- NRK sauser det til

- NRK sauser det til
- NRK sauser det til

<pNettredaktører til angrep på NRKs nettvelde. Konkurransetilsynet ikke interessert i saken.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette krever ESA

- En klarere definisjon på allmennkringkastingsoppdraget til NRK.

- Staten må etablere prosedyrer som sikrer at nye tjenester har en verdi for folket som bruker NRK i dag, og at man evaluerer hvilke konsekvenser disse tjenestene vil ha på mediemarkedet forøvrig.

- Mer effektiv overvåking av at allmennkringkastingsoppdraget til NRK blir oppfylt på nasjonalt nivå, og i den forbindelse hyppige kontroller på om det finnes overkompensasjon på enkelte områder.

- Separat bokholderi for allmennkringkastingsdelene av NRK og de kommersielle aktivitetene.

- NRK må også følge vanlig praksis for kommersielle medieselskaper, inkludert samhandlingen med kommersielle interesser eid av NRK.

− NRK lager en suppe av lisensfinansiert og reklamefinansiert innhold. Det kan undergrave oppslutningen om allmennkringkasteren på sikt. Det er prinsippløst å hevde at tv-reklame vil umuliggjøre public service-oppdraget på fjernsyn, og samtidig argumentere for at public service-oppdraget på nett bare kan fullfinansieres med reklame, mener sjefredaktør for Dagbladet.no, Morten Øverbye.

Han er en av de mange nettredaktørene i det norske mediesamfunnet som nå mener NRK må ta konsekvensen av dommen fra ESA, hvor det etterlyses et klarere skille mellom allmennkringkastingsoppdraget og forretningsvirksomheten til statskanalen.

Konkurransetilsynet sier til ABC Nyheter at de verken har sett på eller kommer til å se på problemstillingen.

LES OGSÅ: - Opphever de økonomiske tyngdelovene

− Det er klart: Hvis du i ryggen har 1800 journalister som indirekte er betalt av skatteseddelen, er det lettere å konkurrere mot andre aktører som må finansiere alt gjennom annonser, sier ansvarlig redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, til ABC Nyheter.

Stavrum sto i 2003, som sjef for daværende TV2 Interaktiv, bak en klage mot NRK sendt til EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Han mener konsekvensen av dommen må bli at statskanalen kutter ut reklamen på nett.

Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen, mener NRK.no har altfor gode vilkår. Foto: SCANPIXGunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen, mener NRK.no har altfor gode vilkår. Foto: SCANPIX

− Gjør som svenskene

− Nå driver NRK en sausete rolleblanding. Den eneste ryddige måten er å gjøre som svenskene. SVTs (den svenske statskanalen, journ.anm.) nettsider er helt frie for annonser, og jeg tør påstå at de likevel leverer et svært godt produkt, sier han.

VG Nett-redaktør Espen Egil Hansen understreker at han er en god venn av NRK, men er kritisk til dobbeltfinansiering på nett.VG Nett-redaktør Espen Egil Hansen understreker at han er en god venn av NRK, men er kritisk til dobbeltfinansiering på nett.

ESA konkluderte nylig med at finansieringen av statskanalen i dag strider med EØS-lovgivningen.

Blant annet krever overvåkingsorganet at det opprettes bedre kontrollrutiner for å kartlegge hva lisenspengene faktisk går til, og at NRK i samhandlingen med kommersielle interesser må følge vanlig praksis for kommersielle medieselskaper.

LES OGSÅ: - NRK-lisensen er ulovlig
LE
S OGSÅ: Slik skal regjeringen møte lisenskravene

Størsteparten av NRKs virksomhet finansieres gjennom fakturaen norske husstander i disse dager mottar. Likevel har det frem til i år blitt gjort unntak for nett og tekst-tv. Fra og med 1. januar i år ble reklame på NRKs tekst-tv forbudt, og norske nettredaktører tar nå til orde for at det samme bør gjelde for nettsatsingen.

De mener ordningen er konkurransevridende.

I fjor mottok moderselskapet NRK over 120 millioner kroner i inntekter fra kommersiell virksomhet. Gjennom datterselskapet NRK Aktivum selger statsselskapet blant annet annonser til NRK.no og sponsorplakater til NRKs sendinger på fjernsyn.

Det kommersielle selskapet omsatte i fjor for knappe 195 millioner kroner, hvorav 67 millioner kroner kom fra det ovennevnte.

Fungerende kringkastingssjef i NRK, Annika Bjørnstad, opplyser at under 33 millioner stammer direkte fra annonseinntekter på nett, men vil ikke ut med eksakt beløp.

Enten lisens eller reklame

Ansvarlig redaktør i VG Nett, Espen Egil Hansen, mener argumentene for den norske tv-lisensen vannes ut ved at nettsatsingen til NRK dobbeltfinansieres.

− Det undergraver begrunnelsen for hvorfor vi skal ha lisens. Lisensen ble i utgangspunktet begrunnet med at den var nødvendig for å bygge opp og drifte en nasjonal kringkasting i radio og tv. Dette faller helt bort på nett, her har vi allerede et mangfold av aviser og innhold som er unikt på verdensbasis, sier Hansen, som mener det er synd at et så solid mediehus som NRK ødelegger for seg selv på denne måten.

− Det første skrittet er å slutte med å selge annonser. Hvis de ikke gjør det, må de rett og slett slutte med å hente inn lisenskroner, mener han.

Hansen er også klar på at nettreklamen på NRK.no både prinsipielt og reelt bidrar til å undergrave kvaliteten i det norske mediesamfunnet

− Jeg mener at statskanalen forstyrrer det naturlige annonsemarkedet. NRK trenger ikke forholde seg til den samme prismodellen som andre aktører, fordi hver krone bare er et pluss, poengterer VG Nett-redaktøren, som mener NRK på grunn av lisenskronene i bunnen har muligheten til å tilby lavere priser.

− Ikke harmonisk

− At NRK selger reklame er ikke harmonisk. Det er også Aftenpostens oppfatning, og er et tilbakevendende tema i nettforum, sier utviklingsredaktør i Aftenposten.no, Stig A. Waagbø.

Satsingene på nett-tv og andre lisensfinansierte tjenester anses som noe av det mest problematiske ved NRKs nettsatsing.

Spørsmålet medieaktørene stiller seg er om det av konkurransehensyn er rettferdig at NRK.no kan formidle disse lisensfinansierte tjenestene uten å måtte betale for dem. Tjenestene generer betydelig trafikk inn mot nettsidene, og økt trafikk slår umiddelbart ut i økte annonseinntekter.

Nasjonalbibliotek

Statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet, Halvard Ingebrigtsen, har overfor ABC Nyheter poengtert at det er viktig at NRK også på nett kan formidle sine programmer og sin kulturarv − slik at tilbudet nås ut til flest mulig.

− Det er jeg helt enig med ham i. Likevel mener jeg det er problematisk at NRK skal drive kommersiell aktivitet på arvegodset. Slike ressurser burde også være tilgjengelig for alle andre aktører − jeg ser nærmest på NRKs historiske arkiv som et slags nasjonalbibliotek, sier Stavrum i Nettavisen.

Redaktør Herman Berg i ABC Nyheter er enig med Stavrum.

− NRK burde være mest opptatt av å få alt det flotte, redaksjonelle stoffet sitt ut til folket. I årevis hadde de monopol på både radio og tv. Alle disse kulturskattene burde være tilgjengelig gratis for nordmenn, ikke bare hos NRK, men i alle mediekanaler, sier han.

NRKs fungerende kringkastingssjef, Annika Bjørnstad, sier til ABC Nyheter at NRK vil forholde seg til de rammebetingelsene som er fastsatt i vedtektene og i NRK-plakaten.

− Slik de er formulert i dag har vi anledning til å hente inntekter på noen andre områder enn lisensen, og vi opererer innfor disse rammebetingelsene. Ellers ønsker jeg ikke å kommentere nettredaktørenes utspill, sier hun.

Personvernpolicy