefredaktør Gunnar Stavrum har flere ganger tatt til orde for også alternative inntektskilder, som å tilby forskjellige nisjetjenester.

Stavrum tjente i 2008 1,9 millioner kroner i lønn, og det er innberettet om 240.000 kroner i annen godtgjørelse.

Det opplyses om at undertegnede har jobbet både i Nettavisen og i Næringslivsavisen NA24.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus