DnB Nor skuffer stort

Etter å ha levert knalltall i første kvartal, er resultatet Rune Bjerke presenterer for andre kvartal langt fra hyggelig lesing. (Foto: Scanpix)
Etter å ha levert knalltall i første kvartal, er resultatet Rune Bjerke presenterer for andre kvartal langt fra hyggelig lesing. (Foto: Scanpix)
Artikkelen fortsetter under annonsen

<pRune Bjerke og DnB Nor merker finanskrisen for alvor. Store nedskrivinger tynger resultatet.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter å ha levert knalltall i første kvartal, er resultatet for andre kvartal langt fra hyggelig lesing.

DnB Nors konsernsjef Rune Bjerke legger frem fredag morgen lider under større tap i verstingområdet Baltikum, og resultatene som blir presentert i dag ligger milevis unna analytikernes forventninger.

Aksjen faller 2,46 prosent fra start.

Resultat før skatt endte på 1.146 millioner i kvartalet, over 800 millioner kroner under analytikerestimatene. På forhånd var det nemlig ventet at banken ville legge frem et resultat før skatt på nesten to milliarder kroner, ifølge estimater som SME Direkt har hentet inn for TDN Finans.

Det var riktignok store sprik i forventningene, fra knappe 1,4 milliarder til i underkant av 2,8 milliarder. Sammenlignet med samme periode ifjor, der banken dro inn nesten 4,4 millarder kroner, er fallet enormt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Sett i lys av den økonomiske nedgangsperioden vi er inne i, er vi tilfredse med resultatet, sier konsernsjef Rune Bjerke i DnB Nor i en pressemelding fredag.

Håver inn

DnB Nor Markets gjør det imidlertid fortsatt bra. Rune Bjerkes melkeku dro inn 1.277 millioner kroner i driftsresultat før skatt i andre kvartal, opp 85 millioner fra samme periode året før.

Les også: Milliardresultat i Markets

Det er imidlertid kraftig ned fra første kvartal, da Markets-divisjonen dro inn godt over to milliarder, eller 50.000 kroner per ansatt per dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: 50.000 kroner i overskudd per ansatt - hver dag

Bank i Baltikum

Tapsøkningen er krisestor sammenlignet med fjoråret. Da var tapene for hele konsernet på beskjedne 275 millioner kroner, mens de i år har steget til over 2,3 milliarder kroner. Det er også skyhøyt over første kvartal, der tapene var på nær 1,6 milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Banken gjentar imidlertid nok en gang forventningen om at tapene vil komme opp i 8 til 10 milliarder kroner i 2009. I dagens rapport skriver banken at den venter at tapene vil øke til 10 til 12 milliarder kroner til neste år.

Det har vært knyttet stor spenning til storbankens tapsutvikling. Blant annet har de økonomiske problemene som nasjonene i Baltikum opplever vært et spesielt aktuelt tema for DnB Nor.

Les mer om Baltikum-resultatet her:Tapte 1,3 milliarder i Baltikum

DnB Nor er representert i Baltikum gjennom eierskapet på 51 prosent i den norsktyske banken DnB Nord.

DnB NORDs negative resultat skyldes spesielt nedskrivning av goodwill i Latvia og Litauen samt høye nedskrivninger på utlån i andre kvartal og er hovedårsaken til den negative resultatutviklingen i morselskapet DnB Nor.

- Nedskrivningene skyldes en betydelig forverring i den makroøkonomiske utviklingen i regionen og kraftige innstramninger i finanspolitikken. Det ventes fortsatt høye nedskrivninger i DnB Nord i de neste kvartalene. DnB Nors aksjonærer belastes med 51 prosent av slike nedskrivninger, opplyser banken i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Økte marginer

Netto utlån til kunder økte i gjennomsnitt fra 1.026 milliarder kroner i andre kvartal 2008 til 1.151 milliarder i tilsvarende periode i i år, men med en utflating i hele 2009.

Gjennomsnittlig utlånsmargin økte fra 0,81 prosent til 1,60 prosent i samme periode. Den økte utlånsmarginen skyldtes økte kredittrisikomarginer i markedet. Samtidig svekket innskuddsmarginen seg.

Driftskostnadene, fratrukket goodwillnedskrivninger, økte med 155 millioner kroner fra andre kvartal 2008. Antall årsverk ble redusert med 208 i samme periode, til 13 711.

Konsernets kostnadsprogram lå foran planen og ga besparelser på 112 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal 2008.

Kjernekapitaldekningen er styrket og var 7,3 prosent ved halvårsskiftet. På tilsvarende tidspunkt i fjor var dekningen 6,9 prosent.

- Dette er helt i tråd med vårt tidligere budskap om at vi skal jobbe kontinuerlig for å styrke kjernekapitaldekningen, sier Rune Bjerke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skal nå 20 milliarder

Da Rune Bjerke overtok sjefstolen i DnB Nor i januar 2007 bestemte han seg raskt for en målsetning om at driftsresultatet før nedskrivninger og skatt skulle opp i 20 milliarder kroner innen 2010. Den målsetningen står fortsatt fast, og banken ligger godt an til å kunne klare målsetningen allerede i år.

I første halvår var driftsresultatet før nedskrivninger og skatt på 9,6 milliarder kroner.

- Konsernet har betydelige muligheter til å styrke inntektene i forretningsområdene, samtidig som kostnadene reduseres gjennom effektiviseringstiltak, sier Rune Bjerke.